Garen er en variant av jentenavnet Karen. Garen er særlig kjent på samisk, men har tidligere også vært litt brukt ellers i norsk. Karen er den vanlige danske varianten av det opphavlige greske navnet Katarina, slik det er med Kari på norsk og Karin på svensk. Katarina betyr ren med meningen seksuelt uberørt. Garen er også guttenavn, også med varianten Garden. Det har uklart opphav. D-en i en variant kan tyde på sammenheng med guttenavnet Gard. Gard er et gammelt nordisk navn fra middelalderen. Det betyr gjerde, som i praksis vil si vern.

Sist oppdatert: 18. juni 2021

Så populært er Garen:

Bruk av navnet Garen i Norge og andre land:

Fram til sent på 1800-tallet har Garen vært i bruk som jentenavn både nord og sør i landet, også utenfor samiske miljøer. Skrivemåtene for jentenavnet har vekslet mellom K og G for samme personer, og kan ha sammenheng med uttalen. På 2000-tallet er Garen som jentenavn noe i bruk offisielt som andre og tredje fornavn for unge og barn i nordsamiske miljøer, men lite eller ikke som første navn. Dessuten blir Garen nå på 2000-tallet ofte brukt skriftlig og muntlig til daglig for jenter/kvinner som offisielt er registrert som Karen.

Guttenavnet Garen, og varianten Garden, var litt i bruk i over hele landet fram til sent på 1800-tallet, og er neppe i bruk i dag.

Den 01.01.2021 var det under 4 eller ingen med Garen som første eller eneste fornavn verken for jenter/kvinner eller gutter/menn.

Derfor fungerer Garen godt nå:

Garen kan bli brukt for jenter fordi det har gammel nordsamisk tradisjon. Garen har også litt gammel tradisjon for begge kjønn utenom samiske miljøer.

Varianter av Garen:

Cathrine, Ekaterina, Kaia, Kaja, Kajsa, Karen, Kari, Karin, Karina, Katarina, Kate, Katinka, Katrine, Kaya

Slik uttales Garen

En mellomting mellom KA-ren og GA-ren på samisk. Den første lyden er en blanding av k og g. Den kan oppfattes som en k-lyd uten pustelyd like etter. Det er ulikt Karen på norsk, der det er pustelyd etter k-en. Eller vi kan se på den første lyden som g, uttalt ustemt (g er normalt stemt i norsk).

GA-ren med norsk uttale

Navn i samme sjanger som Garen

Ajik, Anta, Asgar, Djesse, Gardar, Garm, Garmann, Helgar, Ingard, Issaht, Joavnna, Jåhha, Laara, Lehtta, Maddja, Maddji, Maija, Mareta, Margarethe, Nejla, Niilas, Nijlas, Olick, Piejke, Ristinn, Sabbe, Sahka, Sakka, Sarach, Saris, Toamma, Torgar, Tude, Tveia, Veigar, Weike

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?