NavnNavnetipsFinn et julenavn til babyen

Finn et julenavn til babyen

Mange bibelske navn kan knyttes til juleevangeliet og julehøytiden. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund og Maren Eriksen 13346 Sist oppdatert 16.11.23
Visste du at det er personer i Norge som heter Jesus, Jul, Engel og Augustus? Her er godt over 100 navn som mange forbinder med julen, og oversikten over hvor vanlige navnene er.

Mange navn kan knyttes til julen, juleevangeliet og sanger og tv-serier i den store høytiden. Hvilke navn er det, og hvor mange i Norge heter det?

Vi søkte på Statistisk Sentralbyrå 16. november 2023.

Engelen som kom med bud til Maria om at hun skulle bli med barn, føde en sønn, og at hun skulle kalle ham Jesus:

Gabriel:
3842 menn har Gabriel som første fornavn
2757 menn har det som eneste fornavn
77 har det som etternavn
37 har Gabriel som mellomnavn/etternavn
6 kvinner har det som eneste fornavn

Jomfruen som ble moren til Jesus:
Maria:
20 442 har dette som første fornavn
11 937 har dette som eneste fornavn
34 har Maria som mellomnavn/etternavn
4 har det som etternavn

Tømreren som var Marias trolovede og ble stefaren til Jesus:
Josef:
743 har dette som første fornavn
553 har dette som eneste fornavn
98 har dette som etternavn
16 har Josef som mellomnavn/etternavn

Det lille barnet som ble født og lagt i en krybbe:
Jesus:
104 menn har dette som første fornavn
43 menn har det som eneste fornavn

De tre vise mennene som kom fram til stallen og ga det lille barnet gull, røkelse og myrra:
Melkior:
5 menn har det som første fornavn

Baltazar:
16 personer har det som etternavn
12 har det som etternavn
10 menn har det som første fornavn

Kaspar:
180 menn har det som første fornavn
136 menn har det som eneste fornavn

Alternative skrivemåter av navnene:

Melker:
14 menn har det som første fornavn
4 menn har Melker som sitt eneste fornavn

Baltasar:
9 menn har det som første fornavn
6 menn har det som eneste fornavn

Caspar:
136 menn har det som første fornavn
93 menn har det som eneste fornavn

Og for jenter:

Kaspara:
39 kvinner har det som første fornavn
32 kvinner har det som eneste fornavn

Caspara:
4 kvinner har Caspara som sitt første fornavn

Augustus:
16 menn har det som første fornavn
9 har det som eneste fornavn

Landshøvdingen i Syria da Jesus ble født i Betlehem:
Kvirinius:
Færre enn fire personer eller ingen

Josef og Maria dro til Davids by Betlehem (David var konge over Judea og Israel ca. 1003-970 f.

David:
7455 har dette som første fornavn
4655 har det som eneste fornavn
215 har det som etternavn
97 har David som mellomnavn/etternavn

Juleevangeliet står i Bibelen i Lukas-evangeliet kap 2, vers 1-20:

Lukas:
4424 menn har det som første fornavn
3458 menn har det som eneste fornavn
23 personer har det som etternavn
8 kvinner har Lukas som eneste fornavn
4 har Lukas som mellomnavn/etternavn

Evangelisten Matteus i Bibelen skriver også om Jesu fødsel:
Matteus:
219 menn har Matteus som første fornavn
180 menn har det som eneste fornavn

Herodes:

Du tenker kanskje på Herodes Falsk? Han er ifølge Wikipedia født Kim Bård Roll Hansen.

Kongen som beordret sine menn til å drepe alle guttebarn under to år:
Herodes:
Færre enn fire personer eller ingen

Josva:

41 menn har det som første fornavn
29 menn har det som eneste fornavn

Betlehemsstjernen viste de vise menn veien til stallen der Jesus ble født. Stella betyr også stjerne:

Stjerne:
38 har det som etternavn
12 har Stjerne som mellomnavn/etternavn

Stella:
1529 har det som første fornavn
895 har det som eneste fornavn
7 har det som etternavn

Englene daler ned i skjul i julen:
Engel:
35 personer har det som etternavn
18 kvinner har Engel som første fornavn
16 har Engel som mellomnavn/etternavn
11 menn har Engel som første fornavn
9 kvinner har det som eneste fornavn

Angel:
182 menn har det som første fornavn
148 personer har det som etternavn
73 har Angel som mellomnavn/etternavn
62 menn som eneste fornavn
37 kvinner har det som eneste fornavn

Angelo:
109 menn har det som første fornavn
65 personer har det som etternavn
53 menn som eneste fornavn
37 har Angelo som mellomnavn/etternavn

Angelica:
1234 kvinner har det som første fornavn
916 kvinner har det som eneste fornavn

Angelika:
514 kvinner har det som første fornavn
268 kvinner har det som eneste fornavn

Men noen har faktisk også navnet på selve høytiden:
Jul:
65 menn har Jul som første fornavn
17 har Jul som mellomnavn/etternavn

Og med en annen skrivemåte:
Juul:
450 har det som etternavn
376 har Juul som mellomnavn/etternavn
30 har det som første fornavn
11 har det som eneste fornavn

Den engelske varianten er det få eller ingen som heter i Norge:
Christmas:
4 personer har Christmas som etternavn

På fransk heter jul noël:
Noel:
461 menn har det som første fornavn
298 menn har det som eneste fornavn
29 personer har Noel som etternavn
7 har Noel som mellomnavn/etternavn

Her også med den kvinnelige varianten:
Noelle:
248 kvinner har Noelle som første fornavn
186 kvinner har det som eneste fornavn
5 har Noelle som mellomnavn/etternavn

Og noen andre varianter av Noelle:
Noella:
24 kvinner har dette som første fornavn
20 kvinner har Noella som eneste fornavn

Noelia:
116 kvinner har det som første fornavn
82 kvinner har det som eneste fornavn

Også Natalie og varianter har opphav jul:

Natalie:
2160 kvinner har det som første fornavn
1714 kvinner har det som eneste fornavn

Nathalie:
2193 kvinner har det som første fornavn
1693 kvinner har det som eneste fornavn

Natalia:
2453 kvinner har det som første fornavn
1702 kvinner har det som eneste fornavn

Nathalia:
132 kvinner har det som første fornavn
96 kvinner har det som eneste fornavn

Den gavmilde mannen med rød drakt og hvitt skjegg:
Nissen:
210 personer har Nissen som etternavn
129 personer har Nissen som mellomnavn/etternavn

Etternavnet Nissen betyr opphavlig sønn av Nis. Nis er en gammel dansk variant av Nils. Opphavlig ble Nissen bare brukt om sønner av noen som het Nis. Etter hvert ble det et fast etternavn som ble brukt i nye generasjoner uavhengig av hva far het til fornavn. Nis og Nils kommer fra det greske Nikolaos, også kjent som det latinske Nikolaus. Niko kommer fra nike som betyr seier, og -laos betyr folk. Sen- er blitt til fra det eldre nordiske son, som tilsvarer sønn og son på bokmål og nynorsk. Nissen tilsvarer blant annet Nilsen og Nikolaisen, som vi kjenner bedre i Norge.

Ordet nisse kommer også fra Nikolaus, og er en kjæleform av navnet. Skikken med nissen har bakgrunn i helgenen Nikolaus på 200-300-tallet. Han var kjent for å hjelpe barn og unge i nød.

Julenissens vesen og attributter ble introdusert og fastlagt i diktet «A Visit from St. Nicholas» fra 1823.
Nicholas:
1409 menn har det som første fornavn
851 har det som eneste fornavn
33 har det som etternavn
4 personer har Nicholas som mellomnavn/etternavn

Nicolas:
939 menn har Nicolas som første fornavn
574 menn har dette som eneste fornavn
20 personer har dette som etternavn
18 personer har dette som mellomnavn/etternavn

Nikolas:
585 menn har det som første fornavn
445 har det som eneste fornavn

Nickolas:
83 har det som første fornavn
62 har det som eneste fornavn

Niklas:
2284 har det som første fornavn
1814 har det som eneste fornavn
7 personer har Niklas som mellomnavn/etternavn
6 personer har Niklas som etternavn

Men den amerikanske varianten går gjerne under navnet Santa Claus:
Claus:
514 menn har det som første fornavn
234 menn har det som eneste fornavn
10 har det som etternavn

Klaus:
784 menn har det som første fornavn
345 menn har det som eneste fornavn
7 har det som etternavn

Reinsdyret med den røde nesen, nissens hjelper, er med både i sanger og film om jul:
Rudolf:
285 menn har Rudolf som første fornavn
149 menn eneste fornavn
13 har det som etternavn

Og på engelsk:

Rudolph:
49 personer har det som etternavn
11 menn har det som mellomnavn/etternavn
9 menn har det som første fornavn

 

Julenavn fra julekalendre

Noen navn får tilknytning til jul gjennom julekalendre på tv. For eksempel er det nok mange av oss som forbinder Linus med jul, eller Kevin fra flere julekalendre og "Home Alone"-filmene hvor handlingen skjer i forbindelse med jul.

I år er julekalenderen på NRK "Snøfall 2". Navn vi kjenner fra de to sesongene er:

Noah:
6866 menn har Noah som første fornavn
5013 menn har Noah som eneste fornavn
18 kvinner har Noah som eneste fornavn
7 personer har Noah som etternavn

Selma:
4970 kvinner har Selma som første fornavn
3732 kvinner har Selma som eneste fornavn

Julius:
582 menn har Julius som første fornavn
415 menn har Julius som eneste fornavn
16 personer har Julius som etternavn

Winter:
95 personer har Winter som etternavn
29 har Winter som mellomnavn/etternavn
16 menn har Winter som første fornavn
12 menn har Winter som eneste fornavn
7 kvinner har Winter som første fornavn
4 kvinner har Winter som eneste fornavn

Og på norsk:

Vinter:
13 menn har Winter som første fornavn
13 menn har Vinter som eneste fornavn
12 personer har Vinter som etternavn
6 personer har Vinter som mellomnavn/etternavn

Ruth:
6205 kvinner har Ruth som første fornavn
2309 kvinner har Ruth som eneste fornavn
61 personer har Ruth som etternavn
15 personer har Ruth som mellomnavn/etternavn

Pil
30 kvinner har Pil som første fornavn
15 kvinner har Pil som eneste fornavn
10 menn har Pil som eneste fornavn

Frida:
8652 kvinner har Frida som første fornavn
6196 kvinner har Frida som eneste fornavn

Hugo:
1643 menn har Hugo som sitt første fornavn
929 menn har Hugo som sitt eneste fornavn
18 har Hugo som etternavn
13 har Hugo som mellomnavn/etternavn

Gertrud:
54 kvinner har Gertrud som første fornavn
27 kvinner har Gertrud som eneste fornavn

IQ:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter IQ

Yndis:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter Yndis

Stål:
40 menn har Stål som første fornavn
20 personer har Stål som etternavn
19 menn har Stål som eneste fornavn
4 personer har Stål som mellomnavn/etternavn

Kjeld:
119 menn har Kjeld som første fornavn
49 menn har Kjeld som eneste fornavn

Nora:
12 257 kvinner har Nora som første fornavn
8486 kvinner har Nora som eneste fornavn
29 personer har Nora som etternavn
7 personer har Nora som mellomnavn/etternavn
4 menn har Nora som eneste fornavn

Amina:
1488 kvinner har Amina som første fornavn
978 kvinner har Amina som eneste fornavn
4 personer har Amina som etternavn

Håkon:
13 398 menn har Håkon som første fornavn
10 759 menn har Håkon som eneste fornavn

I julekalenderen "Kristiania magiske tivolitheater" på NRK møter vi hovedpersonen Luka. Vi møter også Gabrielle, Lobelia, Erle, Johanna, Hugo, Ariam og Pernilla.

Luka:
549 menn heter det som første fornavn
476 menn har Luka som sitt eneste fornavn
75 kvinner har Luka som sitt eneste fornavn
37 har Luka som etternavn
5 har Luka som mellomnavn/etternavn

Gabrielle:
304 kvinner har Gabrielle som sitt første fornavn
195 kvinner har Gabrielle som sitt eneste fornavn

Lobelia:
Færre enn 4 og kanskje ingen har navnet Lobelia

Erle:
1792 kvinner har Erle som sitt første fornavn
1379 kvinner har Erle som sitt eneste fornavn
23 har Erle som etternavn
10 har Erle som sitt mellomnavn/etternavn

Johanna:
2677 kvinner har Johanna som sitt første fornavn
1723 kvinner har Johanna som sitt eneste fornavn
5 har Johanna som mellomnavn/etternavn
4 har Johanna som etternavn

Ariam:
106 kvinner har Ariam som sitt første fornavn
76 kvinner har Ariam som sitt eneste fornavn

Hugo (se tidligere i artikkelen)

Pernilla:
87 kvinner har Pernilla som sitt første fornavn
20 kvinner har Pernilla som sitt eneste fornavn

TV2s juleserie "Julestjerna" har ikke 24 episoder slik julekalendre ofte har, men bare 6. Her møter du Didrik, Maria, Aksel, Filippa, Pushvarsel, K-La, Carsten Morten, Olea, Håkon Magnus, HC og Lise.

Didrik:
1518 menn har Didrik som sitt første fornavn
1263 menn har Didrik som sitt eneste fornavn

Maria (se tidligere i artikkelen)

Aksel:
5929 menn har Aksel som sitt første fornavn
4671 menn har Aksel som sitt eneste fornavn

Filippa:
974 kvinner har Filippa som sitt første fornavn
703 kvinner har Filippa som sitt eneste fornavn

Pushvarsel:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter Pushvarsel

K-La:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter K-La

Carsten Morten:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter Carsten Morten
21 704 menn har Morten som sitt første fornavn
18 032 menn har Morten som sitt eneste fornavn
556 menn har Carsten som sitt første fornavn
374 menn har Carsten som sitt eneste fornavn
48 har Morten som etternavn
11 har Morten som mellomnavn/etternavn
8 har Carsten som etternavn

Olea:
522 kvinner har Olea som sitt første fornavn
388 kvinner har Olea som sitt eneste fornavn
9 har Olea som etternavn

Håkon Magnus:
53 menn har Håkon Magnus som sitt fornavn
17 439 menn har Magnus som sitt første fornavn
13 398 menn har Håkon som sitt første fornavn
373 har Magnus som etternavn
153 har Magnus som sitt mellomnavn/etternavn

HC:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter HC, men HC er ofte en forkortelse for Hans Christian.
1195 menn har Hans Christian som sitt fornavn
22 029 menn har Hans som sitt første fornavn
14 344 menn har Christian som sitt første fornavn
37 har Hans som etternavn
12 har Christian som mellomnavn/etternavn
4 har Christian som etternavn

Lise:
9061 kvinner har Lise som sitt første fornavn
5397 kvinner har Lise som sitt eneste fornavn

I "Stjernestøv" som vises er tilgjengelig på NRK møter vi Jo, Elly, Leon, Aliyah, Eva, Simen, Kjersti, Varg, Kalle, Sarah, Ingeborg, Steinar, Vibeke, Silja, Ein, Selda og Kent.

Jo:
2464 menn har Jo som sitt første fornavn
904 menn har Jo som sitt eneste fornavn
7 kvinner har Jo som sitt første fornavn
5 har Jo som mellomnavn/etternavn

Elly:
491 kvinner har Elly som sitt første fornavn
193 kvinner har Elly som sitt eneste fornavn

Leon:
4502 menn har Leon som sitt første fornavn
3017 menn har Leon som sitt eneste fornavn
85 har Leon som etternavn
29 har Leon som mellomnavn/etternavn
5 kvinner har Leon som eneste fornavn

Aliyah:
83 kvinner har Aliyah som sitt første fornavn
53 kvinner har Aliyah som sitt eneste fornavn

Eva:
19 463 kvinner har Eva som sitt første fornavn
9145 kvinner har Eva som sitt eneste fornavn
8 har Eva som sitt etternavn

Simen:
8705 menn har Simen som sitt første fornavn
7380 menn har Simen som sitt eneste fornavn

Kjersti:
7430 kvinner har Kjersti som sitt første fornavn
6063 kvinner har Kjersti som sitt eneste fornavn

Varg:
349 menn har Varg som sitt første fornavn
203 menn har Vargh som sitt eneste fornavn
4 har Varg som mellomnavn/etternavn

Kalle:
116 menn har Kalle som sitt første fornavn
75 menn har Kalle som sitt eneste fornavn
6 har Kalle som etternavn

Sarah:
4425 kvinner har Sarah som sitt første fornavn
2312 kvinner har Sarah som sitt eneste fornavn
4 har Sarah som sitt etternavn

Ingeborg:
6726 kvinner har Ingeborg som sitt første fornavn
4777 kvinner har Ingeborg som sitt enste fornavn

Steinar:
10 455 menn har Steinar som sitt første fornavn
8643 menn har Steinar som sitt eneste fornavn

Vibeke:
4883 kvinner har Vibeke som sitt første fornavn
4350 kvinner har Vibeke som sitt eneste fornavn

Silja:
609 kvinner har Silja som sitt første fornavn
420 kvinner har Silja som sitt eneste fornavn

Ein:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter Ein

Selda:
98 kvinner har Selda som sitt første fornavn
71 kvinner har Selda som sitt eneste fornavn

Kent:
2808 menn har Kent som sitt første fornavn
573 menn har Kent som sitt eneste fornavn
31 har Kent som etternavn
6 har Kent som mellomnavn/etternavn

For de som vokste opp med den vennlige skomakeren i Skomakergata som juleserie på NRK:

Jens Petrus:
Færre enn 4 eller ingen heter Jens Petrus
8619 menn har Jens som første fornavn
2901 har Jens som eneste fornavn
58 menn har Petrus som første fornavn
13 menn har Petrus som eneste fornavn
12 har Petrus som etternavn
6 har Jens som etternavn

Jens Petrus hadde dette etternavnet. Det hadde for øvrig også en gjenganger i barne-tv på julaften, for de som er så gamle at de husker det, snekker Andersen:
Andersen:
35 277 har det som etternavn
5083 har det som mellomnavn/etternavn

Andersen betyr opphavlig sønn av Anders, og har blitt til både i Norge og Danmark for mer enn fem hundre år siden. Opphavlig ble det bare brukt om sønner av noen som het Anders. Etter hvert ble det et fast etternavn som ble brukt i nye generasjoner uavhengig av hva far het til fornavn. Anders kommer fra det greske Andreas som betyr mann og menneske, og navnet fins også i Bibelen. Sen- er blitt til fra det eldre nordiske son, som tilsvarer sønn og son på bokmål og nynorsk.

Jul i Blåfjell. Foto: NRK-foto

Juleseriene i barne-tv er populære. Likevel er det få eller ingen som har valgt å kalle opp barnet sitt etter jenta i ”Jul i Blåfjell”:
Turte:

Færre enn fire personer eller ingen

Men guttenavnet fra tv-serien ”Månetoppen” er mer vanlig:
Storm:
1831 har det som første fornavn
1157 menn har det som eneste fornavn
494 har Storm som etternavn
412 har Storm som mellomnavn/etternavn
5 kvinner har Storm som eneste fornavn

Jul i Svingen. Foto: Ole Kaland, NRK

Mange har kost seg med ”Jul i svingen”. Her er noen av navnene på barna:
Klara:
2149 kvinner har Klara som første fornavn
1127 kvinner har det som eneste fornavn

Nure:
11 menn har Nure som første fornavn
9 menn har Nure som eneste fornavn
9 har dette som etternavn

Linus:
1981 menn har det som første fornavn
1499 menn har Linus som eneste fornavn

Åsa:
721 kvinner har dette som første fornavn
374 kvinner har Åsa som eneste fornavn

Julekongen. Foto: Jørn Veberg/NRK

Fra NRK-serien "Julekongen":
Kevin:
4473 menn har det som første fornavn
3011 menn har det som eneste fornavn
13 har Kevin som etternavn
6 kvinner har Kevin som eneste fornavn

Peder:
3912 har dette som første fornavn
2612 har Peder som eneste fornavn

Eiril:
328 kvinner har det som første fornavn
282 kvinner har det som eneste fornavn

Mange husker også julekalenderen mest for voksne, "The julekalender" med Gjertrud under misteltein og nåsåen Benny.

Gjertrud:
876 kvinner har Gjertrud som sitt første fornavn
583 kvinner har Gjertrud som sitt eneste fornavn

Olaf:
1918 menn har Olaf som sitt første fornavn
1134 menn har Olaf som sitt eneste fornavn

Benny:
287 menn har Benny som sitt første fornavn
135 menn har Benny som sitt eneste fornavn
25 kvinner har Benny som sitt eneste fornavn
5 har Benny som etternavn

Fritz:
417 menn har Fritz som sitt første fornavn
120 menn har Fritz som sitt eneste fornavn
47 har Fritz som etternavn
14 har Fritz som mellomnavn/etternavn


Gynter:
Det er færre enn fire eller ingen som heter Gynter
Det er færre enn fire eller ingen som heter Hansi

Tre nøtter til Askepott. Foto: Filmexport

”Tre nøtter til Askepott” er et must for mange på julaften, men det er likevel ikke navnet:
Askepott:
Færre enn fire personer eller ingen

”Reisen til julestjernen” er også fast program for mange på julaften:
Sonja:
4533 kvinner har det som første fornavn
2390 kvinner har det som eneste fornavn

Men kanskje liker du bedre komedier om gutten som stadig må være ”Home alone”?
Kevin:
Som beskrevet under Kevin på Julekongen

Så er det den koselige ”Julekveldsvisa” til Alf Prøysen, hvor vi synger om stjerna over huset til ei jordmor:
Matja:
8 kvinner har det som første fornavn

Vi dekorerer gjerne med kristtorn (holly) til jul, og synger om det i engelske julesanger:
Holly:
65 kvinner har det som første fornavn
19 kvinner har det som eneste fornavn

Et juletre til høytiden – valgfri sort:
Gran:
1773 har det som etternavn
793 har det som mellomnavn/etternavn

Gran er etternavn fra norske gårdsnavn. Gårdene er kalt gran fordi det er grantrær eller en større granskog der gårdene ligger.

Furu:
541 har det som etternavn
162 har det som mellomavn/etternavn

Furu er etternavn fra norske gårdsnavn. Gårdene er kalt Furu fordi det er grantrær eller en større granskog der gårdene ligger.

Dessuten er det jo vanlig å feire Lucia-dagen 13. desember:

Lucia:
369 kvinner har det som første fornavn
241 kvinner har det som eneste fornavn

Fra klassikeren "Grevinnen og Hovmesteren" som gjerne sendes rundt jul eller nyttår på TV:

James:
968 menn har James som første fornavn
199 menn har James som eneste fornavn
139 personer har James som etternavn
45 personer har James som mellomnavn/etternavn

Sophie:
1381 kvinner har det som første fornavn
858 kvinner har det som eneste fornavn
4 personer har Sophie som mellomnavn/etternavn

Toby:
44 menn har Toby som første fornavn
13 menn har Toby som eneste fornavn

Toby er opphavlig et kjælenavn for Tobias. Det ble tatt i bruk som etternavn for etterkommere til menn som ble kalt Toby. Toby tilsvarer da Tobiassen på norsk. Uttalen er TØO-bi/TÅO-bi på engelsk.

Schneider:
227 har det som etternavn
46 har det som mellomnavn/etternavn

Schneider er et over fem hundre år gammelt tysk etternavn. Det ble opprinnelig brukt som yrkesnavn for skreddere. Etternavnet har blitt til i familier som har vært skreddere i én eller flere generasjoner, og etter at de hadde blitt kalt Schneider uoffisielt. Schneider betyr en som skjærer, som i praksis vil si en som skjærer til tøystoff. Schneider er det tredje vanligste etternavnet i Tyskland. Uttalen er SCHNAJ-der

Pomeroy:
Færre enn fire personer eller ingen.

Pomeroy er et tusen år gammelt fransk etternavn, men blir mest brukt i Storbritannia nå. Det betyr eplebonde, eller navn på en gård der det ble dyrket epler. Det kommer fra det franske ordet pomme for eple. Uttalen er på-mer-ÅJ.

Winterbottom:
9 har det som etternavn

Winterbottom er et gammelt engelsk etternavn. Det betyr vinter-bunn. Det vil ble tatt i bruk om bosted i bunnen av en dal der folk bodde om vinteren. Om sommeren fulgte de dyrene på beite høyere opp. Uttalen er WIN-tø-batøm, der w-en står for v-uttale med rundede lepper (trutmunn).

Kilder til fakta i artikkelen: Navneforsker Ivar Utne, Wikipedia og Store Norske Leksikon

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: