Alise

Alise

Alise

Alise er en mindre brukt variant av Alice. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 2506 Sist oppdatert 25.03.19
Alice/Alise kommer fra tyske Adelheid som betyr edel/god slekt og skjønnhet. Adelheid ble til tyske Alis på 1100-tallet, og senere Alice på fransk og engelsk. Alice/Alise har også blitt brukt som kjæleform av Elisabeth. Elisabeth er et bibelsk navn fra hebraisk og betyr Gud er fullkommen.

Så populært er Alise:

596 personer har dette navnet.
I 2023 var Alise på 307. plass i Topp 792 jentenavn 2023.
I 2022 var Alise på 255. plass i Topp 504 jentenavn 2022.

Bruk av navnet Alise i Norge og andre land:

En variant av den franske formen nådde Norge på 1300-tallet og var litt brukt fram til tidlig på 1900-tallet, oftest i former som Alis og Ales med trykk på den første stavelsen, som vil si ALL-is og ALL-es. Samlet for disse to vanligste formene Alis og Ales var det rundt 400 til 600 på 1800- og tidlig på 1900-tallet, noe som er nokså spredt bruk. Varianten Allis, som bare uttrykker uttalen for Alis, hadde rundt 50 i 1910, og var ikke brukt det meste av 1800-tallet.

Fra før 1900 tok den engelske formen Alice etter hvert over i Norge. Formen Alise viser nok også hvordan folk uttalte den engelske skrivemåten i Norge. Det vil si at folk uttalte c-en i det engelske som s. Formene Alise og Alice økte fra sent på 1800-tallet med til sammen rundt 50 i 1865 og 750 i 1910, med litt flere Alise enn Alice.

Bruken av Alice og Alise til sammen omfatter omtrent like stor del av de fødte tidlig på 1900-tallet som etter 2010, med den forskjellen at to av tre barn nå heter Alice og én av tre Alise.

Bruken av både Alice og Alise økte fra rundt 2010. De lå hver for seg rundt 20 og knapt 10 fødte tidlig på 2000-tallet. Fra 2010 har Alice ligget rundt 30 fødte og Alise mellom 10 og 20. Foreløpig beste år både samlet og for Alice alene var 2015 med 73 fødte samlet, og 51 fødte Alice. I 2018 var det 33 Alice og 15 Alise, i alt 48.

Utenom disse navnene har også Alisa ligget rundt 10-20 fødte siden 2010 og lavere før det.

I Sverige, Danmark og USA var Alice mye brukt rundt og like etter år 1900, i Danmark også noe på 1930- og 1940-tallet.

Navnet Alice kom i bruk i mange land fra slutten av 1800-tallet og økte etter det. Sannsynligvis sterkt inspirert av boka «Alice i Eventyrland» fra 1865 av Lewis Carroll (pseudonym), som ble populær og har vært det mye av tiden siden. Boken er filmet mange ganger, først i 1903. Boken ble oversatt til norsk i 1903 (Else i Eventyrland), til svensk i 1870 (Alice’s Äfventyr i Sagolandet) og til dansk i 1875 (først med hovedpersonen som Marie, senere som Alice). Det er bare den svenske oversettelsen som kan ha påvirket bruken av Alice i Skandinavia. Men navnet kan også ha spredd seg på andre måter, som i populærblader og i Amerika-brev.

På 2000-tallet er det først og fremst i Sverige navnet er mye brukt. Der kom Alice i bruk fra 1980- og 1990-tallet, og var for eksempel på 25. plass i 2000. Alice har der ligget på første- og andreplasser siden 2009, av dem syv førsteplasser på rad, senest i 2018.

I Danmark økte bruken av Alice svakt fra 1980- og 1990-tallet, men det var bare 10 til 30 barn i året som fikk navnet fram til 2015. Fra 2016 steg det klart, og i 2018 ble det født 52 jenter. Dette er under 100. plass, og ligner mest den norske bruken.

I USA var Alice i topp 10. plass tidsrommet 1906 til 1908, og sank så gradvis ned til under 400. plass midt på 1990-tallet. Siden har det steget sakte, og var på 70. plass i 2017.

I USA hadde varianten Alicia 40. plass i 1984.

Derfor fungerer Alise godt nå:

Bruken av Alice i Norge fra sent på 1800-talet og rundt 1900 må først og fremst komme fra bruk i andre land og ikke fra boken om Alice, fordi hovedpersonen het Else i boken på norsk. Den nokså beskjedne økningen for av Alice, og nok også Alise, i Norge fra sent på 1900-tallet kommer først og fremst av at Alice er svært populært i Sverige, med mange førsteplasser siden 2009. Dessuten kan inspirasjon fra Harry Potter-bøker og -filmer virke inn.

Varianter av Alise:

Aada, Adelaide, Adelheid, Adelia, Adelie, Ahl, Aldine, Alesalina, Aletta, Alette, Alice, Alicia, Aliciane, Alicja, Alis, Alisa, Alisha, Alison, Alissia, Alix, Alixane, Alixe, Alixia, Allis, Allison, Allyson, Alycia, Alyson, Alyssa, Edel, Edelmina, Edla, Edle, Heidi, Tala, Tale, Talette, Talke, Thale, Ådel

Slik uttales Alise

Fram til 1800-tallet i Norge var uttalen for eldre former av navnet ALL-is eller ALL-es. Fra sent på 1800-tallet har navnet helst kommet inn på nytt fra engelsk område, der skrivemåten var Alice og uttalen ÆLL-is. Folk i Norge har nok helst sett det skrevet og langt mindre hørt det uttalt på engelsk. Da har de lest c-en som s, på samme måten som for c-er framfor bokstavene i og e i navn som Cecilie (si-SIL-i-e), Lucie (LUSS-i), Francis FRANN-sis) og Constance (konn-STANN-se). Da har nok mange også skrevet det med s, som i Alise, som jo var ganske likt det gamle Alis.

I Sverige har uttalen fra sent på 1800-tallet og siden vært ALL-is, som blant annet for den svenske sangeren Alice Babs. Dette er på samme måten som at svensker ofte ikke uttaler e sist i navn, som for eksempel i Anne, uttalt ANN, og Madeleine, uttalt made-LEEN. Å sløyfe e-en sist i navn i uttale har svensk tatt over fra fransk.

I Sverige i dag er uttalen for barn helst som før, som vil si ALL-is. Noen h

Navn i samme sjanger som Alise

Albert, Carsten, Claus, Ferdinand, Frederik, Hedda, Jahn, Janicke, Lennart, Leonora, Margunn, Mathilde, Melina, Mildrid, Naomi, Niels, Njål, Norvald, Oda, Olve, Pauline, Reidunn, Rikard, Rolv, Rudi, Silja, Sol, Solvor, Stephan, Stephen, Steven, Sturla, Svetlana, Tale, Wilma

Du kjenner Alise fra:

Svensk sanger Alice Babs, artisten Alice Cooper, figuren Alice i bok og filmer om Alice i Eventyrland (Alice in Wonderland), klesmerket Alice + Olivia

Guttevariant(er) av Alise:

Alix

Relaterte lister:

Navn som begynner på en vokal
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Oldemorsnavn
Tyske navn
Topp 792 jentenavn 2023
Topp 504 jentenavn 2022
Topp 710 jentenavn 2021

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: