BloggVaginal fødsel etter keisersnitt

Vaginal fødsel etter keisersnitt

Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Jordmor Grethe R. Teigen, Mamastork 20974

Er det trygt å føde vaginalt etter et keisersnitt? Er det vanlig? Er det spesielle forholdsregler som må tas? Kan alle som har hatt keisersnitt føde vaginalt neste gang?

I mange land er keisersnitt-frekvensen på full vei oppover. I Norge har vi også flere keisersnitt nå enn for noen år tilbake. Ved vårt sykehus i Stavanger har vi en forholdsvis lav keisersnitt frekvens, med 15,7 prosent (ifølge Medisinsk fødselsregister for 2021) – det inkluderer både planlagte og akutte keisersnitt.

Det er nok flere grunner til denne trenden, uten at det skal være tema her. Men hva skjer med disse kvinnene når de så blir gravide igjen? Skal de føde vaginalt eller få et nytt planlagt keisersnitt?

Dette er et tema som diskuteres og gjøres forskning på. Du vil nok finne ulike oppfatninger om hva som er tryggest for mor og barn, alt etter hvem du spør, og i hvilket land du er.

Lytt til podcast om keisersnitt:

Du kan føde vaginalt om du bare har hatt ett keisersnitt
I Norge har en i hovedsak landet på, at det er trygt å føde vaginalt etter ett keisersnitt. I andre land, kan anbefalingen være at de skal forløses med keisersnitt igjen.

Når en har hatt et keisersnitt, har en et arr i livmoren, og det er det arret en er redd skal kunne revne under fødsel. Men det er en veldig sjelden komplikasjon!

Det er altså den første fødselen etter det første keisersnittet, du har anledning til å føde vaginalt. Etter to keisersnitt vil du høyst sannsynlig ikke få sjansen! Grunnen til at en anbefaler en å gå for en vaginal fødsel etter keisersnitt er, at de aller fleste faktisk føder helt normalt og uten komplikasjoner.

En litt mer overvåket fødsel
Det som blir litt annerledes er at en har mer overvåking av babyen under fødselen, derfor vil du sjelden kunne føde på jordmorstyrte enheter som Fødeloftet og Storken.


Nettopp på grunn av den lille risikoen for en uterusruptur (at livmoren revner i det tidligere arret) – vil en overvåke babyen godt, og være ekstra observant på fremgangen i fødsel, hvordan riene er (en skal ikke ha for hyppige rier ), og generelt hvordan mor har det.


Ser på hvorfor det ble keisersnitt sist gang
Der finnes noen kjente risikofaktorer som øker faren for keisersnitt; som overvekt hos mor, store barn og eldre fødende. Det vil si at for alle dem som tidligere har hatt et tidligere keisersnitt, er en opptatt av HVORFOR det ble keisersnitt.


Var det et planlagt keisersnitt på grunn av seteleie eller foranliggende morkake eller tvillinger? Eller var det et akutt keisersnitt på grunn av dårlig fosterlyd? Eller på grunn av et langvarig forløp? Spesielt sistnevnte kan være litt bekymringsfull, hvis du også har andre risikofaktorer før du skal føde igjen.


Har du hatt keisersnitt i andre ikke vestlige land? Det kan også være en grunn til å forløse med keisersnitt igjen, men her er nok praksisen ulik på ulike sykehus.


Snakk med jordmor, lege og/eller fødeavdeling
Er du i den situasjonen at du er blitt forløst med keisersnitt før, og nå er gravid igjen, er det fint å kunne ta opp dette med jordmor eller lege i svangerskapsomsorgen. De kan henvise deg til fødepoliklinikken for samtale og planlegging, hvis de mener at din situasjon bør diskuteres med legene der.


Så husk at du faktisk har gode sjanser for en vaginal fødsel, selv med et tidligere keisersnitt.


Bloggen er publisert i samarbeid med Mamastork

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: