FødselAlt du trenger å vite om keisersnitt

Alt du trenger å vite om keisersnitt

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 87936

8245 keisersnitt ble utført i Norge i 2022. 31,2 prosent av keisersnittene var planlagte, mens 68,8 prosent var hastekeisersnitt.

Keisersnitt var tidligere et kirurgisk inngrep som ble forbundet med stor fare. I dag er risikoen betydelig redusert, men fremdeles er det større fare for komplikasjoner enn ved vanlig fødsel. Likevel viser tall fra Medisinsk fødselsregister at 16,1 prosent av alle fødsler i 2022 var keisersnitt. 31,2 prosent av keisersnittene var planlagte.

Bakgrunn om keisersnitt
Navnet ”keisersnitt” stammer fra myten om at Julius Cæsar ble forløst på denne måten. Man mener likevel dette umulig kan ha skjedd ettersom Cæsars mor levde i flere år etter hans fødsel, mens man på denne tiden ikke klarte å redde kvinnen ved keisersnitt. Mer sannsynlig er det at ordet stammer fra det latinske ordet for å skjære; ”caedere”. På latin heter operasjonen ”sectio caesera”.

Det første kjente keisersnittet i Norge ble utført i 1843 av legen Lars Thalian Backer. En tvillinggravid hadde ligget med kraftige rier i fem døgn. Begge barna var døde da de omsider ble tatt ut. Moren døde to dager senere. Seks år senere ble det første keisersnittet med levende barn som resultat utført. Og første gang også moren overlevde et keisersnitt var i 1890. I dag regnes risikoen for dødsfall ved keisersnitt ikke å være særlig høyere enn ved vanlig fødsel (0,44 per 1000 fødsler).

Du har ifølge norsk lov ikke rett på å få planlagt keisersnitt. Beslutningen om å forløse barnet ved keisersnitt skal være medisinsk begrunnet, og det er legene som til slutt bestemmer hvem som får keisersnitt.

– Du har rett til å uttrykke ditt ønske om få utført keisersnitt, og du har rett til å bli hørt om dette, sier spesialist Ingrid Borthen. Det er dermed ikke sagt at du har rett på å få det utført, men hvis dine ønsker er velbegrunnet skal de veie tungt ved avgjørelsen.

Årsaker til keisersnitt
De vanligste årsakene til at det blir keisersnitt er sykdom hos mor eller barn, tidligere vanskelig fødsel eller fødselsangst.
– Tidligere vanskelig fødsel kan for eksempel være at skuldrene på babyen satt fast, eller at mor fikk store rifter som ga problemer etterpå. Mor skal i slike tilfeller også bli tatt med på råd, og som oftest blir vi enige om keisersnitt, sier Borthen.

– Er det økende antall med gravide som har fødselsangst?
– Ja, det ser slik ut. Alle er litt redde før en fødsel, noen mere enn andre. Det blir vår oppgave å avdekke om angsten er så stor at vi bør spare henne for opplevelsen av en vanlig fødsel. Dersom det er sterk fødselsangst, blir gjerne keisersnittet bestemt en stund på forhånd – slik at kvinnen får god tid til å forberede seg, sier hun.


Podcast: Keisersnitt – dette er greit å vite
Gjest: Kirsten Jørgensen, jordmor og leder i faglig etisk utvalg i JordmorforeningenPlanlagte og akutte keisersnitt
En skiller mellom planlagte (elektive) og akutte keisersnitt. Planlagte keisersnitt blir ifølge veileder for fødselshjelp bestemt før kvinnen er i fødsel, minst åtte timer før utførelsen. Akutte keisersnitt graderes etter hastegrad, der de deles inn i prioritet 1, 2 og 3.

– Prioritet 1: bestemmes og utføres så fort som mulig
– Prioritet 2: bestemmes og utføres raskt innenfor et avtalt tidsrom, ofte 20 eller 30 minutter.
– Prioritet 3: bestemmes og utføres innen en viss tid, ofte 1 til flere timer

Ved et keisersnitt som tas i løpet av 20-30 minutter, skjer det rimelig raskt, men det blir til å vaske huden før inngrepet. Denne typen keisersnitt blir vanligvis brukt dersom det ikke er framgang i fødselen.
Den viktigste årsaken til at en må utføre keisersnitt etter prioritet 1, som tidligere ofte ble omtalt katastrofekeisersnitt, er ifølge Borthen at fosterlyden er for dårlig.
– Da trykker vi på alarmknappen, og barnet må ut øyeblikkelig. Vi får ikke tid til å vaske huden eller noe på forhånd. Jeg har vært med på at det har tatt fem minutter fra mor sto i døren til barnet var ute. Men det kan også ta 12-15 minutter, sier Borthen.

Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at 40,4 prosent av alle keisersnitt i 2022 ble satt i gang før fødselen startet. 59,6 prosent av keisersnittene ble gjennomført etter fødselsstart.

Planlagt keisersnitt
Dersom du skal ha keisersnitt, er det en del forberedelser. Det vil bli laget en individuell plan ut fra årsaken til keisersnittet, og om det er spesielle faktorer som må ivaretas i forkant, under og etter keisersnittet. For de som skal hjelpe deg er det greit å vite om det er noe du er usikker på, utrygg eller har spesielle tanker rundt. Som ved en vanlig fødsel, er det også under keisersnitt godt å ha en ledsager. Det kan være godt å ha en person du er trygg på, og som du kan dele det første øyeblikket sammen med den nyfødte med.

En måned før:
Fjerne piercing. Spesielt viktig å eventuelt fjerne piercing i leppe, tunge, navle og ytre kjønnsorgan, siden disse kan gi økt risiko for infeksjon etter inngrepet.
Du skal ikke barbere deg eller fjerne kjønnshårene med voks eller annet hårfjerningsmiddel den siste måneden før keisersnittet. Også dette på grunn av infeksjonsfare, både for deg selv og andre barselkvinner.

Uken eller dager før:
Du får innkalling til fellesundervisning, individuell samtale og undersøkelse hos gynekolog uken før keisersnittet. Det blir gjerne samtaler med ulike fagpersoner, så du må være forberedt på at det kan gå mye tid. Det kan være samtale med gynekolog, fysioterapeut og anestesilege (om bedøvelsesmetode). Ta gjerne med litt lesestoff til ventetiden mellom samtalene.

Kvelden før:
Med deg hjem får et klyster som du skal ta kvelden før inngrepet, syrenedsettende tablett og en såpe du skal dusje med om kvelden pluss samme morgen som keisersnittet blir gjennomført. Ta av alle smykker (halsbånd, ringer, ørepynt og klokke) og fjern eventuell neglelakk. Du må også faste fra midnatt. Dette betyr at du ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi, spise drops eller røyke. Du kan drikke klare væsker som vann og saft, men ikke melk eller juice. Spis gjerne næringsrik mat kvelden før operasjonen, så slipper du å føle deg sulten og tørst operasjonsdagen.

Operasjonsdagen:


  • Du skal dusje deg hjemme med spesialsåpen fra navleområdet og ned til lårene. Ta av alle smykker og fjerne eventuell neglelakk. Når du kommer til sykehuset vil jordmor vil lytte på fosterlyd, og du vil bli barbert der du skal operere. Det blir brukt en spesiell barbermaskin som er skånsom for huden. Du må bruke sykehustøy under operasjonen.

  • Du vil bli kjørt i ei seng til operasjonsstuen, der du blir møtt av anestesisykepleiere.

  • Du må være forberedt på at dersom det kommer andre uventede hendelser som krever øyeblikkelig hjelp, kan keisersnittet bli utsatt til en annen dag.

  • Du får bedøvelse som du har blitt forberedt på dagen før. Dersom du får keisersnitt med spinal- eller epiduralbedøvelse, kan far eller den som følger deg være med inn på operasjonsstuen. Blir det narkose, kan ikke ledsager bli med inn.

  • Du får en syrenøytraliserende drikk, og på operasjonsstuen får du lagt inn et kateter.

  • Når bedøvelsen virker, kommer fødselslegene til operasjonsstuen og operasjonen kan begynne.

  • Det er godt for babyen å få på noe lunt og varmt rett etter fødselen. Husk derfor å ta med en lue av ull til babyen.

    Les også:
Etter keisersnittet:

– Hvor fort etter keisersnittet får mor se barnet?
– Med én gang etterpå. Barnet blir tørket, pakket inn i pledd og mor får barnet til seg. Mens mor blir sydd, kan far sitte ved hodet til mor med babyen, sier Ingrid Borthen.

Fysisk hudkontakt mellom mor og barn rett etter fødselen er viktig for å etablere amming og tilknytning. Ifølge helsenorge.no forsøker sykehuset, så langt som det er mulig, å legge til rette for dette. Men én gang barnet er født, blir det tørket og lagt på brystet ditt, dersom du er i form til det. Det er godt for mor og barn å ligge hud mot hud.

Etter at operasjonen er over, blir du flyttet over til en annen seng. Den som følger med deg under fødselen, blir med barnet for å måle og veie det. Barnet kan ligge i sengen sammen med deg når dere blir trillet til overvåkingsavdelingen. På denne avdelingen blir du vanligvis fra fire til seks timer, noen ganger lenger. Deretter flyttes dere over til barsel. Dersom du av en eller annen grunn ikke kan ha barnet hos deg, kan eventuelt ledsageren din være sammen med barnet.

Akutt keisersnitt
Den største forskjellen på et planlagt og et akutt keisersnitt for kvinnen og hennes ledsager, er tiden personalet har til å forberede og informere dem om det som skal skje. Dersom barnet må ut fort, er handling viktigst. Da må dere i stedet få en del informasjon etter keisersnittet. Det er alltid en fødselslege som er med og vurderer i hvor stor grad det haster å få barnet ut.

Dersom du får epidural- eller spinalbedøvelse, er det mulig for far eller ledsager å bli med under operasjonen. Er det narkose, må de vente på fødestuen til barnet er født. Barnet blir da tatt inn på fødestuen til din ledsager, slik at de kan være sammen til du er ferdig på operasjonsstuen. Dette er hvis barnet ikke trenger ekstra oppfølging av lege.

Dersom det er mistanke om at barnet kan trenge ekstra oppfølging eller behandling etter fødselen, blir en barnelege bedt om å komme. Da er barnelegen til stede under og etter keisersnittet, og vil vurdere hva som er best for den nyfødte.

Les mer: Fødte seks babyer på tre minutter

Partners rolle
– Hvordan føler partner seg under et keisersnitt?
– Jeg tror nok at partner i de fleste tilfeller føler seg litt tilsidesatt, men vi prøver å ha noen som kan ivareta ham/henne også. Dersom det blir et katastrofekeisersnitt, vil nok partner føle at alt går veldig fort, og også at det er en litt skremmende opplevelsen, sier Borthen.

Etter en fødsel, og spesielt når ikke alt går som forventet, vil mor og partner kunne sitte igjen med en del spørsmål. Noen kan føle seg snytt fordi de ikke fikk føde slik de ønsket, andre kan få en fysisk eller psykisk reaksjon etterpå. Dette kan prege barseltiden, og det er viktig at en får snakke om det som har skjedd. Da kan det være viktig med en samtale med sykehuspersonalet.

– Blir også partner tatt med på samtaler etter keisersnittet?
– Ja, partner bør være med på disse samtalene, han/hun har ofte oppfattet andre ting enn mor og kan være blitt skremt av opplevelsen.  Det er derfor viktig at dere avtaler en tid med legen slik at begge kan ta del i samtalen, sier Ingrid Borthen.

Hjemreise og bæring
Mor vil som regel være to til tre dager på sykehuset etter et keisersnitt, men det kommer an på mors form.
– Noen spretter rett opp, mens ande har mer smerter og bruker lenger tid på å komme seg. Når du har tatt keisersnitt, har du et sår i magen. Dette vil være smertefullt de første dagene. Du skal være forsiktig med å bære tungt, men har lov til å bære ditt eget barn.

– Uansett hvor stort barnet er?

– De fleste barn veier i alle fall ikke mer enn fem kilo, så da går det helt fint. Men du bør være forsiktig med hva du bærer i fem-seks uker etter keisersnittet, sier Borthen.

Komplikasjoner
De vanligste komplikasjonene etter et keisersnitt er infeksjoner og blødninger. Blødninger er den hyppigste komplikasjonen, og som regel kommer blødningene direkte i forbindelse med inngrepet.
– Grensen for hva som regnes som komplikasjon er et blodtap på mer enn 500 milliliter. Det går stort sett veldig greit selv ved større blødninger, men kan ta litt lenger tid å komme seg etterpå, sier Borthen.

– Vil det være nødvendig med blodoverføring?
– Det er bare i helt sjeldne tilfeller ved veldig stort blodtap, sier hun.

Etter keisersnittet får kvinnen en bandasje på selve operasjonssåret. Dette skal ikke fjernes før etter én uke.

Noen ganger blir det infeksjon i såret.
– Infeksjonene kan være milde og går over uten behandling, andre kan gå dypere ned i vevet slik at vi må åpne såret og rense det. Heldigvis skjer dette sjelden, sier Borthen.

Greit med flere keisersnitt?
– Er det noen regel for hvor lang tid det må gå mellom hvert keisersnitt?
– Nei, det er det ikke. Det går helt fint om det er ett til to år før kvinnen tar et nytt keisersnitt - jeg har aldri sett at det har vært problematisk, sier Borthen.

Ifølge veileder i fødselshjelp er risikoen for nytt keisersnitt i senere svangerskap cirka 48 prosent.

– Men er det en grense for hvor mange keisersnitt en kan ha?

– Tja, det kan være vanskelig å si en bestemt grense. Det sies at Ethel Kennedy, kona til Robert F. Kennedy, hadde 11 keisersnitt. Men jeg vet selv om flere som har hatt fem keisersnitt, sier Borthen.

– Er det noen fare ved så mange keisersnitt?
– Livmoren kan jo bli ganske tynn i det området hvor selve snittet er, så det kan derfor være greit å følge med på hvordan livmoren endrer seg, etter hvert som svangerskapet går fremover, sier hun.

– Kan livmoren sprekke?
– Det kan skje, men i ytterst sjeldne tilfeller. Oftest skjer dette i forbindelse med at kvinnen har en vanlig fødsel med rier etter et keisersnitt.  Det handler da om at livmoren ikke tåler påkjenningen som riene har på livmorveggen, da den er svakere der keisersnittet har vært, sier Borthen.

Fylkesvise forskjeller
Hvor hyppig fødselen skjer ved keisersnitt, varierer fra fylke til fylke. Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at Innlandet lå på topp i 2022, med 18,9 prosent keisersnitt. Vestland var fylket med færrest keisersnitt – 13,2 prosent av alle fødsler.

Kilder:
Haukeland universitetssjukehus, helse-bergen.no
Ingrid Borthen, PhD, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Medisinsk fødselsregister
Helsenorge.no
Veileder i fødselshjelp

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: