Dersom lystgassen ikke lar seg samle opp på en god nok måte, kan lystgass på avveie føre til en rekke skader. Økt risiko for spontanabort, lavere fertilitet og misdannelser hos barn er noen av farene ved å jobbe med lystgass, dersom gassen ikke blir tilstrekkelig utluftet.

Sist oppdatert: 7. august 2009

Det er foretatt en lang rekke studier av effekten av lystgasseksponering. Da Arbeidstilsynet i 2000 fikk utarbeidet  «Grunnlagsdokument for fastsetting av administrativ norm for lystgass» var over 50 studier tatt med i vurderingen.
 
Flere studier har vist at lystgass er reproduksjonsskadelig. Noen har påvist nedsatt fruktbarhet, skade på nervesystemet, lever, nyrer og mer – og man har også diskutert om lystgass har ført til ondartede svulster.
 
Store studier blant tannleger
I 1980 utførte E.N Cohen og hans medforskere en stor undersøkelse av om lag 60.000 tannleger og tannlegeassistenter. (Også de bruker en del lystgass).
Undersøkelsen viste en økning av spontanabort på grunn av både maternell (mor) og paternell (far) eksponering av lystgass. Forskerne fant også høyere forekomst av misdannelser, men da kun i forhold til kvinner som hadde blitt eksponert.
 
Tannleger ble også undersøkt i en større, kvalitativ undersøkelse i 1992. 418 tannleger ble intervjuet av forsker A.S Rowland og hans medarbeidere. Foruten økt forekomst av spontanabort, påviste forskerne også at eksponering av lystgass (uten avsug) i mer enn fem timer per uke, reduserte fruktbarheten.
 
 
Svenske jordmødre i studie
Men det er også gjort undersøkelser av jordmødre. I 1989 ble 3985 svenske jordmødre tilsendt en spørreundersøkelse. Den svenske forskeren L. Bodin og hans medforskere ville se på hvilken betydning lystgass og skiftarbeid  har for reproduksjonsskader hos jordmødrene. Resultat: Skiftarbeid førte til redusert fertilitet – det samme gjorde lystgassen hos de som deltok ved 30 fødsler eller mer hver måned. Skiftarbeid økte risikoen for spontanabort, men forskerne fant ingen sammenheng mellom lystgass og spontanabort.
 
Arbeidstilsynet konkluderer med at studiene gir sterke holdepunkter for at lystgass er reproduksjonsskadelig i mennesker; økt forekomst av spontanabort, redusert fruktbarhet og økt grad av misdannelser hos barn født av lystgasseksponerte.
 
Kilde: «Grunnlagsdokument for fastsetting av administrativ norm for lystgass». Direktoratet for arbeidstilsynet 2000.
 
Les også:
 
 
 
 
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelEr mor og far like gode foreldre?
Neste artikkelEr barselgave bare noe tøys?
DEL