Hvor stor er sannsynligheten for å føde i ukene før og etter termin? Jordmor Grethe R. Teigen svarer.

Sist oppdatert: 7. desember 2020

Vi regner at barn er født til termin når de er født mellom 37+0 uker og ca. 42 uker. Til termin rommer altså cirka 5 uker.

De aller fleste gravide skulle vel helst sett, at de slapp å gå over termindato. Likevel ser vi at flest føder i uka etter termin, spesielt hvis du er førstegangsfødende. Det er jo ganske mange!

Man kan jo spørre litt i familien, hvor lenge mor og eventuelt søstre har gått i forhold til termin. Vi ser at i enkelte familier kan det være ganske klare tendenser, der «alle» føder etter termin eller «alle» føder før. Dette kan nemlig være litt genetisk. Vet ikke om det finnes statistikk som har gått så nøye inn på dette. Men overtid er vanligst.

Svangerskapsvarighet

Statistikk over fødselstidspunkt i forhold til svangerskapslengde:

22-27 uker: 0,3%

28-36 uker: 5,2%

37 uker: 5,7%

38 uker: 13,7%

39 uker: 22,7%

40 uker: 28,5%

41 uker: 20,2%

42 uker: 3,6%

Et gjennomsnittlig svangerskap varer i 39,3 uker.

Tall fra 2020, kilde Medisinsk fødselsregister

Hva synes du om artikkelen?