BabyHelsestasjonenHelsestasjonen – helsekontrollene 0-5 år

Helsestasjonen – helsekontrollene 0-5 år

Hodeomkretsen er én av tingene som blir fulgt opp på helsekontrollene. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 46781
Helsedirektoratet anbefaler at alle barn i alderen 0 til 5 år får tilbud om 14 helsekontroller på helsestasjonen. Her er oversikten over når de er, og hva som gjerne blir tatt opp på de ulike kontrollene.

I Norge har vi det såkalte «Helsestasjonsprogrammet» for barn fra 0 til 5 år. Helsedirektoratet kommer i de nasjonale retningslinjene med en sterk anbefaling om at alle barn i denne aldersgruppen bør få 14 konsultasjoner, altså helsekontroller, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte. NB! Anbefalingen er at helsestasjonen følger et standardisert program, men vær obs på at det kan finnes ulike måter å organisere kontrollene på – alt etter hvor du bor.

Det kan også være unntak på grunn av koronapandemien.

Ifølge Helsedirektoratet er målet med helsestasjonsprogrammet:
– at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
– å bidra til et godt samspill mellom foreldre og barn
– å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
– å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
– å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
– å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Ved alle kontrollene vil foreldrene bli spurt om det er tema de ønsker å ta opp. En tar utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.
Helsepersonell vil ved hver konsultasjon gjøre en generell observasjon i forhold til vold, overgrep og omsorgssvikt.

Klikk deg på den enkelte kontrollen i oversikten under for å komme direkte til den kontrollen du er interessert i.

7-10 dager etter fødselen: hjemmebesøk
4 uker
6 uker
3 måneder
4 måneder
5 måneder
6 måneder
8 måneder
10 måneder
12 måneder
15 måneder
17-18 måneder
2 år
4 år

7-10 dager etter fødselen: Hjemmebesøk av helsesykepleier


Foreldreveiledning/helseopplysning:
– Gjennomgang av familiens sykdomshistorie, svangerskap og fødselsopplevelse
– Informasjon om helsestasjonstilbudet
– Barnets vektøkning og trivsel
– Amming/ eventuelt behov for morsmelkerstatning
– Samspill/tilknytning
– Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
– Søvn/sovestilling
– Barnestell
– Forebygging av ulykker/skader
– Vold/omsorgssvikt (barnegråt, stress, forskjell på vugging og filleristing)
– Familiesituasjon
– Foresattes psykiske helse og trivsel, sykdom
– Nettverk
– Tobakksfritt miljø
– Rusmiddelbruk (alkohol og annen rusbruk)

Helseundersøkelse

– Vekt og hodeomkrets
– Observasjon i rygg- og mageleie
– Vurdere barnets stelleplass
– Øyne (stilling/infeksjon)

Generell vurdering
– Temperament, våkenhet
– Hudfarge/perifer sirkulasjon (blålig hudfarge kan tyde på problemer med i forhold til oksygenmetningen i blodet, gulfarge kan tyde på gulsott)
– Pustemønster (puster babyen rask eller anstrengt?)
– Bevegelsesmønster
– Spenninger i muskler
– Hode/hals: Er det noen skjevheter eller feilstillinger?

Tilbake til innholdsoversikt


4 uker: Gruppekonsultasjon: Helsesøster og eventuelt fysioterapeut


Foreldre blir spurt om det er tema de ønsker å ta opp. Det blir tatt utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Aktuelle tema på denne gruppekonsultasjonen kan være:
– Amming/ eventuelt morsmelkerstatning, D-vitamintilskudd
– Samspill
– Kolikk
– Vold, overgrep, omsorgssvikt
– Bevegelsesutvikling
– Mobil- og skjermbruk hos foreldre og bruk av sosiale medier
– Infeksjonssykdommer
– Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
– Barnevaksinasjonsprogrammet
– Søvn/sovestilling
– Rusmiddelbruk (alkohol og annen rusbruk)
– Informere om kontroll for mor etter fødsel 

Helseundersøkelse:
– Vekt og hodeomkrets (ved behov og etter foreldres ønske)

Tilbake til innholdsoversikt

Hva skjer på helsestasjonen? Lytt til podcast her:


6 uker: Individuell konsultasjon: Helsesykepleier og lege


– Amming/ eventuelt morsmelkerstatning, D-vitamintilskudd
– Samspill
– Bevegelsesutvikling
– Søvn
– Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
– Foreldres trivsel og psykiske helse (samliv)
– Informere om barnevaksinasjonsprogrammet

Tema etter individuell vurdering:
– Tobakksfritt miljø
– Kjønnslemlestelse

Helseundersøkelse:
– Vekt og hodeomkrets

Generell vurdering:

– Ernæringsstatus
– Syn: blikk-kontakt, skjeling
– Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, mulig smil, hørselreaksjon, bevegelsesmønster
– Hudfarge/perifer sirkulasjon
– Pustemønster

Spesiell oppmerksomhet:
Hud: utslett, skurv, sår, fødselsmerke, gulfarge eller blåfarge i huden, blekhet
Hodet: hodeomkrets, form, sømmer, fontanelle. Obs ved skjevhet/feilstillinger
– Rød refleks
Munnhule: avvik, sopp
Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
Luftveier: pustefrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, lytte med stetoskop
Buken: navle (obs granulom), lever, milt, oppfylninger
Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum (penis (avvik), brokk
Nevrologi: muskelspenning i muskler som bøyer og strekker ledd, symmetri, moro-refleks (at babyen kaster armene ut fra kroppen når den opplever fare) og griperefleks
Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon (når noe beveges utover, bort fra midtlinjen), sjekk av babyens hofter (Ortolanis/Barlows test)
Armer, bein og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger, myk fot uten fikserte feilstillinger
Munnhulen: sopp (trøske) og avvik

Vaksiner ved 6 uker:
– Vaksine mot rotavirus (gis i munnen og smaker søtt)
– Vaksine mot tuberkulose (BCG) for barn i definerte risikogrupper

Premature barn født før 32 ukers alder anbefales en dose 0 med vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B.

Babyens hofter skal undersøkes for å avdekke eventuell hoftedysplasi.

Tilbake til innholdsoversikt


3 måneder: Individuell konsultasjon: Helsesykepleier


Aktuelle tema:
– Amming/ eventuelt morsmelkerstatning, D-vitamintilskudd
– Stimulering av språkutvikling
– Samspill
– Bevegelsesutvikling
– Søvn
– Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
– Nettverk
– Stell/håndtering
– Foreldres trivsel og psykisk helse

Helseundersøkelse:
– Vekt, lengde og hodeomkrets
– Hode: form (ved skjevhet/feilstillinger vurdere henvisning til fysioterapeut)
– Syn, hørsel, språk, kontakt
– Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, kontaktevne, responsivt smil

Vaksine:

– Vaksine mot rotavirus (dråper)
– Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B
– Vaksine mot pneumokokksykdom (gir beskyttelse mot 13 pneumokokktyper)

Tilbake til innholdsoversikt


4 måneder: Gruppekonsultasjon: Helsesykepleier og eventuelt fysioterapeut


Aktuelle tema i gruppekonsultasjon kan være:
– Amming/ eventuelt morsmelkerstatning/vurdere informasjon om fast føde og D-vitamintilskudd
– Samspill
– Infeksjonssykdommer (feber og øvre luftveisinfeksjoner)
– Tannhelse: tannpuss
– Søvn
– Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
– Rusmiddelbruk (alkohol og annen rusbruk)
– Informasjon om barnehageplass

Helseundersøkelse:
– Vekt, lengde og hodeomkrets på indikasjon eller etter foresattes ønske

Tilbake til innholdsoversikt

5 måneder: Individuell konsultasjon, eventuelt gruppekonsultasjon: Helsesykepleier


Aktuelle tema:
– Amming/ eventuelt morsmelkerstatning/vurdere informasjon om fast føde og D-vitamintilskudd
– Samspill
– Bevegelsesutvikling
– Tannhelse: tannpuss
– Søvn
– Foreldres trivsel og psykiske helse
– Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder

Helseundersøkelse
– Vekt, lengde og hodeomkrets
– Psykomotorisk utvikling
– Språkutvikling

Vaksiner ved 5 måneders alder:
– Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B
– Vaksine mot pneumokokksykdom

Tilbake til innholdsoversikt

6 måneder: Individuell konsultasjon: Helsesykepleier og legeAktuelle tema:

– Amming/ eventuelt morsmelkerstatning/introduksjon av fast føde og D-vitamintilskudd
– Tannhelse: tannpuss
– Søvn
– Bevegelsesutvikling
– Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
– Samspill
– Mobil- og skjermbruk hos foreldre og bruk av sosiale medier
– Foreldres trivsel og psykiske helse

Helseundersøkelse:
– Vekt, lengde og hodeomkrets

Generell vurdering:
– Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner
– Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, kontakt, språk (lydmønster), kroppskontroll, bevegelsesmønster
– Hudfarge/perifer sirkulasjon
– Pustemønster

Spesiell oppmerksomhet:
Hud/underhud: farge, utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
Hodet: omkrets, form, sømmer, fontanelle. Obs skjevhet/feilstillinger
Øyne: blikk-kontakt, skjeling
Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
Luftveier: pustefrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, lytte med stetoskop
Buken: lever, milt, oppfylninger
Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, brokk
Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon (når noe beveges utover, bort fra midtlinjen)
Armer, ben og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger
Psykomotorisk utvikling: holder hodet og kroppen rett når det sitter på fanger, står når det holdes, håndgrep, symmetrisk bevegelsesmønster
Munnundersøkelse: undersøk munnhule og tenner

Tilbake til innholdsoversikt

8 måneder: Individuell konsultasjon, eventuelt gruppekonsultasjon: HelsesykepleierAktuelle tema:
– Amming/ evt. morsmelkerstatning/fast føde og D-vitamintilskudd
– Tannhelse: Tannpuss
– Samspill
– Språk/ lek
– Søvn
– Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
– Forberedelse til barnehage
– Foreldrenes trivsel og psykiske helse

Tema etter individuell vurdering:
– Tobakksfritt miljø

Helseundersøkelse:
– Vekt, lengde, og hodeomkrets på indikasjon
– Barnets helse og allmenntilstand
– Syn, hørsel og språk
Psykomotorisk utvikling: Observere barnet under aktiviteter med tanke på oppmerksomhet og motoriske ferdigheter

Tilbake til innholdsoversikt


10 måneder: Individuell konsultasjon, eventuelt gruppekonsultasjon: HelsesykepleierAktuelle tema:
– Amming/ evt. morsmelkerstatning/fast føde og D-vitamintilskudd
– Tannhelse: Tannpuss
– Samspill
– Søvn
– Bevegelsesutvikling
– Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
– Rusmiddelbruk (alkohol og annen rusbruk)

Helseundersøkelse:
– Vekt, lengde, og hodeomkrets
– Barnets helse og allmenntilstand
Syn: skjeling?
Hørsel: reagerer adekvat, snur hodet etter lyd
Språk: språkuttrykk
Psykomotorisk utvikling: Observere barnet under aktiviteter med tanke på temperament, oppmerksomhet, fin- og grovmotorikk.

Tilbake til innholdsoversikt

12 måneder: Individuell konsultasjon: Helsesykepleier og lege


Aktuelle tema:
– Amming/ evt. morsmelkerstatning/fast føde og D-vitamintilskudd
– Bevegelsesutvikling (aktivitet/lek)
– Tannhelse: tannpuss
– Samspill
– Søvn
– Vaksinasjoner
– Infeksjoner (luftveier m.m.)
– Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
– Barnehage

Tema etter individuell vurdering:
– Tobakksfritt miljø

Helseundersøkelse:
– Vekt, lengde og hodeomkrets

Generell vurdering:

– Ernæringsstatus/ kroppsproporsjoner
– Psykomotorisk utvikling: Oppmerksomhet, kontakt, samspill, språk, bevegelsesmønster
– Hudfarge/perifer sirkulasjon
– Pustemønster

Spesiell oppmerksomhet:
Hud/underhud: farge (blek), utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
Hodet: omkrets, form (skjevhet?), sømmer, fontanelle
Øyne/syn: blikk-kontakt, skjeling, plukker små gjenstander med vanlig synsavstand
Hørsel: snur seg til lyd, normal språkutvikling
Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd.
Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
Buken: lever, milt, oppfylninger
Genitalia: vaginalåpning, testikler i pungen, brokk
Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon
Armer, ben og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger
Psykomotorikk utvikling: bevegelsesmønster, krabber, setter seg opp og sitter støtt med rett rygg, trekker seg opp til stående, skifter fra hånd til hånd, pinsettgrep
Munnundersøkelse: tannstatus, hygiene, sår, sopp

Vaksiner ved 12 måneders alder:
– Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B
– Vaksine mot pneumokokksykdom

Tilbake til innholdsoversikt

15 måneder: Individuell konsultasjon: Helsesykepleier


Aktuelle tema:
– Kosthold, måltidsvaner
– Samspill
­– Søvn
– Språk
– Tannpuss
– Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
– Barnehage

Helseundersøkelse
– Vekt, lengde
– Barnets helse og allmenntilstand
– Psykomotorisk utvikling: fin og grovmotorikk

Vaksine:
– Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)

Tilbake til innholdsoversikt

17-18 måneder: Gruppekonsultasjon: HelsesykepleierAktuelle tema i gruppekonsultasjon kan være:
– Kosthold, måltidsvaner
– Samspill
– Søvn
– Bevegelsesutvikling
– Foreldrenes trivsel og psykisk helse
– Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
– Barnehage

Helseundersøkelse:
– Vekt, lengde
– Psykomotorisk utvikling: Bevegelsesutvikling, herav fin og grovmotorikk

Tilbake til innholdsoversikt

2 år: Individuell konsultasjon: Helsesykepleier og legeAktuelle tema:
– Kosthold, måltidsvaner
– Tannhelse: tannpuss (smokk- og fingersuging)
– Fysisk aktivitet og lek (utendørsaktiviteter, stillesitting mv.)
– Samspill
– Mobil- og skjermbruk og bruk av sosiale medier
– Barnets seksuelle utvikling
– Språkutvikling
– Søvnvaner
– Barns miljø og sikkerhet, 2– 4 år
– Foreldrenes psykiske helse og trivsel (familieforhold, sosialt nettverk)
– Rusmiddelbruk (alkohol og annen rusbruk)

Tema etter individuell vurdering
– Tobakksfritt miljø
– Kjønnslemlestelse
– Søsken og evt. Søskensjalusi

Helsekontroll:
– Vekt, høyde

Generell vurdering:
– Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner
– Psykomotorisk utvikling
– Hudfarge/perifer sirkulasjon
– Pustemønster

Spesiell oppmerksomhet:
Hud/underhud: farge, utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
Øyne/syn: Skjeling, plukker små gjenstander med vanlig synsavstand
Hørsel: normal språkutvikling
Munnhule: tannstatus, hygiene, sår, sopp
Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
Buken: lever, milt, oppfylninger
Genitalia: testikler i pungen
Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, gangmønster, håndfunksjon, oppmerksomhet, kontakt, samspill, språk

Tilbake til innholdsoversikt

4 år: Individuell konsultasjon: Helsesykepleier


Aktuelle tema:
– Kosthold, måltidsvaner
– Samspill (sosial og emosjonell kontakt)
– Bevegelsesutvikling
– Søvn
– Barns seksuelle utvikling
– Barns miljø og sikkerhet, 4-6 år
– Mobil- og skjermbruk og bruk av sosiale medier
– Rusmiddelbruk (alkohol og annen rusbruk)
– Tobakksfritt miljø
– Barnehage og skoleforberedelse

Generell observasjon:
– Vold, overgrep, omsorgssvikt
– Vekt, høyde
– Barnets helse og allmenntilstand
– Syn, hørsel og språk
– Hud
Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, gå, løpe, hoppe, tegne

Tilbake til innholdsoversikt

Kilder:
Helsedirektoratet
Helsestasjonsprogrammet-0-5

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: