Som nybakte foreldre har dere mye nytt å forholde dere til og vil kanskje føle dere usikre den første tiden. Da kan helsestasjonen være god å ha. Helsesykepleier kan gi råd, veiledning og svar på spørsmål som måtte dukke opp.

Sist oppdatert: 12. september 2019

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud. Det betyr at det er lett å ta kontakt om ting dere lurer på eller synes er vanskelig. Så langt det er mulig, vil dere få en fast helsesykepleier å forholde dere til. Barnets far/medmor er selvfølgelig velkommen til helsekontrollene, enten sammen med mor eller alene med barnet.

Helsestasjonens tilbud er gratis og gjelder til barnet er 20 år. Både helsestasjonen og skole­helsetjenesten ønsker å ha et godt samarbeid med foreldrene til barnas beste. Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt, også utenom de faste helsekontrollene. Dere kan også stikke innom og veie babyen for å få en bekreftelse på at den utvikler seg fint. Blir barnet sykt, må dere imidlertid henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten. Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom.

Helsestasjonen er en del av den kommunale helse­tjenesten, og tilbudet kan variere noe fra sted til sted. Alle helsestasjonene bruker imidlertid Helsedirektoratets veileder Helsestasjonsprogrammet 0-5 år for å sikre kvaliteten på tjenestene som tilbys. På de fleste helsestasjoner treffer dere jordmor, helsesykepleier og lege. Noen har dessuten psykolog, barnevernspedagog/familiekonsulent og fysioterapeut.

På kommunens nettsider kan du finne ut hvilken helsestasjon dere tilhører. Som regel er det den som er nærmest der dere bor. Det kan være mulig å bytte helsesykepleier eller helsestasjon om dere ønsker det.

Barnet har rett til helsekontroll. Tilbudet ved helsestasjonen er frivillig, men barnet har krav på oppfølging. Hvis dere ikke bruker helsestasjonen, har dere plikt til å gi barnet et tilsvarende helsetilbud hos fastlege, barnelege eller ved spesialisthelsetjenesten.

Hjemmebesøk av helsesykepleier

Når en ny baby kommer til verden, sender sykehuset auto­matisk melding til den helsestasjonen babyen tilhører. Siden det kan ta noe tid før helsestasjonen mottar fødsels

meldingen, får også foreldrene med en kopi når de reiser hjem fra fødestedet. På grunn av kort liggetid på barsel, rådes foreldre til å ta med barnet til helsestasjonen for veiing og måling av hodeomkrets dag 7–10 etter fødselen. Husk å ta med kopien av fødselsmeldingen.

Mange har ikke kommet skikkelig i gang med ammingen før de reiser hjem fra sykehuset, og det er derfor viktig å sjekke at babyen går tilstrekkelig opp i vekt. God vekstutvikling gir en viktig pekepinn på hvordan det går med babyen.

Noen ganger får nyfødte gulsott. Det skyldes umoden leverfunksjon, og barnet blir gult i huden og noen ganger også på det hvite i øyet. Dette skjer få dager etter fødselen, men på grunn av kort liggetid, kan dere ha kommet hjem før barnet blir gyllent i huden. Mistenker du at barnet har gulsott, skal du straks ta kontakt med barselavdeling, helsestasjon eller fastlege.

Barn som har gulsott ser nesten litt solbrune ut, og sover mye. Ved tegn til gulsott skal du kontakte helsepersonell som kan vurdere behandling. Foto: iStock

Når helsestasjonen mottar fødselsmeldingen, vil de fleste nybakte familier allerede ha vært innom. Hvis ikke tar helsesykepleier kontakt for å høre hvordan det går, og avtaler hjemmebesøk eller besøk på helse­stasjonen. Helsesykepleier setter vanligvis av én time til hjemme­besøket. Det gir god tid til å prate om barnet, fødselsopplevelsen og foreldrerollen. Helsesykepleier vil svare på spørsmål og gi støtte, informasjon og veiledning ved behov. Hun vil også ha fokus på familiesituasjonen med tanke på mors helse. Det blir også informert om vaksinasjonsprogrammet. Dessuten kan dere avtale tid for seksukerskontroll for babyen og eventuelt få tilbud om barselgruppe.

Du skal selv til etterkontroll hos den legen som fulgte deg gjennom svangerskapet. Det er viktig at du får tilbud om prevensjon, og at det ikke er noe du er bekymret for eller lurer på i forhold til forandringene i kroppen etter fødselen.

Husk at dere også kan ta kontakt med helsestasjonen utenom konsultasjonene.

Lytt til podcast: Hva skjer på helsestasjonen

Rutinekonsultasjoner på helsestasjonen

I de nasjonale retningslinjene fra Helsedirektoratet anbefales det at alle barn bør få 14 konsultasjoner i løpet av småbarnstiden, inkludert hjemmebesøk til nyfødte. Det er utarbeidet et standardisert program, men det kan være ulike måter å organisere kontrollene på.

Ifølge Helsedirektoratet er målet med helsestasjonsprogrammet:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • at det bidrar til et godt samspill mellom foreldre og barn
 • at det fremmer fysisk, psykisk og sosial utvikling hos spedbarn og småbarn
 • at det forebygger, avverger og avdekker vold, overgrep og omsorgssvikt
 • at det avdekkre fysiske og psykiske avvik tidlig
 • at det bidrar til at barn får oppfølging og henvises ved behov

Ved alle kontrollene vil foreldrene bli spurt om det er ting de ønsker å ta opp. Man tar utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår. Helsepersonell vil ved hver konsultasjon gjøre en generell observasjon i forhold til vold, overgrep og omsorgssvikt.

konsultasjonene er anbefalt når barnet er:

 • 7–10 dager
 • 4 uker
 • 6 uker
 • 3 måneder
 • 4 måneder
 • 5 måneder
 • 6 måneder
 • 8 måneder
 • 10 måneder
 • 12 måneder
 • 15 måneder
 • 17–18 måneder
 • 2 år
 • 4 år

Les mer om innholdet i hver konsultasjon her

Barnets trivsel i fokus

Det er babyens trivsel, mer enn lengde og vekt, som skal være i fokus på helsestasjonen. Barnets utvikling, både fysisk og psykisk, er avhengig av trivsel og godt samspill mellom foreldre og barn.

Blikkontakt er viktig for å kunne fastslå om barnet har normalt syn, noe som er grunnleggende for kontakten med omverdenen.

Det samme gjelder språket. Lydene babyen lager i tidlig alder, er et godt tegn på normal hørsel. Foreldre som synes det er vanskelig og unaturlig å kommunisere med et lite barn, kan få råd og veiledning om dette.

Helsesykepleier og lege har metoder for å undersøke barnets syn, hørsel og motorikk, men det er som regel foreldrene som først oppdager at et barn ser eller hører dårlig. Ta derfor kontakt med helsestasjonen dersom dere oppdager noe som gjør dere bekymret.

Slik foregår helsekonsultasjonene

På noen helsestasjoner vil dere bli møtt av en sekretær som veier og måler barnet før dere kommer inn til helsesøster. På mindre helsestasjoner kan det være helsesykepleier som gjør alle slike oppgaver.

Kle av babyen og behold kun en tørr bleie på. Det kan være lurt å være tidlig ute, slik at barnet er avkledt, veid og målt før konsultasjonen begynner. Ha gjerne et teppe rundt hvis det er kaldt. På de faste kosultasjonene vil dere få tilbud om å veie babyen og måle babyens lengde og hodeomkrets. Helsesykepleier fører målene på et percentil­skjema (se side 59) eller tilsvarende, slik at dere kan se hvordan babyen utvikler seg. Enhver baby følger sin egen kurve, og normalen er ganske vid. Dersom det blir et avvik over tid, vil babyen bli undersøkt nærmere. Dette for at dere skal føle dere trygge på at babyen utvikler seg normalt.

Legen på helsestasjonen undersøker barnet på noen av kontrollene. Du kan også be om å møte legen oftere dersom det er behov for det, men ved sykdom er det fastlegen som skal kontaktes. Foto: iStock

Barselgrupper
En barselgruppe består gjerne av 8–10 mødre og/eller fedre. Noen helsestasjoner samler dem som bor nær hverandre i samme gruppe, andre setter sammen gruppene fortløpende etter babyenes alder. Det første møtet finner sted på helsestasjonen. Etterpå blir de oppfordret til å møtes enten privat, på tur eller på en rolig kafé i nærmiljøet.

Formålet med barselgruppene er å styrke nettverket til deg som går hjemme, og gi påfyll til foreldre­rollen. I gruppen treffer du mødre/fedre med ulike erfaringer med for eksempel amming, kolikk og søvn. Det er også betryggende å se hvor ulike babyer på samme alder kan være, og likevel være innenfor “normalen”. Far er også hjertelig velkommen i barselgruppen.

Hva synes du om artikkelen?