Visste du at det er personer i Norge som heter Jesus, Jul, Engel og Augustus? Her er over 70 navn som mange forbinder med julen, og oversikten over hvor vanlige navnene er. 

Sist oppdatert: 8. desember 2020

Mange navn kan knyttes til julen, juleevangeliet og sanger og tv-serier i den store høytiden. Hvilke navn er det, og hvor mange i Norge heter det?

Vi søkte på Statistisk Sentralbyrå 8. desember 2020.

Engelen som kom med bud til Maria om at hun skulle bli med barn, føde en sønn, og at hun skulle kalle ham Jesus:

Gabriel:
3361 menn har Gabriel som første fornavn
2436 menn har det som eneste fornavn
71 har det som etternavn
Det er 4 kvinner som har Gabriel som første fornavn

Jomfruen som ble moren til Jesus:
Maria:
19 545 har dette som første fornavn
11 558 har dette som eneste fornavn

Tømreren som var Marias trolovede og ble stefaren til Jesus:
Josef:
701 har dette som første fornavn
507 har dette som eneste fornavn
96 har dette som etternavn

Det lille barnet som ble født og lagt i en krybbe:
Jesus:
96 menn har dette som første fornavn
38 menn har det som eneste fornavn

De tre vise mennene som kom fram til stallen og ga det lille barnet gull, røkelse og myrra:
Melkior:
6 menn har det som første fornavn
4 menn har det som eneste fornavn

Baltazar:
14 personer har det som etternavn
6 menn har det som første fornavn

Kaspar:
182 menn har det som første fornavn
137 menn har det som eneste fornavn

Alternative skrivemåter av navnene:

Melker:
10 menn har det som første fornavn

Baltasar:
9 menn har det som første fornavn
6 menn har det som eneste fornavn

Caspar:
128 menn har det som første fornavn
89 menn har det som eneste fornavn

Og for jenter:

Kaspara:
35 kvinner har det som første fornavn
27 kvinner har det som eneste fornavn

Augustus:
15 menn har det som første fornavn
8 har det som eneste fornavn

Landshøvdingen i Syria da Jesus ble født i Betlehem:
Kvirinius:
Færre enn fire personer eller ingen

Josef og Maria dro til Davids by Betlehem (David var konge over Judea og Israel ca. 1003-970 f.

David:
6985 har dette som første fornavn
4330 har det som eneste fornavn
206 har det som etternavn
4 kvinner har David som første fornavn

Juleevangeliet står i Bibelen i Lukas-evangeliet kap 2, vers 1-20:

Lukas:
3789 menn har det som første fornavn
2933 menn har det som eneste fornavn
18 personer har det som etternavn
8 kvinner har Lukas som første fornavn
5 kvinner har Lukas som eneste fornavn

Evangelisten Matteus i Bibelen handler også om Jesu fødsel:
Matteus:
183 menn har Matteus som første fornavn
146 menn har det som eneste fornavn

Herodes:

Du tenker kanskje på Herodes Falsk? Han er ifølge Wikipedia født Kim Bård Roll Hansen.

Kongen som beordret sine menn til å drepe alle guttebarn under to år:
Herodes:
Færre enn fire personer eller ingen

Josva:

39 menn har det som første fornavn
25 menn har det som eneste fornavn

Betlehemsstjernen viste de vise menn veien til stallen der Jesus ble født. Stella betyr også stjerne:
Stjerne:
38 har det som etternavn

Stella:
1253 har det som første fornavn
717 har det som eneste fornavn
6 har det som etternavn

Englene daler ned i skjul i julen:
Engel:
14 kvinner har Engel som første fornavn
7 kvinner har det som eneste fornavn
9 menn har Engel som første fornavn
39 personer har det som etternavn

Angel:
160 menn har det som første fornavn
55 menn som eneste fornavn
160 personer har det som etternavn
90 kvinner har Angel som første fornavn
31 kvinner har det som eneste fornavn

Angelo:
100 menn har det som første fornavn
54 menn som eneste fornavn
63 personer har det som etternavn

Angelica:
1171 kvinner har det som første fornavn
876 kvinner har det som eneste fornavn

Angelika:
484 kvinner har det som første fornavn
252 kvinner har det som eneste fornavn

Men noen har faktisk også navnet på selve høytiden:
Jul:
58 menn har Jul som første fornavn
4 menn har det som eneste fornavn

Og med en annen skrivemåte:
Juul:
31 har det som første fornavn
11 har det som eneste fornavn
455 har det som etternavn

Den engelske varianten er det få eller ingen som heter i Norge:
Christmas:
4 personer har Christmas som etternavn

På fransk heter jul noël:
Noel:
349 menn har det som første fornavn
218 menn har det som eneste fornavn
27 personer har Noel som etternavn
6 kvinner har Noel som første fornavn

Her også med den kvinnelige varianten:
Noelle:
118 kvinner har Noelle som første fornavn
80 kvinner har det som eneste fornavn

Og noen andre varianter av Noelle:
Noella:
17 kvinner har dette som første fornavn
14 kvinner har Noella som eneste fornavn

Noelia:
87 kvinner har det som første fornavn
61 kvinner har det som eneste fornavn

Også Natalie og varianter har opphav jul:

Natalie:
2074 kvinner har det som første fornavn
1664 kvinner har det som eneste fornavn

Nathalie:
2121 kvinner har det som første fornavn
1645 kvinner har det som eneste fornavn

Natalia:
1970 kvinner har det som første fornavn
1302 kvinner har det som eneste fornavn

Nathalia:
126 kvinner har det som første fornavn
97 kvinner har det som eneste fornavn

Den gavmilde mannen med rød drakt og hvitt skjegg:
Nissen:
209 personer har Nissen som etternavn

Etternavnet Nissen betyr opphavlig sønn av Nis. Nis er en gammel dansk variant av Nils. Opphavlig ble Nissen bare brukt om sønner av noen som het Nis. Etter hvert ble det et fast etternavn som ble brukt i nye generasjoner uavhengig av hva far het til fornavn. Nis og Nils kommer fra det greske Nikolaos, også kjent som det latinske Nikolaus. Niko kommer fra nike som betyr seier, og -laos betyr folk. Sen- er blitt til fra det eldre nordiske son, som tilsvarer sønn og son på bokmål og nynorsk. Nissen tilsvarer blant annet Nilsen og Nikolaisen, som vi kjenner bedre i Norge.

Ordet nisse kommer også fra Nikolaus, og er en kjæleform av navnet. Skikken med nissen har bakgrunn i helgenen Nikolaus på 200-300-tallet. Han var kjent for å hjelpe barn og unge i nød.

Julenissens vesen og attributter ble introdusert og fastlagt i diktet «A Visit from St. Nicholas» fra 1823.
Nicholas:
1318 menn har det som første fornavn
795 har det som eneste fornavn
29 har det som etternavn

Nicolas:
867 menn har Nicolas som første fornavn
528 menn har dette som eneste fornavn
19 personer har dette som etternavn

Nikolas:
524 menn har det som første fornavn
393 har det som eneste fornavn

Nickolas:
75 har det som første fornavn
58 har det som eneste fornavn

Niklas:
2199 har det som første fornavn
1735 har det som eneste fornavn
7 personer har Niklas som etternavn

Men den amerikanske varianten går gjerne under navnet Santa Claus:
Claus:
522 menn har det som første fornavn
240 menn har det som eneste fornavn
15 har det som etternavn

Klaus:
774 menn har det som første fornavn
349 menn har det som eneste fornavn
7 har det som etternavn

Reinsdyret med den røde nesen, nissens hjelper, er med både i sanger og film om jul:
Rudolf:
305 menn har Rudolf som første fornavn
160 menn eneste fornavn
11 har det som etternavn

Og på engelsk:

Rudolph:
45 menn har det som første fornavn
12 menn har det som eneste fornavn

For de som vokste opp med den vennlige skomakeren i Skomakergata som juleserie på NRK:
Jens Petrus:
Færre enn 4 eller ingen heter Jens Petrus.

Men:
Jens:
7931 menn heter det som første fornavn
2614 har det som eneste fornavn
6 personer heter Jens til etternavn

Petrus:
59 menn har Petrus som første fornavn
11 menn har det som eneste fornavn
6 personer har det som etternavn

Jens Petrus hadde dette etternavnet. Det hadde for øvrig også en gjenganger i barne-tv på julaften, for de som er så gamle at de husker det, snekker Andersen:
Andersen:
36 130 har det som etternavn

Andersen betyr opphavlig sønn av Anders, og har blitt til både i Norge og Danmark for mer enn fem hundre år siden. Opphavlig ble det bare brukt om sønner av noen som het Anders. Etter hvert ble det et fast etternavn som ble brukt i nye generasjoner uavhengig av hva far het til fornavn. Anders kommer fra det greske Andreas som betyr mann og menneske, og navnet fins også i Bibelen. Sen- er blitt til fra det eldre nordiske son, som tilsvarer sønn og son på bokmål og nynorsk.

Jul i Blåfjell. Foto: NRK-foto

Juleseriene i barne-tv er populære. Likevel er det få eller ingen som har valgt å kalle opp barnet sitt etter jenta i ”Jul i Blåfjell”:
Turte:

Færre enn fire personer eller ingen

Men guttenavnet fra tv-serien ”Månetoppen” er mer vanlig:
Storm:
1487 har det som første fornavn
909 menn har det som eneste fornavn
379 har Storm som etternavn
7 kvinner har Storm som første fornavn

Jul i Svingen. Foto: Ole Kaland, NRK

Mange har kost seg med ”Jul i svingen”. Her er noen av navnene på barna:
Klara:
2109 kvinner har Klara som første fornavn
1046 kvinner har det som eneste fornavn

Nure:
9 menn har Nure som første fornavn
8 menn har Nure som eneste fornavn
7 har dette som etternavn

Linus:
1794 menn har det som første fornavn
1353 menn har Linus som eneste fornavn

Åsa:
684 kvinner har dette som første fornavn
338 kvinner har Åsa som eneste fornavn

Julekongen. Foto: Jørn Veberg/NRK

Fra NRK-serien «Julekongen»:
Kevin:
4242 menn har det som første fornavn
2873 menn har det som eneste fornavn
13 har Kevin som etternavn
8 kvinner har Kevin som første fornavn
4 kvinner har Kevin som eneste fornavn

Peder:
3848 har dette som første fornavn
2517 har Peder som eneste fornavn

Eiril:
288 kvinner har det som første fornavn
252 kvinner har det som eneste fornavn

NRKs juleseriesuksess – «Snøfall»

Selma:
4217 kvinner har Selma som første fornavn
3117 kvinner har Selma som eneste fornavn

Pil
20 kvinner har Pil som første fornavn
12 kvinner har Pil som eneste fornavn
12 menn har Pil som første fornavn
8 menn har Pil som eneste fornavn

Frida:
7757 kvinner har Frida som første fornavn
5543 kvinner har Frida som eneste fornavn

Winter:
85 personer har Winter som etternavn
8 menn har Winter som første fornavn
56 kvinner har Winter som første fornavn
4 menn har Winter som eneste fornavn

Og på norsk:

Vinter:
13 menn har Winter som første fornavn
13 menn har Winter som eneste fornavn
11 personer har Winter som etternavn

Julius:
551 menn har Julius som første fornavn
397 menn har Julius som eneste fornavn
16 personer har Julius som etternavn

Håkon:
13 083 menn har Håkon som første fornavn
10 426 menn har Håkon som eneste fornavn

Tre nøtter til Askepott. Foto: Filmexport

”Tre nøtter til Askepott” er et must for mange på julaften, men det er likevel ikke navnet:
Askepott:
Færre enn fire personer eller ingen

”Reisen til julestjernen” er også fast program for mange på julaften:
Sonja:
4402 kvinner har det som første fornavn
2182 kvinner har det som eneste fornavn

Men kanskje liker du bedre komedier om gutten som stadig må være ”Home alone”?
Kevin:
Som beskrevet under Kevin på Julekongen

Så er det den koselige ”Julekveldsvisa” til Alf Prøysen, hvor vi synger om stjerna over huset til ei jordmor:
Matja:
7 kvinner har det som første fornavn
4 kvinner har Kevin som eneste fornavn

Vi dekorerer gjerne med kristtorn (holly) til jul, og synger om det i engelske julesanger:
Holly:
48 kvinner har det som første fornavn
13 kvinner har det som eneste fornavn

Et juletre til høytiden – valgfri sort:
Gran:
1792 har det som etternavn

Gran er etternavn fra norske gårdsnavn. Gårdene er kalt gran fordi det er grantrær eller en større granskog der gårdene ligger.

Furu:
532 har det som etternavn

Furu er etternavn fra norske gårdsnavn. Gårdene er kalt Furu fordi det er grantrær eller en større granskog der gårdene ligger.

Dessuten er det jo vanlig å feire Lucia-dagen 13. desember:

Lucia:
303 kvinner har det som første fornavn
194 kvinner har det som eneste fornavn

Fra klassikeren «Grevinnen og Hovmesteren» som gjerne sendes rundt jul eller nyttår på TV:

James:
864 menn har James som første fornavn
179 menn har James som eneste fornavn
122 personer har James som etternavn

Sophie:
1207 kvinner har det som første fornavn
757 kvinner har det som eneste fornavn

Toby:
34 menn har James som første fornavn
12 menn har James som eneste fornavn

Toby er opphavlig et kjælenavn for Tobias. Det ble tatt i bruk som etternavn for etterkommere til menn som ble kalt Toby. Toby tilsvarer da Tobiassen på norsk. Uttalen er TØO-bi/TÅO-bi på engelsk.

Schneider:
211 har det som etternavn

Schneider er et over fem hundre år gammelt tysk etternavn. Det ble opprinnelig brukt som yrkesnavn for skreddere. Etternavnet har blitt til i familier som har vært skreddere i én eller flere generasjoner, og etter at de hadde blitt kalt Schneider uoffisielt. Schneider betyr en som skjærer, som i praksis vil si en som skjærer til tøystoff. Schneider er det tredje vanligste etternavnet i Tyskland. Uttalen er SCHNAJ-der

Pomeroy:
Færre enn fire personer eller ingen.

Pomeroy er et tusen år gammelt fransk etternavn, men blir mest brukt i Storbritannia nå. Det betyr eplebonde, eller navn på en gård der det ble dyrket epler. Det kommer fra det franske ordet pomme for eple. Uttalen er på-mer-ÅJ.

Winterbottom:
9 har det som etternavn

Winterbottom er et gammelt engelsk etternavn. Det betyr vinter-bunn. Det vil ble tatt i bruk om bosted i bunnen av en dal der folk bodde om vinteren. Om sommeren fulgte de dyrene på beite høyere opp. Uttalen er WIN-tø-batøm, der w-en står for v-uttale med rundede lepper (trutmunn).

Kilder til fakta i artikkelen: Navneforsker Ivar Utne, Wikipedia og Store Norske Leksikon

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?