BabySlik reduserer du risikoen for krybbedød

Slik reduserer du risikoen for krybbedød

Legg alltid barnet på rygg når det skal sove. Les også brosjyren "Trygt sovemiljø for spedbarnet" som deles ut på sykehus og helsestasjoner. Foto: Foreningen Uventet Barnedød
Av Trine Giving Kalstad. Hentet fra Spedbarnsboken 2023-2024 28530 Sist oppdatert 18.01.23
Et friskt barn legges ned for å sove. Barnet dør plutselig og uventet uten noe forvarsel. Omstendigheter rundt dødsfallet eller obduksjon gir ingen forklaring som sykdom eller skade.

Vil du lytte til denne episoden fra Spedbarnsboken i stedet for å lese?

Hva vet vi om krybbedød?

Rundt 10 barn dør årlig i krybbedød i Norge. Forsk­ning har avdekket flere utløsende faktorer for krybbedød – risiko­faktorer foreldre kan påvirke omfanget av. Mage­leie, tobakksrøyk og overoppheting er eksempler på slike risikofaktorer. Disse er imidlertid bare farlige for noen barn, og forskere antar at enkelte barn er disponert for krybbedød. Denne predisposisjonen kan være arvelig eller en genetisk misdannelse som skjer under svangerskapet, forårsaket blant annet av nikotin. En slik genetisk defekt er bare farlig dersom barnet utsettes for risikofaktorer.

Sov på rygg!

Legg alltid barnet ned for å sove på ryggen. Hvis det av medisinske grunner anbefales mage-/sideleie, bør du følge legens råd om dette. Å sove på rygg har vist seg å ha en enestående forebyggende effekt. Risikoen ved mageleie knyttes til at barnet sover tyngre og har færre oppvåkninger. Dette er viktig i de første levemånedene. Når barnet selv begynner å snu seg, er det greit å la barnet selv velge sovestilling. Fortsett likevel rutinen med å legge barnet ned på rygg når det skal sove. La barnet ligge mye på magen i våken tilstand under tilsyn av voksne.

Kutt røyk og snus!

Risikoen for krybbedød mer enn firedobles dersom mor røyker i svangerskapet. Nikotin øker dessuten risikoen for lav fødselsvekt og prematur fødsel, som igjen gir økt risiko for krybbedød. Fordi nikotin går over i morsmelken, anbefales mødre å stumpe røyken og kutte ut snus også etter fødsel. Dersom dette ikke er mulig, er amming likevel anbefalt fordi helseeffektene ved amming er så store. Passiv røyking øker også risikoen for krybbedød. Nikotin påvirker nervesystemets evne til å regulere pusten under søvn og øker barnets sårbarhet for overoppheting.La ikke barnet bli for varmt!

Barnet regulerer best kroppstemperaturen når det ligger på ryggen. For mye klær og sengetøy, eller for varmt rom, gjør barnet fortere overopphetet. Kjenn på barnets mage eller nakke om det er passe varmt. Ikke bruk lue inne, og la ikke hodet bli tildekket av sengetøy eller lignende. Barnet kvitter seg med overskuddsvarme hovedsakelig gjennom hodet. Ta av ytterklær når dere kommer inn i et varmt rom, selv om barnet sover. Har barnet feber, bør det ha mindre klær og sengetøy på enn ellers.Sovemiljø og samsoving

Barn som sover i egen seng på foreldrenes soverom har lavest risiko for krybbedød. Bruk lett dyne, et teppe eller nattpose, og unngå pute i spedbarnets seng. Det anbefales ikke at barnets hode ”pakkes inn” med gaskluter, tepper eller lignende – dette øker risikoen for at barnets ansikt blir tildekket.


Dersom du velger å samsove med barnet ditt, må dette gjøres forsvarlig. Tryggest mulig samsoving innebærer at foreldrene er ikke-røykere, at dere ikke er påvirket av alkohol, andre rusmidler eller sløvende medikamenter, at barnet ikke er født prematurt, at sengen er bred og madrassen er ren og fast. Barnet skal sove på rygg, ha egen dyne, og det må ligge slik at det ikke kan falle ned i en sprekk eller trille ut av sengen. Samsoving må unngås i sofa og lenestol. Samsoving anbefales ikke dersom du snuser.


Det er viktig at barnet har det luftig når det sover. Ha derfor minst mulig i babysengen. Bruk av sengekantbeskytter kan øke risikoen for spedbarnsdød fordi barnet kan bli klemt mellom den og for eksempel madrassen, eller at lange festesnorer kan vikles rundt halsen. Ut fra dagens kunnskap om babynest og risiko for krybbedød, kan vi verken anbefale eller fraråde bruk av babynest. En føre var holdning tilsier imidlertid at vi ikke anbefaler babynest. Dette for å redusere risikoen for at det blir for tett og varmt, eller at barnets ansikt og hode tildekkes dersom barnet kommer over på siden.For å sikre at det ikke blir for varmt eller klamt i vognen, skal ikke barnevognåpningen dekkes til med helsetepper eller lignende.


Smokk
Forskning viser at regelmessig bruk av smokk når barnet leg­ges til å sove, er forbundet med redusert risiko for krybbe­død.Les mer om forebygging av krybbedød på lub.no

Lytt til podcast-episode om krybbedød her:

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: