BabySikkerhet og førstehjelpHode- og nakkeskader

Hode- og nakkeskader

Av Elisabeth Randulff og Kjersti Lundemo, gjennomgått og oppdatert av lege og leder av faglig råd Asgeir M. Kvam ved Norsk Førstehjelpsråd 33352
Barn kan lett slå seg i hodet, for eksempel hvis de snubler og faller fra «egen høyde». Slike småskader er som regel ufarlige. Noen ganger blir det blåmerker og opphovning.

Hvis barnet faller fra en høyde, for eksempel et stellebord, så kan det skje at barnet hikster eller blir borte eller fjern i et par sekunder. Dette er ufarlig, men man bør observere barnet noen minutter for å se at alt normaliserer seg med pust og bevissthet. Det er helt naturlig at barnet gråter og er redd. Hvis barnet etter å ha slått hodet forblir bevisstløs og først våkner etter en tid (1/2 minutt eller mer) eller får rykninger/kramper snakker vi om hjernerystelse.

Generelle tiltak:

  • Berolige barn og foreldre
  • Ved bevisstløshet; Holde luftveien åpen ved å legge barnet i sideleie og bøye hodet forsiktig bakover se til at eventuelt blod eller fremmedlegemer kommer ut av munnen.
  • Følg med på pusten og kjenn etter om luft passerer gjennom nese eller munn.
  • Tenk på om barnet kan ha andre skader.
  • Stopp blødninger og dekk til åpen sår med bandasje.

Varsling:

Selv om barnet våkner greit til, så kan det være nyttig å søke råd hos legevakt eller fastlege. Hvis barnet fortsatt er uklart, får kramper eller mister bevisstheten på nytt, ring medisinsk nødtelefon 1-1-3.

Faresignaler ved traume mot hodet:

  • Vedvarende bevisstløshet eller kramper
  • Blødning eller klart sekret som kommer fra nese eller øreganger (kan være tegn på brudd i hodeskallen)
  • Større sår eller blødninger
  • Mistanke om bruddskader i ansiktet eller øyeskader.
  • Lammelser i armer eller bein

Nakkeskade?

Alvorlige nakkeskader er sjelden hos småbarn, men forekommer hyppigere fra puberteten når aktivitetsnivået tiltar.

Ved mistanke om nakkeskade, forsøk å holde hodet i ro, så fremt barnet ikke protesterer. Spedbarn kan legges i barnesete.

Kuler og blåmerker

Som med andre bløtdelsskader så hjelper forsiktig kompresjon og lokal kjøling (ikke is direkte på hud)

Sår og blødninger

Småkutt kan plastres.

Sår i ansiktet som spriker eller er forurenset bør vurderes av lege, ikke minst for å unngå arrdannelse.

Store blødninger stoppes ved direkte trykk over en kompress.

Utslåtte tenner

Ta vare på tenner som er falt ut. Disse kan legges i beholder med melk.

Melketenner blir normalt ikke satt inn igjen, men det er mulig ved permanente tenner.

Fagkonsulent: Norsk Førstehjelpsråd

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: