FødselHva kjennetegner en tvillingfødsel?

Hva kjennetegner en tvillingfødsel?

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Hentet fra Fødselsboken 12481
Hvordan fødselsforløpet vil bli er ikke mulig å forutsi, men dersom svangerskapet har vært normalt, kan du som oftest belage deg på en normal vaginal fødsel. Forutsetningen for vaginal fødsel er hvordan tvillingene ligger.

Cirka 1,3 prosent av alle fødsler er tvillingfødsler. Om lag 40 prosent av tvillingsvangerskap ender med fødsel før 37. uke, men bare 6 prosent vil føde før 32. uke. Det er viktig å være oppmerksom på tegn på for tidlig fødsel. Dette kan være smertefulle sammentrekninger, økende nedtrykksfølelse eller endret/blodtilblandet utflod.

Det er ikke så lett å forutsi hvordan fødselen blir, men det man vet er at det er større risiko forbundet med en tvillingfødsel enn en enlingfødsel. Derfor bør forløsningen skje på sykehus under nøye overvåking og med kvalifisert personell. Noen ganger blir det bestemt at keisersnitt vil være det tryggeste, men de fleste tvillinger vil kunne forløses vaginalt. Endelig avgjørelse av forløsningsmetode tas i samråd med fødselslege mot slutten av svangerskapet eller når fødselen starter. Hvorvidt tvillingene deler morkake og hvordan de ligger vil være viktigst ved valg av forløsningsmetode. Dersom begge ligger i hodeleie, anbefales vanligvis vaginal fødsel.

Ganske likt vanlig fødsel
En vaginal tvillingfødsel vil være ganske lik en vanlig fødsel, bortsett fra at det er to utdrivningsfaser. Begge barna blir kontinuerlig overvåket med CTG, og den fødende tilbys ofte epiduralbedøvelse. Det kan være en fordel hvis det skulle bli behov for å bruke vakuum eller tang for å få ut barna. Det er også mer sannsynlig at det blir bruk for riestimulerende drypp.


Alltid fødselslege til stede
Det er alltid fødselslege til stede, og er barna premature, er også barnelege og barnesykepleier i beredskap. Jordmor tar ofte imot barna dersom begge ligger
i hodeleie, mens fødselslege forløser andre typer leie.

Intervallet mellom tvillingene er som regel kort, og det går sjelden mer enn en time før nummer to kommer.

Tvillingsvangerskap kan gå til termin, men mange ganger starter fødselen tidligere. I mange tilfeller anbefales igangsetting før termin.

Hvordan er tvillingfødselen?
Lytt til podcast med overlege Solveig Thorarinsdottir:


Vanligste leier ved tvillingfødsel
I 46 prosent av tilfellene ligger begge tvillingene i hodeleie ved fødselen.
I 38 prosent av tilfellene ligger én av tvillingene i hodeleie og den andre i seteleie.
I 14 prosent av tilfellene ligger begge tvillingene i seteleie.
I 1 prosent av tilfellene ligger én av tvillingene i hodeleie og én i tverrleie.
I 1 prosent av tilfellene ligger én av tvillingene i seteleie og én i tverrleie.


Keisersnitt ved tvillingfødsel
Det er dobbelt så vanlig med keisersnitt når det er tvillinger. Trillinger forløses
nesten alltid med keisersnitt. Keisersnittet kan være planlagt eller akutt. Er det planlagt, får den gravide vite datoen på forhånd. Akutte keisersnitt forekommer som regel etter at fødselen har startet. Årsakene til planlagt keisersnitt kan være flere, og avhenger mye av barnas leie og mors situasjon. Akutte keisersnitt gjøres som regel fordi riene stopper opp, eller fordi fosterlyden tyder på at ett av barna er stresset. Svangerskapsforgiftning kan også være årsak til keisersnitt. Noen
ganger vil det være nødvendig med forløsning ved keisersnitt av tvilling nummer to etter at den første er født vaginalt.


Tvillinger som fødes prematurt kan ha behov for et opphold på nyfødtintensiv. Det er som regel ikke nødvendig dersom barna kommer til verden til termin. Oppholdet på sykehuset kan bli litt lenger ved keisersnitt. Tvillingforeldre får ofte familierom hvor også partner kan bo sammen med mor og barna. Dersom barna er på nyfødtintensivavdeling og trenger medisinsk behandling, legges det til rette for at foreldrene kan tilbringe mest mulig tid med barna der.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: