Alice

Alice

Alice

Uttalen av Alice ligger tett på den franske – både på engelsk og svensk. Alice kan også være jenteform av Alex/Alexander. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 4223 Sist oppdatert 13.02.19
Alice kommer fra tyske Adelheid som betyr edel/god slekt og skjønnhet. Adelheid ble til tyske Alis på 1100-tallet, og senere Alice på fransk og engelsk. Alice har også blitt brukt som kjæleform av Elisabeth. Elisabeth er et bibelsk navn fra hebraisk og betyr Gud er fullkommen.

Så populært er Alice:

1653 personer har dette navnet.
I 2023 var Alice på 154. plass i Topp 792 jentenavn 2023.
I 2022 var Alice på 170. plass i Topp 504 jentenavn 2022.
I 2022 var Alice på 53. plass i Topp 100 jentenavn i Australia 2022.
I 2022 var Alice på 6. plass i Topp 100 jentenavn i Belgia 2022.
I 2021 var Alice på 11. plass i Topp 100 jentenavn i Canada 2021.
I 2022 var Alice på 15. plass i Topp 100 jentenavn i Sveits 2022.
I 2021 var Alice på 31. plass i Topp 1000 jentenavn i England/Wales 2021.
I 2022 var Alice på 7. plass i Topp 100 jentenavn i Frankrike 2022.
I 2022 var Alice på 29. plass i Topp 100 jentenavn i Irland 2022.
I 2022 var Alice på 7. plass i Topp 50 jentenavn i Italia 2022.
I 2022 var Alice på 59. plass i Topp 100 jentenavn i Skottland 2022.
I 2023 var Alice på 5. plass i Topp 100 jentenavn i Sverige 2023.
I 2022 var Alice på 64. plass i Topp 1000 jentenavn i USA 2022.

Bruk av navnet Alice i Norge og andre land:

En variant av den franske formen nådde Norge på 1300-tallet og var litt brukt fram til tidlig på 1900-tallet, oftest i former som Alis og Ales med trykk på den første stavelsen, som vil si ALL-is og ALL-es. Samlet for disse to vanligste formene Alis og Ales var det rundt 400 til 600 på 1800- og tidlig på 1900-tallet, noe som er nokså spredt bruk. Varianten Allis, som bare uttrykker uttalen for Alis, hadde rundt 50 i 1910, og var ikke brukt det meste av 1800-tallet.

Fra før 1900 tok den engelske formen Alice etter hvert over i Norge. Formen Alise viser nok også hvordan folk uttalte den engelske skrivemåten i Norge. Det vil si at folk uttalte c-en i det engelske som s. Formene Alise og Alice økte fra sent på 1800-tallet med til sammen rundt 50 i 1865 og 750 i 1910, med litt flere Alise enn Alice.

Bruken av Alice og Alise til sammen omfatter omtrent like stor del av de fødte tidlig på 1900-tallet som etter 2010, med den forskjellen at to av tre barn nå heter Alice og én av tre Alise.

Bruken av både Alice og Alise økte fra rundt 2010. De lå hver for seg rundt 20 og knapt 10 fødte tidlig på 2000-tallet. Fra 2010 har Alice ligget rundt 30 fødte og Alise mellom 10 og 20. Foreløpig beste år både samlet og for Alice alene var 2015 med 73 fødte samlet, og 51 fødte Alice. I 2018 var det 33 Alice og 15 Alise, i alt 48.

Utenom disse navnene har også Alisa ligget rundt 10–20 fødte siden 2010 og lavere før det.

I Sverige, Danmark og USA var Alice mye brukt rundt og like etter år 1900, i Danmark også noe på 1930- og 1940-tallet.

Navnet Alice kom i bruk i mange land fra slutten av 1800-tallet og økte etter det. Sannsynligvis sterkt inspirert av boka «Alice i Eventyrland» fra 1865 av Lewis Carroll (pseudonym), som ble populær og har vært det mye av tiden siden. Boken er filmet mange ganger, først i 1903. Boken ble oversatt til norsk i 1903 (Else i Eventyrland), til svensk i 1870 (Alice’s Äfventyr i Sagolandet) og til dansk i 1875 (først med hovedpersonen som Marie, senere som Alice). Det er bare den svenske oversettelsen som kan ha påvirket bruken av Alice i Skandinavia. Men navnet kan også ha spredd seg på andre måter, som i populærblader og i Amerika-brev.

På 2000-tallet er det først og fremst i Sverige navnet er mye brukt. Der kom Alice i bruk fra 1980- og 1990-tallet, og var for eksempel på 25. plass i 2000. Alice har der ligget på første- og andreplasser siden 2009, av dem syv førsteplasser på rad, senest i 2018.

I Danmark økte bruken av Alice svakt fra 1980- og 1990-tallet, men det var bare 10 til 30 barn i året som fikk navnet fram til 2015. Fra 2016 steg det klart, og i 2018 ble det født 52 jenter. Dette er under 100. plass, og ligner mest den norske bruken.

I USA var Alice i topp 10. plass tidsrommet 1906 til 1908, og sank så gradvis ned til under 400. plass midt på 1990-tallet. Siden har det steget sakte, og var på 70. plass i 2017.

I USA hadde varianten Alicia 40. plass i 1984.

Derfor fungerer Alice godt nå:

Bruken av Alice i Norge fra sent på 1800-talet og rundt 1900 må først og fremst komme fra bruk i andre land og ikke fra boken om Alice, fordi hovedpersonen het Else i boken på norsk. Den nokså beskjedne økningen for av Alice, og nok også Alise, i Norge fra sent på 1900-tallet kommer først og fremst av at Alice er svært populært i Sverige, med mange førsteplasser siden 2009. Dessuten kan inspirasjon fra Harry Potter-bøker og -filmer virke inn.

Navnet Alice ser ut til å bli lite brukt i Norge fordi foreldre er usikre på uttalen. Dels er de i tvil om hvilke uttale de skal velge når de kjenner Alice med engelsk uttale fra mediene, og dels ser de for seg at barna kan bli møtt med mange ulike uttaler når folk ellers snakker til og om barna som heter Alice.

Varianter av Alice:

Aada, Adelaide, Adelheid, Adelia, Adelie, Aldine, Alesalina, Aletta, Alette, Alica, Alicia, Aliciane, Alicja, Alis, Alisa, Alise, Alisha, Alison, Alissia, Alix, Alixane, Alixe, Alixia, Allis, Allison, Allyson, Alycia, Alyson, Alyssa, Edel, Edelmina, Edla, Edle, Heidi, Tala, Tale, Talette, Talke, Thale, Ådel

Slik uttales Alice

a-LII-se på norsk nå

Fram til 1800-tallet i Norge var uttalen for eldre former av navnet ALL-is eller ALL-es. Fra sent på 1800-tallet har navnet helst kommet inn på nytt fra engelsk område, der skrivemåten var Alice og uttalen ÆLL-is. Folk i Norge har nok helst sett det skrevet og langt mindre hørt det uttalt på engelsk. Da har de lest c-en som s, på samme måten som for c-er framfor bokstavene i og e i navn som Cecilie (si-SIL-i-e), Lucie (LUSS-i), Francis FRANN-sis) og Constance (konn-STANN-se). Da har nok mange også skrevet det med s, som i Alise, som jo var ganske likt det gamle Alis.

I Sverige har uttalen fra sent på 1800-tallet og siden vært ALL-is, som blant annet for den svenske sangeren Alice Babs. Dette er på samme måten som at svensker ofte ikke uttaler e sist i navn, som for eksempel i Anne, uttalt ANN, og Madeleine, uttalt made-LEEN. Å sløyfe e-en sist i navn i uttale har svensk tatt over fra fransk.

I Sverige i dag er uttalen for barn helst som før, s

Navn i samme sjanger som Alice

Albert, Aleks, Alex, Alina, Angelica, Anine, Anny, Arthur, Artur, Asbjørg, Asgeir, Axel, Borghild, Diana, Didrik, Elida, Elina, Elise, Eric, Erika, Esther, Fabian, Fred, Freddy, Gard, Gjermund, Gunnhild, Halvard, Hedda, Isabell, Linus, Mathilde, Maya, Meg, Oda, Olai, Thomas, Trude

Du kjenner Alice fra:

Svensk sanger Alice Babs, artisten Alice Cooper, figuren Alice i bok og filmer om Alice i Eventyrland (Alice in Wonderland), klesmerket Alice + Olivia

Guttevariant(er) av Alice:

Alix

Relaterte lister:

Navn som begynner på en vokal
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Oldemorsnavn
Tyske navn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)
Topp 792 jentenavn 2023
Topp 504 jentenavn 2022
Topp 710 jentenavn 2021
Topp 742 jentenavn 2020
Topp 100 jentenavn i Australia 2022
Topp 100 jentenavn i Australia 2021
Topp 100 jentenavn i Australia 2020
Topp 100 jentenavn i Australia 2019
Topp 100 jentenavn i Australia 2018
Topp 100 jentenavn i Belgia 2022
Topp 100 jentenavn i Belgia 2021
Topp 100 jentenavn i Canada 2021
Topp 100 jentenavn i Sveits 2022
Topp 1000 jentenavn i England/Wales 2021
Topp 1000 jentenavn i England/Wales 2020
Topp 1000 jentenavn i England/Wales 2019
Topp 100 jentenavn i England 2018
Topp 100 jentenavn i England 2017
Topp 100 jentenavn i England 2016
Topp 100 jentenavn i England 2015
Topp 100 jentenavn i England 2014
Topp 100 jentenavn i England 2013
Topp 100 jentenavn i England 2012
Topp 100 jentenavn i England 2011
Topp 100 jentenavn i England 2010
Topp 100 jentenavn i England 2009
Topp 100 jentenavn i England 2008
Topp 100 jentenavn i England 2007
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2022
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2021
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2020
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2019
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2018
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2017
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2016
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2015
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2014
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2013
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2012
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2011
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2010
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2009
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2008
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2007
Topp 100 jentenavn i Irland 2022
Topp 50 jentenavn i Italia 2022
Topp 50 jentenavn i Italia 2021
Topp 50 jentenavn i Italia 2020
Topp 50 jentenavn i Italia 2019
Topp 50 jentenavn i Italia 2018
Topp 50 jentenavn i Italia 2017
Topp 50 jentenavn i Italia 2016
Topp 50 jentenavn i Italia 2015
Topp 50 jentenavn i Italia 2014
Topp 50 jentenavn i Italia 2013
Topp 50 jentenavn i Italia 2012
Topp 50 jentenavn i Italia 2011
Topp 50 jentenavn i Italia 2010
Topp 50 jentenavn i Italia 2009
Topp 50 jentenavn i Italia 2008
Topp 50 jentenavn i Italia 2007
Topp 100 jentenavn i Skottland 2022
Topp 100 jentenavn i Sverige 2023
Topp 100 jentenavn i Sverige 2022
Topp 100 jentenavn i Sverige 2021
Topp 100 jentenavn i Sverige 2020
Topp 100 jentenavn i Sverige 2019
Topp 100 jentenavn i Sverige 2018
Topp 100 jentenavn i Sverige 2017
Topp 100 jentenavn i Sverige 2016
Topp 100 jentenavn i Sverige 2015
Topp 100 jentenavn i Sverige 2014
Topp 100 jentenavn i Sverige 2013
Topp 100 jentenavn i Sverige 2012
Topp 100 jentenavn i Sverige 2011
Topp 100 jentenavn i Sverige 2010
Topp 100 jentenavn i Sverige 2009
Topp 100 jentenavn i Sverige 2008
Topp 100 jentenavn i Sverige 2007
Topp 1000 jentenavn i USA 2022
Topp 1000 jentenavn i USA 2021
Topp 1000 jentenavn USA 2020
Topp 1000 jentenavn USA 2019
Topp 1000 jentenavn USA 2018
Topp 100 jentenavn i USA 2017
Topp 100 jentenavn i USA 2016
Topp 100 jentenavn i USA 2015
Topp 100 jentenavn i USA 2014

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: