NavnNavnetoppen utlandetNavnetoppen i Danmark 2021

Navnetoppen i Danmark 2021

En liten Alberte eller Valdemar? Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen og Janet Molde Hollund 12986 Sist oppdatert 19.07.22
Alma og Oscar toppet navnestatistikken i Danmark i 2021. Se topp 50 og les hvilke navn navneforsker Ivar Utne mener du bør velge fra danskenes toppliste.

15. juli 2022 publiserte Danmarks statistik listene over de mest populære gutte- og jentenavnene gitt til nyfødte i Danmark i hele 2021.

Både i Norge og Danmark har foreldre seks måneder på å gi navn til barna sine. I Norge publiserer vi navnestatistikken for hele året i slutten av januar og får dermed ikke med absolutt alle født det året, mens danskene velger å publisere statistikken bare for første halvår i januar, og så for hele året i juli. Årsaken er nettopp at foreldre skal få seks måneder på seg, slik at alle teller med i statistikken.

Alma er på førsteplass for tredje år på rad, og har vært i topp 10 siden 2014. Oscar har vært i topp 10 siden 2012, og var på 2. plass i 2020, men nådde altså til topps i første halvår i 2021. Nå ligger det også på topp for hele 2021.

Nykommere og de som falt ut
I statistikken for hele 2021 har det kommet to nye jentenavn og tre nye guttenavn på topp 50. Jentenavnene er Vera (46. plass) og Elina (49. plass). Ida er jentenavnet som har hatt størst framgang (fra 17. plass i 2020 til 2. plass i 2021), mens Sara (47. plass i 2020) har falt ut av topp 50-listen etter å ha havnet på 62. plass i 2021. Også Alba røk ut av topp 50 for jenter.

Nykommerne på guttesiden er Holger, Ebbe og Luca. Holger gikk fra 64. plass i 2020 til 46. plass i 2021 – en stigning på 17 plasser. Motsatt gikk det for Noah, som falt fra 4. plass i 2020 til 13. plass i 2021. Tre guttenavn har falt helt ut av topp 50-listen for gutter siden 2020: Vilhelm, Bjørn og Asger.

Topp 50 jentenavn

1. Alma
2. Ida
3. Clara
4. Ella
5. Olivia
6. Freja
7. Emma
8. Luna
9. Agnes
10. Nora
11. Klara
12. Sofia
13. Anna
14. Ellie
15. Asta
16. Lily
17. Alberte
18. Frida
19. Josefine
20. Laura
21. Esther
22. Ellen
23. Astrid
24. Isabella
25. Saga
26. Aya
27. Lærke
28. Marie
29. Liva
30. Hannah
31. Mathilde
32. Maja
33. Vilma
34. Merle
35. Victoria
36. Mille
37. Liv
38. Emily
39. Sofie
40. Leonora
41. Molly
42. Lea
43. Andrea
44. Gry
45. Emilie
46. Vera
47. Rosa
48. Alva
49. Elina
50. Johanne

Topp 50 guttenavn

 1. Oscar
 2. Karl
 3. William
 4. Oliver
 5. Alfred
 6. August
 7. Valdemar
 8. Malthe
 9. Arthur
 10. Emil
 11. Lucas
 12. Aksel
 13. Noah
 14. Victor
 15. Elias
 16. Theo
 17. Otto
 18. Viggo
 19. Magnus
 20. Felix
 21. Elliot
 22. Nohr
 23. Liam
 24. Matheo
 25. Anton
 26. Hugo
 27. Loui
 28. Alexander
 29. Theodor
 30. Frederik
 31. Konrad
 32. Lauge
 33. Anker
 34. Albert
 35. Johan
 36. Storm
 37. Adam
 38. Milas
 39. Erik
 40. Pelle
 41. Vincent
 42. Villads
 43. Villum
 44. Marius
 45. Christian
 46. Holger
 47. Ebbe
 48. Walter
 49. Luca
 50. Benjamin

Lite overraskelser i statistikken

– Den største nyheten er at rask vekst for Luna i Danmark de siste årene har gitt navnet 8. plass i 2021. Det gikk opp fra 18. plass i 2020 og kom inn blant 50 på topp i 2010. Vi ser også at gamle danske tradisjonsnavn har fått bedre plasser. August kom inn fra 13. plass, og Valdemar har fortsatt stigningen fra 9. til 7. plass, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Ida på andreplass skiller seg ut med å komme igjen etter en kort nedtur.

Ida på andreplass i 2021 var på 17. plass i 2020, men navnet har hatt mange gode plasser i årene før, blant annet 1. plass i 2018. Ida i Danmark er altså helt i utakt med bruken i Norge, der det var på 26. plass i 2021, og bruken har gått bratt nedover siden rundt år 2000, sier Utne.

Hva med de norske toppnavnene Nora og Jakob – er de populære også i Danmark?

Nora, på 10. plass, har kommet inn noe etter Norge, kan vi se. Dette er første gangen inne blant ti på topp i Danmark. Det er først og fremst i Norge at Nora gjør det bra, og i andre land gjør Nora det enda dårligere enn i Danmark. I Danmark kan Nora være godt hjulpet av litt gammel bruk i Danmark, særlig i 1920-årene, slik det også kan være i Norge sier Utne.

Men hvor er Jakob?

– Vi legger merke til at Jakob på topp i Norge ikke er med blant 50 på topp i Danmark. En 47. plass i 2017 var siste gang. I Danmark var Jakob særlig i bruk før det slo an i Norge. I Danmark var Jakob mye brukt allerede fra 1970-tallet. Det hadde mange år på bedre enn 10. plass på 1990-tallet, best med 7. plass i 1998, sier Utne.

– Ellers er det stort sett navn som har gått opp og ned blant de 50 vanligste eller litt mer sjeldne i fem til ti år, sier Utne.

Mange som slutter på a
I 2021 hadde 9 av 10 jentenavn blant ti på topp i Danmark a til slutt. Bare Agnes var unntaket. Det er mer enn både i Sverige og Norge samme år, som begge hadde 7. Det vil si at Danmark slår Sverige, som jo har sterkere tradisjon for a sist enn både Danmark og Norge. Det er nok helst fordi danskene bruker jentenavn som er mye i bruk i andre land nå.

De mest spennende navnene

På spørsmål om hvilke navn i den danske navnetoppen Utne mener er mest spennende for norske foreldre, svarer han:

– Det kan være mange av navnene som ble brukt både i Danmark og Norge tidlig på 1900-tallet. Slike navn blant ti på topp i Danmark i 2021 er Alma, Clara/Klara, Ella, Agnes, Karl, Alfred, Oscar, Arthur og August. Lenger nede på lista ser vi Asta, Aksel, Anton, Otto, Anker, Konrad og Walter fra samme tid. De vil også passe å friske opp slike navn på nytt hos oss. Mange av dem er allerede kommet et godt stykke opp på listene også i Norge, sier Utne.

Han forteller at vi i Danmark også ser noen navn som var brukt midt på 1900-tallet i Norge, og som gjerne også kan være fine å velge, som Astrid, Gry og Liv.

Populære i Danmark, men ikke i Norge

Det er ikke til å stikke under en stol at det er mye likt mellom de danske og de norske topplistene. Vi liker stort sett de samme navnene. Men det er noen navn som skiller seg ut – navn som er populære i Danmark, men som av ulike grunner ikke har slått helt an her til lands nå. Dette kan være navn som foreldre kanskje bør velge i Norge nå om de vil være tidlig ute og velge de neste trendnavnene, eller navn som bør fungere fint i Norge selv om de kanskje ikke vil dukke opp på topplister her de nærmeste årene.

Her er navnene som var brukt av færre enn 100 i Norge den 01.01.22: Malthe, Nohr, Lauge, Villads, Villum, Milas, Alberte, Merle og Lærke. Ifølge Utne er Noor og Lerke mye mer brukt i Norge enn de danske stavemåtene Nohr og Lærke.

Også de brukt av mellom 100 og 200 kan være verdt å merke seg, for de er fortsatt lite brukt, men gjerne noe mer kjent: Valdemar, Louie, Anker, Kalle og Freja.

Flere samler seg om de mest populære guttenavnene

Både i Norge og Danmark har vi sett at det er større variasjon i jentenavn enn guttenavn i toppen. Altså at man i større grad velger ulike jentenavn enn guttenavn. Det var 13.969 jenter som fikk et topp 50-navn i 2021, men 15.242 gutter med topp 50-navn. Hvorfor det er sånn vet man ikke sikkert, men det kan se ut til at det er større enighet om hva som er et fint guttenavn enn et fint jentenavn. Likevel var det bare 562 gutter og 482 jenter som i  2021 fikk toppnavnene i Danmark – Alma og Oscar.

– De siste tiårene har det i Danmark vært store endringer med hvor mye hvert av de vanligste navnene blir brukt. På 1990-tallet ble toppnavn for gutter gitt til over 1300 mange av årene, mens det for jenter lå mye mellom 1000 og 1300, til like over 500 nå, sier Utne.

At flest flokker seg om guttenavnene er ikke noe nytt.

– I flere hundre år og helt opp i vår tid har en regnet med at foreldre velger jentenavn litt friere enn guttenavn, og at de leker seg litt mer med jentenavn. Det vil si at de oftere fører tradisjon videre for gutter. Kanskje er det fortsatt slik, sier Utne.

Dette er også en trend vi ser tendenser til i Norge.


– Vi ser litt av det samme i Norge, men der var vi nede på rundt 500-tallet for hvert kjønn allerede tidlig på 2000-tallet, og ligger nå på 400-tallet. I forhold til folketallet blir det omtrent likt mellom landene nå, sier Utne.


Toppnavnene byttes ut i løpet av 20 år

Både i Norge og Danmark blir ifølge Utne nesten alle navn blant ti på topp skiftet ut etter 20 år, og halvparten etter 5 til 10 år.

– Av jentenavn blant ti på topp i Danmark i 2021 var 6 med i 2015, 3 i 2010, og ett i 2000, som var Emma. For guttenavn var det 7 i 2015, 3 i 2010, og 2 i 2000, som var Oliver og Emil. I Norge er tallene omtrent de samme, sier Utne.

Altså er det større sjanse for at et navn faller nedover på listen jo lenger det har vært i toppen.

Flere navn kommer i bruk


Like eller ulike navnetrender i Norge og Danmark?

Ifølge Utne lar norske foreldre seg i større grad påvirke av navnetrender i andre land. Det ser ut til at vi ønsker å gi barna våre navn som fungerer bra internasjonalt.

Trendy nordiske navn


Kortere navn


Dansker flest heter Anne og Peter

Til slutt – lurer du på hva dansker flest heter? Den 01.01.2022 var det flest dansker ved navn Kirsten Jensen i Danmark. For gutter/menn var det flest som het Henrik Nielsen. Ser vi bare på fornavn var topp 10 for jenter/kvinner sånn: Anne, Mette, Kirsten, Hanne, Helle, Anna, Susanne, Lene, Maria og Marianne. Og for gutter/menn: Peter, Michael, Lars, Jens, Thomas, Henrik, Søren, Christian, Martin og Jan.


Slik så statistikken ut for første halvår i 2021:

Topp 50 jentenavn:

1. Alma
2. Ida
3. Freja
4. Clara
5. Ella
6. Emma
7. Olivia
8. Agnes
9. Sofia
10. Nora
11. Anna
11. Karla
11. Luna
14. Asta
15. Ellie
16. Laura
16. Lily
18. Alberte
19. Esther
19. Frida
21. Josefine
22. Ellen
23. Aya
24. Astrid
24. Merle
24. Isabella
24. Lærke
28. Saga
29. Mathilde
30. Liva
30. Mille
32. Hannah
33. Victoria
34. Maja
34. Marie
34. Vilma
37. Sofie
38. Emily
39. Andrea
40. Molly
41. Gry
41. Lea
43. Liv
44. Vera
45. Leonora
45. Rosa
47. Johanne
48. Alva
49. Emilie
50. Alba

Topp 50 guttenavn:

1. Oscar
2. Karl
2. William
4. Alfred
5. Oliver
6. Arthur
7. Lucas
8. Valdemar
9. August
10. Noah
11. Malthe
12. Aksel
13. Emil
14. Victor
15. Theo
16. Elias
17. Viggo
18. Otto
19. Magnus
20. Liam
21. Elliot
22. Nohr
23. Felix
24. Anton
25. Matheo
26. Alexander
26. Frederik
28. Louie
29. Hugo
30. Theodor
31. Albert
32. Lauge
33. Anker
34. Konrad
35. Storm
36. Villads
37. Villum
38. Milas
39. Johan
40. Vincent
41. Adam
41. Christian
43. Erik
44. Marius
44. Walter
46. Pelle
47. Kalle
48. Birk
49. Philip
50. Ebbe

Kilde: Danmarks statistik

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: