Tradisjonelle samiske navn har gradvis forsvunnet. Nå brukes det i hovedsak samiske versjoner av norske navn, eller helt norske navn. Noen tradisjonelle samiske navn blir fortsatt brukt. Og visste du at nesten 90 prosent av samene velger to eller flere fornavn på barna sine?

Sist oppdatert: 1. april 2019

I samisk tradisjon har man to forskjellige typer av navn. Enten så er det av samisk opphav, eller en samisk variant av norske navn. De tradisjonelle samiske navnene har gjennom de siste århundrene gradvis blitt faset ut, og her er grunnen.

– For rundt 400 år siden startet kristningen av Norge. Med dette ble de samiske navnene erstattet av de tradisjonelle norske navnene. På talemålsform ble fremdeles de samiske navnene brukt, men gjennom årene skulle bortimot alle de tradisjonelle samiske navnene bli glemt, og aldri brukt igjen, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.

Samisk versjon av norsk navn
Nå kan alle velge navn fritt, og samer og alle andre kan selv bestemme hvilke navn som skal være det offisielle. Det er i dag mer og mer vanlig for samer å bruke den samiske versjonen av navnet som det offisielle navnet, men selv om det er mer vanlig, er det likevel ikke det mest populære å velge.

– Dåpslister fra sentrale nordsamiske områder viser at det fortsatt er mer vanlig med annet enn samiske navneformene. Ofte navn som er vanlige og på moten over hele landet, sier Utne.

Kjente samiske navn
Mange har gjerne har hørt samiske navn som Ailo (Áilu) og Elle (Ellen). Disse blir i dag også blir brukt av familier som ikke nødvendigvis har samisk tilknytning. I Norge har i overkant av 400 menn navnet Ailo. Elle er et populært navn i Finnmark, og navnet har vært på topp 20 listen i 2016. Ella har vært mer populært, og kan også tenkes å ha opphav i Elle. I Norge er det i overkant av 200 personer som heter Elle, mens over 5.000 har navnet Ella.

Mindre kjente samiske navn
De tradisjonelle samiske navnene er stort sett ikke brukt, og språkforskerne vet man ikke engang hvilket kjønn det tilhører.

– Sarach/Sarak, Sabba/Sabbe, Kvive, Tude og Tveia, er alle guttenavn. Noen opphavlig sørsamiske er Ajik, Olick, Saris, Skarel, Djesse, Weike og Pïejke, der en ikke har sikker info om kjønn for alle. Betydningene for slike navn er ikke kjent, sier Utne.

Navnene nevnt her er det færre enn fire personer som første eller eneste fornavn i Norge, og navnene blir derfor ikke med i offisiell statistikk.

Samer har flere fornavn
Selv om de samiske navnene er sjeldne eller svært lite brukt, er det muligheter for at navnene blir brukt som andre eller tredje fornavn. Det er nemlig slik at samer i snitt gir barna flere fornavn enn resten av den norske befolkningen.

Nesten alle i Kautokeino, der samisk står sterkt kulturelt, har to fornavn og noen har også tre. Rundt 90 prosent hadde flere fornavn rundt år 2000, men det kan se ut til å ha sunket litt etter det. Dette er jo uansett mye mer enn for hele landet der bare rundt 20 prosent fikk to eller flere fornavn i 2019. Blant samene veksler navnevalgene mellom bare samiske, bare ikke-samiske eller ett av hvert, sier Utne.

Eksempler på samiske navn:

Nordsamiske jentenavn:

Aile/Aili (Aila)

Ánne (Anne)
Biret (Berit, Birgitte)
Elle (Ellen)
Gáren (Karen, Karin)
Inga/Iŋgá
Káre (Kari)
Lehtta/Alehtta (Alette)
Máddji/Máddja (Maja, Maria)
Maija/Marja (Maja, Maria)
Máret (Marit)
Rávna/Rávdna (Ragnhild)
Risten/Ristinn (Kristin, Kristine)
Sárá (Sara)

Nordsamiske guttenavn:
Áilu/Ailo/Ásslat/Aslat (Aslak)
Ánte/Ándde (Anders, Andreas)
Dánel (Daniel)
Heandarat/Heaika (Henrik)
Issát/Issaht (Isak)
Jovnna/Joavnna/Jouni (Johan, Jon)
Jovsset (Josef)
Kvive
Lásse (Lasse, Lars)
Lemet (Klemet, Klement)
Máhtte (Mattis, Mathias)
Niillas/Niilas/Nijlas (Nils)
Mihkkal (Michael)
Ovllá (Ola)
Piera/Biera (Per, Peter)
Sabba/Sabbe
Sámmol (Samuel)
Sarach/Sarak
Tude
Tveia

Sørsamiske jentenavn:
Birje (Berit, Birgit)
Marja (Maria)

Sørsamiske guttenavn:
Anta (Anders, Andreas)
Jåhha/Jåvva (Johannes, Johan)
Juhán (Johan)
Laara (Lars)
Nejla/Næjla (Nils)
Sahka/Sakka (Sigurd)
Tåamma (Thomas, Tomas)
Ålva (Ola)

Sørsamiske navn hvor kjønn ikke er kjent:
Ajik
Djesse
Olick
Pïejke
Saris
Skarel
Weike

Hva synes du om artikkelen?