PodcastSpedbarnsboken som lydbokUtviklingsoversikt 0-15 måneder

Utviklingsoversikt 0-15 måneder

Av Siw Helen O. Watts, hentet fra Spedbarnsboken 2023-2024 177751
Hva skal babyen kunne i ulike aldre? Her er en oversikt over utviklingen som skjer med tanke på kommunikasjon og sosial utvikling, sanser og motorikk og interesser og aktiviteter.

Vil du lytte til denne oversikten i stedet for å lese? (Begynner på tidskode 25:35)

Om utviklingsoversikten

Tabellen antyder alderen når de fleste barn tilegner seg en ny ferdighet. Det er viktig å være klar over at aldersangivelsene er cirkaangivelser. Det er et stort slingringsmonn i begge retninger. Med andre ord, funksjonsfriske barn viser store variasjoner, og tabellen må derfor leses med en viss forsiktighet. Noen barn vil kanskje være foran utviklingen på enkelte trinn, mens de kan ligge etter på andre. Det er først bekymringsfullt hvis barnet over tid viser forsinket utvikling.

Nyfødt

Kommunikasjon og sosial utvikling:

 • Barnet kommuniserer fra fødselen av – ansiktet uttrykker følelser, hender og kroppsspråk understreker behov, og gråten blir fort nyansert.
 • Trenger å få behovene for mat, varme, nærhet og trygghet dekket for å vokse og føle seg trygg og elsket.

Sanser og motorikk:

 • Holder hodet oppe noen sekunder i mageleie.
 • Bruker alle sanser fra første stund – studerer ansiktet, lytter og gjenkjenner stemmen og lukten til mor, smaker på huden og føler berøring.

Interesser og aktiviteter:

 • Barnet søker mot brystet umiddelbart etter fødselen.
 • Imiterer ansiktsuttrykk.

1 måned

Kommunikasjon og sosial utvikling:

 • Begynner å høre forskjell på ord og stavelser som er svært like – for eksempel «ba» og «pa».
 • Det første smilet kommer som regel når barnet er 3-6 uker gammelt.
 • Holder øyekontakt med deg.

Sanser og motorikk:

 • Holder hodet oppe en kort stund i mageleie og når du holder barnet i sittestilling.
 • Samler informasjon gjennom sansene og begynner å skille mellom for eksempel mykt og hardt, flatt og rundt.
 • Lytter oppmerksomt etter nye lyder.
 • Begynner å leke litt med fingrene.

Interesser og aktiviteter:

 • Har lært at en handling følger en annen.
 • Lærer å få ting til å skje (ved for eksempel gråt og lyder).
 • Gir signaler når det blir for mange inntrykk å forholde seg til.

2 måneder

Kommunikasjon og sosial utvikling:

 • Prater med lyder og gjentar mange lyder, spesielt vokaler.
 • Sparker ivrig med bein og veiver med armer når du nærmer deg.
 • Kan skille mellom glade, triste og sinte stemmer og ansiktsuttrykk.

Sanser og motorikk:

 • I mageleie løftes nå hodet godt opp, delvis også brystkassen.
 • Griper etter gjenstander med lukket hånd.
 • Kan se ting på litt avstand og følge bevegelser med blikket.

Interesser og aktiviteter:

 • Oppdager kroppen og leker med fingre, tær og munn.
 • Studerer hendene sine og sparker ivrig med beina.
 • Er sosial og pratsom, uredd andre og liker spesielt godt andre barn.

3 måneder

Kommunikasjon og sosial utvikling:

 • Er opptatt av sine nære omsorgspersoner – liker ikke når du går, blir ivrig når du kommer, og følger deg med øynene rundt i rommet.
 • Begynner å imitere faktene dine når dere prater – beveger armer og bein.
 • Øyekontakten med deg øker stadig – en viktig emosjonell prosess som knytter dere nærmere sammen.
 • Begynner å le høyt.

Sanser og motorikk:

 • Liker lyden av sin egen stemme og utvider stadig spekteret.
 • Evnen til å følge bevegelser med blikket utvikler seg raskt.
 • Holder og beveger en rangle.
 • Løfter hodet og brystet i mageleie når det støtter seg på armene.

Interesser og aktiviteter:

 • Liker og trenger mye fysisk nærhet – vil bli holdt, båret og kost med.
 • Begynner å vise preferanser for enkelte mennesker.
 • Begynner å vise forventning til kjente aktiviteter.

4 måneder

Kommunikasjon og sosial utvikling:

 • Foretrekker å ikke være alene  – gir tydelige signaler om at det ønsker oppmerksomhet eller å bli tatt opp.
 • Ler oftere, spesielt under lek.
 • Begynner å vise tegn på sinne.

Sanser og motorikk:

 • Skiller mellom stadig flere lyder og lytter konsentrert, snur hodet etter lyder utenfor synsfeltet.
 • Holder hodet uten støtte når det bæres.
 • Leker lenge med ranglen.
 • Griper en ring som holdes over brystet.
 • Leker stadig mer med fingrene og utforsker bruken av dem.

Interesser og aktiviteter:

 • Begynner å forstå at noe eksisterer selv når det er ute av syne.
 • Blinker når noe kommer for nært innpå ansiktet – begynner å avstandsbedømme.

5 måneder

Kommunikasjon og sosial utvikling:

 • Smiler mot sitt eget speilbilde.
 • Foretrekker å lytte til enkle ord og setninger, syngende stemmer og «babyspråk». Responderer også godt på spørsmål og gjentakelser.
 • Barnets grunnleggende temperament vil begynne å bli tydelig.

Sanser og motorikk:

 • Holdt i sittende stilling griper barnet godt.
 • Putter leker i munnen for å utforske dem.
 • Øver på å rulle fra rygg til mage.

Interesser og aktiviteter:

 • Liker gjentakelser og lærer ved å gjøre samme ting om og om igjen.
 • Kan allerede nå skille mellom opp til tre objekter på form, farge og størrelse.

6 måneder

Kommunikasjon og sosial utvikling:


 • Begynner å endre stemmeleiet for å få det til å ligne ditt.

 • Begynner å uttrykke tilfredshet og glede ved å smile (smil er ikke lenger bare sosialt betinget).


Sanser og motorikk:

 • Støtter seg på strake armer i mageleie.

 • Løfter hodet og får tak i tærne i ryggleie.

 • Stor taktil følsomhet – kjenner forskjell på for eksempel våt og tørr klut, om hendene dine er varme eller kalde.


Interesser og aktiviteter:

 • Liker å leke i vann.

 • Hukommelsen blir stadig bedre – kan huske noe opptil to uker.

 • Blir stadig mer opptatt av leker og utforsker dem stadig grundigere.


7 måneder

Kommunikasjon og sosial utvikling:


 • Reagerer på navnet sitt.

 • Klapper sitt eget speilbilde.

 • Studerer deg og dine reaksjoner for å forstå hva som skjer i nye situasjoner.


Sanser og motorikk:

 • Kan rulle fra rygg til mage.

 • Griper etter føttene sine og holder flasken/koppen selv.

 • Kan løfte en kule som ligger på bordet.

 • Biter og tygger på gjenstander.


Interesser og aktiviteter:

 • Leker mer og lærer hele tiden nye ting gjennom samspill med andre.

 • Utforsker ting ved å klemme, snu og vende eller banke med dem.

 • Lærer å lete etter gjemte gjenstander.8 måneder

Kommunikasjon og sosial utvikling:


 • Barnet blir mer mobilt. Det kan bli en konflikt mellom den nye friheten og tryggheten ved å være avhengig av deg.

 • Imiterer deg bevisst for å være morsom.

 • Lærer nye ord og uttrykk når du snakker om det dere gjør og det du føler.

 • Reagerer på "nei".


Sanser og motorikk:

 • Skifter gjenstander fra den ene hånden til den andre.

 • Skyver seg bakover i mageleie.

 • Sitter alene uten støtte (fra ca. 8 måneder)


Interesser og aktiviteter:

 • Har lært mye om handling og konsekvens og er mer målbevisst i sine handlinger.

 • Når dere leser kjente billedbøker, kan barnet forutsi neste bilde eller handling ved å vise opprømthet.

 • Både gutter og jenter er ofte interessert i dukker – det gir god sosial trening.


9 måneder

Kommunikasjon og sosial utvikling:


 • Bruker sosiale handlinger for å løse problemer (ber om hjelp).

 • Bruker bestemte lyder for bestemte ting og vil gjerne konversere – kan bli frustrert om det ikke blir forstått.

 • Vinker "ha det", leker "klappe kake søte" og reagerer på spørsmål som "Hvor er pappa?"


Sanser og motorikk:

 • Lærer å skille mellom lyder som ikke er kjente – for eksempel dyrelyder.

 • Tar en skje og fører den opp i en kopp.

 • Bærer sin egen vekt når det støttes.

 • Noen begynner å krabbe.


Interesser og aktiviteter:

 • Oppførselen blir stadig mer bevisst og mindre tilfeldig. Hver nye oppdagelse bygger på tidligere læring.

 • Kan konsentrere seg om en ting eller oppgave i flere minutter i strekk.


10 måneder

Kommunikasjon og sosial utvikling:


 • Kan plutselig vise frykt for fremmede.

 • Uttrykker seg stadig mer verbalt og viser tydelig at det forstår mange ord.

 • Begynner å demonstrere sin uavhengighet og teste grensene.


Sanser og motorikk:

 • Setter seg selv opp i sittende stilling.

 • Står og går gjerne litt med støtte.

 • Er mer mobil og nysgjerrig og derfor kanskje litt mindre samarbeidsvillig når dere skal skifte bleie eller spise.


Interesser og aktiviteter:

 • Elsker å tulle og tøyse – latteren sitter løst!

 • Liker å leke titt-titt-leker og gjemmeleker.

 • Blir stadig mer opptatt av detaljer på leker og gjenstander.11 måneder

Kommunikasjon og sosial utvikling:


 • Sier gjerne sine første tydelige "ord".

 • Lærer å peke på nese, munn, ører og så videre når spurt.

 • Vil ha tryggheten å være nær deg, men løsriver seg stadig oftere.


Sanser og motorikk:

 • Reiser seg opp i stående.

 • Går støttet til møbler.

 • Kan i sittende stilling snu seg rundt og plukke opp gjenstander.

 • Legger ting oppi en eske og tar dem ut igjen.


Interesser og aktiviteter:

 • Leker mer organisert – begynner å gjenta handlinger i et bestemt mønster.

 • Blir stadig flinkere til å forutsi neste handling/aktivitet.

 • Gjentar og forsterker handlinger som får positiv respons.


12-15 måneder

Kommunikasjon og sosial utvikling:


 • Kan si flere ord med mening og lærer daglig betydningen av flere nye ord.

 • Viser tydelig at det forstår betydningen av enkle spørsmål.

 • Selvfølelsen øker.

 • Genetiske tendenser som aktivitetsnivå, sosiale evner, tilpasningsdyktighet og oppmerksomhetsspenn blir tydeligere.


Sanser og motorikk:

 • Reiser seg til stående på gulvet.

 • Tar etter hvert sine første skritt.

 • Skiller mellom og lokaliserer veldig like lyder.


Interesser og aktiviteter:

 • Begynner å skille mellom former som firkanter, sirkler og trekanter.

 • Blir stadig mer bevisst på å søke din hjelp når den trengs.

 • Begynner snart å leke side om side med andre barn.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: