BabyPå helsestasjonen

På helsestasjonen

Illustrasjonsfoto: iStock
Av helsesykepleier Nina Espedal og Tone Kleppa Jåtten, hentet fra Spedbarnsboken 2023-2024 27469 Sist oppdatert 13.01.23
Som nybakte foreldre har dere mye nytt å forholde dere til, og vil kanskje føle dere usikre den første tiden. Da kan helsestasjonen være god å ha. Helsesykepleier kan gi råd, veiledning og svar på spørsmål som måtte dukke opp.

Kan være annerledes under koronapandemien
Denne artikkelen er skrevet om hvordan tilbudet er i en normalsituasjon. Under koronapandemien vil tilbudet kunne være annerledes på grunn av ulike restriksjoner.

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud. Det betyr at det er lett å ta kontakt om ting dere lurer på eller synes er vanskelig. Så langt det er mulig, vil dere få en fast helsesykepleier å forholde dere til. Barnets far/medmor er selvfølgelig velkommen til helsekontrollene, enten sammen med mor eller alene med barnet. 

Helsestasjonens tilbud er gratis og gjelder til barnet er 20 år. Både helsestasjonen og skole­helsetjenesten ønsker å ha et godt samarbeid med foreldrene til barnas beste. Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt, også utenom de faste helsekontrollene. Dere kan også stikke innom og veie babyen for å få en bekreftelse på at den utvikler seg fint. Blir barnet sykt, må dere imidlertid henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten. Helsestasjonens fokus er å forebygge helseproblemer og følge med på at barnet viser normal utvikling. Helsestasjonen er en del av den kommunale helse­tjenesten, og tilbudet kan variere noe fra sted til sted.

Alle helsestasjonene bruker imidlertid Helsedirektoratets veileder «Helsestasjonsprogrammet 0-5 år» for å sikre kvaliteten på tjenestene som tilbys. Helsestasjonen jobber tverrfaglig, og på de fleste helsestasjoner treffer dere jordmor, helsesykepleier og lege. Noen har dessuten psykolog, barnevernspedagog/familiekonsulent og fysioterapeut.

På kommunens nettsider kan du finne ut hvilken helsestasjon dere tilhører. Som regel er det den som er nærmest der dere bor. Det kan være mulig å bytte helsesykepleier eller helsestasjon om dere ønsker det.

Barnet har rett til helsekontroll. Tilbudet ved helsestasjonen er frivillig, men barnet har krav på oppfølging. Hvis dere ikke bruker helsestasjonen, har dere plikt til å gi barnet et tilsvarende helsetilbud hos fastlege, barnelege eller ved spesialisthelsetjenesten.


Hjemmebesøk av helsesykepleier

Når en ny baby kommer til verden, sender sykehuset auto­matisk melding til den helsestasjonen babyen tilhører. Hovedregelen er at helsestasjonen skal ta kontakt innen 48 timer etter utskrivelse fra sykehus for å lage avtaler om oppfølging videre. Siden det kan ta noe tid før helsestasjonen mottar fødselsmeldingen, får også foreldrene med en kopi når de reiser hjem fra fødestedet. På grunn av kort liggetid på barsel, rådes foreldre til å ta med barnet til helsestasjonen for veiing og måling av hodeomkrets dag 7–10 etter fødselen. Husk å ta med kopien av fødselsmeldingen. 


Mange har ikke kommet skikkelig i gang med ammingen før de reiser hjem fra sykehuset, og det er derfor viktig å sjekke at babyen går tilstrekkelig opp i vekt. God vekstutvikling gir en viktig pekepinn på hvordan det går med babyen. Foreldre bør være obs på at barnet i starten ikke spiser sjeldnere enn hver tredje time på dagen, og at det kommer både urin og avføring i bleien. Den første tiden skal det komme avføring hver dag.


Noen ganger får nyfødte gulsott. Det skyldes umoden leverfunksjon, og barnet blir gult i huden og noen ganger også på det hvite i øyet. Dette skjer få dager etter fødselen, men på grunn av kort liggetid, kan dere ha kommet hjem før barnet blir gyllent i huden. Mistenker du at barnet har gulsott, skal du umiddelbart ta kontakt med barselavdeling, helsestasjon eller fastlege. Ved gulsott er det ekstra viktig at barnet får i seg tilstrekkelig med mat.


Barn som har gulsott ser nesten litt solbrune ut, og sover mye. Ved tegn til gulsott skal du kontakte helsepersonell som kan vurdere behandling. Foto: iStock

Når helsestasjonen mottar fødselsmelding, har mange nybakte foreldre allerede tatt kontakt. Hvis ikke tar helsesykepleier kontakt for å høre hvordan det går, og avtaler hjemmebesøk eller besøk på helse­stasjonen. Helsesykepleier setter vanligvis av én time til hjemme­besøket. Målet med hjemmebesøk er å bli nærmere kjent med familien, og for de fleste oppleves det som enklere at helsesykepleier kommer på hjemmebesøk. Det gir god tid til å prate om barnet, fødselsopplevelsen og foreldrerollen i trygge omgivelser. Helsesykepleier vil svare på spørsmål og gi støtte, informasjon og veiledning ved behov.


Helsesykepleier skal ha fokus på både babyen, søsken og foreldre, det vil si at man kartlegger hvordan familiesituasjonen er. Dette for å vite om familien kan trenge ekstra støtte etter å ha fått baby. En er opptatt av at foreldrene har det bra både fysisk og psykisk. Vi vet at etter en fødsel kan både mor og far/medmor kjenne på økt psykisk belastning av mange grunner, og en ønsker at helsesykepleier skal være en trygg person å drøfte dette med. Det blir også informert om vaksinasjonsprogrammet. Dessuten kan dere avtale tid for seksukerskontroll for babyen, og eventuelt få tilbud om barselgruppe. Det viktigste med hjemmebesøket er likevel at foreldrene får pratet om det de synes er viktigst.

Du skal selv til etterkontroll rundt seks uker etter fødsel hos den legen eller jordmoren som fulgte deg gjennom svangerskapet. Det er viktig at du får tilbud om prevensjon, og at det ikke er noe du er bekymret for eller lurer på i forhold til forandringene i kroppen etter fødselen. 


Husk at dere også kan ta kontakt med helsestasjonen utenom konsultasjonene.Lytt til podcast: Hva skjer på helsestasjonenRutinekonsultasjoner på helsestasjonen
I de nasjonale retningslinjene fra Helsedirektoratet anbefales det at alle barn bør få 14 konsultasjoner i løpet av småbarnstiden, inkludert hjemmebesøk til nyfødte. Det er utarbeidet et standardisert program, men det kan være ulike måter å organisere kontrollene på.


Ifølge Helsedirektoratet er målet med helsestasjonsprogrammet:
at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
– at det bidrar til et godt samspill mellom foreldre og barn
– at det fremmer fysisk, psykisk og sosial utvikling hos spedbarn og småbarn
– at det forebygger, avverger og avdekker vold, overgrep og omsorgssvikt
– at det avdekker fysiske og psykiske avvik tidlig
– at det bidrar til at barn får oppfølging og henvises ved behov


Ved alle kontrollene vil foreldrene bli spurt om det er ting de ønsker å ta opp. Man tar utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår. Helsepersonell vil ved hver konsultasjon gjøre en generell observasjon i forhold til vold, overgrep og omsorgssvikt.


konsultasjonene er anbefalt når barnet er:


 • 7–10 dager

 • hjemmebesøk

 • 4 uker

 • 6 uker

 • 3 måneder

 • 4 måneder

 • 5 måneder

 • 6 måneder

 • 8 måneder

 • 10 måneder

 • 12 måneder

 • 15 måneder

 • 17–18 måneder

 • 2 år

 • 4 år


Les mer om innholdet i hver konsultasjon herSlik foregår helsekonsultasjonene

På helsestasjonen vil dere bli møtt av en helsesykepleier som veier og måler barnet. Det er ofte det første som blir gjort. Det kan være lurt å være ute i god tid slik at du får kledd av babyen. Ha gjerne et teppe rundt hvis det er kaldt. 


Helsestasjonens fokus er familiens trivsel. Helheten er viktig fordi tanken er at for at barnet skal ha det bra, er det også viktig at foreldrene har det bra – og motsatt. Det er også fokus på at barnet utvikler seg som forventet både psykososialt og fysisk. For at barnet skal ha en god utvikling, er det avhengig av godt samspill med foreldrene. Det innebærer at foreldrene er sensitive overfor barnet, og lærer seg å tolke barnets signaler. Dette tar tid å lære seg, og helsestasjonen kan bidra med å veilede i et godt samspill. Godt samspill mellom foreldre og barn vil føre til god tilknytning dem imellom.


Alle konsultasjoner har som regel en fast plan med tanke på hva som skal gjennomgås, men det viktigste er at helsesykepleier hører om foreldrene selv har noe de ønsker å ta opp eller bekymrer seg for. Barnet veies og måles, og man sjekker barnets hodeomkrets for å følge med på om barnet vokser som forventet. Tallene blir plottet inn i percentilkurver (se side 59). Det viktigste er at barnet følger sine kurver over tid. Helsesykepleier vil også sjekke barnets motorikk. Blikkontakt og språk blir observert for å vurdere barnets sosiale utvikling. Det gir også en pekepinn i forhold til barnets hørsel og syn.


Helsesykepleiere skal ha god kompetanse på ammeveiledning, og mødre som opplever problemer med amming skal prioriteres. Etter hvert skal foreldrene også få veiledning i introduksjon av fast føde. Søvn og barnets søvnvaner er også et tema mange foreldre har spørsmål om.


Helsestasjonen tilbyr vaksiner i barnevaksinasjonsprogammet og informerer om disse i forkant. 


Det er en stor omstilling å bli foreldre, og man kan bli usikker, redd og stresset fordi alt er så nytt. På de første konsultasjonene er helsesykepleier ekstra opptatt av foreldrenes psykiske helse, fordi man er mer sårbar rett etter fødsel.


 

Legen på helsestasjonen undersøker barnet på noen av kontrollene. Du kan også be om å møte legen oftere dersom det er behov for det, men ved sykdom er det fastlegen som skal kontaktes. Foto: iStock


Barselgrupper

En barselgruppe består gjerne av rundt 8–10 mødre og/eller fedre/medmødre. Noen helsestasjoner samler dem som bor nær hverandre i samme gruppe, andre setter sammen gruppene fortløpende etter babyenes alder. Det første møtet finner sted på helsestasjonen og har ofte et fastsatt tema. Der kan de diskutere felles utfordringer under veiledning fra helsesykepleier. Etterpå blir de oppfordret til å møtes enten privat, på tur eller på en rolig kafé i nærmiljøet.


Formålet med barselgruppene er å styrke nettverket for deg som går hjemme, og gi påfyll til foreldre­rollen. I gruppen treffer du mødre/fedre med ulike erfaringer med for eksempel amming, kolikk og søvn. Det er også betryggende å se hvor ulike babyer på samme alder kan være, og likevel være innenfor “normalen”. 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler:

Fotokonkurranse: Se de flotte fødselsbildene

Når de profesjonelle fødselsfotografene deltar i fotokonkurransen i regi av International Assosiation of Birth Photographers (IABPB), kan de sende inn bilder i ulike kategorier....