Visste du at det er personer i Norge som heter Jesus, Jul, Engel og Augustus? Her er over 70 navn som mange forbinder med julen, og oversikten over hvor vanlige navnene er.

Sist oppdatert: 25. november 2021

Mange navn kan knyttes til julen, juleevangeliet og sanger og tv-serier i den store høytiden. Hvilke navn er det, og hvor mange i Norge heter det?

Vi søkte på Statistisk Sentralbyrå 25. november 2021.

Engelen som kom med bud til Maria om at hun skulle bli med barn, føde en sønn, og at hun skulle kalle ham Jesus:

Gabriel:
3499 menn har Gabriel som første fornavn
2528 menn har det som eneste fornavn
75 har det som etternavn
24 har Gabriel som mellomnavn/etternavn

Jomfruen som ble moren til Jesus:
Maria:
19 708 har dette som første fornavn
11 651 har dette som eneste fornavn
18 har Maria som mellomnavn/etternavn

Tømreren som var Marias trolovede og ble stefaren til Jesus:
Josef:
726 har dette som første fornavn
533 har dette som eneste fornavn
97 har dette som etternavn
14 har Josef som mellomnavn/etternavn

Det lille barnet som ble født og lagt i en krybbe:
Jesus:
103 menn har dette som første fornavn
44 menn har det som eneste fornavn

De tre vise mennene som kom fram til stallen og ga det lille barnet gull, røkelse og myrra:
Melkior:
6 menn har det som første fornavn
4 menn har det som eneste fornavn

Baltazar:
15 personer har det som etternavn
6 menn har det som første fornavn
12 har det som etternavn

Kaspar:
185 menn har det som første fornavn
137 menn har det som eneste fornavn

Alternative skrivemåter av navnene:

Melker:
10 menn har det som første fornavn

Baltasar:
10 menn har det som første fornavn
6 menn har det som eneste fornavn

Caspar:
133 menn har det som første fornavn
92 menn har det som eneste fornavn

Og for jenter:

Kaspara:
34 kvinner har det som første fornavn
27 kvinner har det som eneste fornavn

Augustus:
16 menn har det som første fornavn
9 har det som eneste fornavn

Landshøvdingen i Syria da Jesus ble født i Betlehem:
Kvirinius:
Færre enn fire personer eller ingen

Josef og Maria dro til Davids by Betlehem (David var konge over Judea og Israel ca. 1003-970 f.

David:
7096 har dette som første fornavn
4421 har det som eneste fornavn
197 har det som etternavn
71 har David som mellomnavn/etternavn

Juleevangeliet står i Bibelen i Lukas-evangeliet kap 2, vers 1-20:

Lukas:
3948 menn har det som første fornavn
3073 menn har det som eneste fornavn
21 personer har det som etternavn
5 kvinner har Lukas som eneste fornavn

Evangelisten Matteus i Bibelen handler også om Jesu fødsel:
Matteus:
197 menn har Matteus som første fornavn
160 menn har det som eneste fornavn

Herodes:

Du tenker kanskje på Herodes Falsk? Han er ifølge Wikipedia født Kim Bård Roll Hansen.

Kongen som beordret sine menn til å drepe alle guttebarn under to år:
Herodes:
Færre enn fire personer eller ingen

Josva:

41 menn har det som første fornavn
28 menn har det som eneste fornavn

Betlehemsstjernen viste de vise menn veien til stallen der Jesus ble født. Stella betyr også stjerne:
Stjerne:
39 har det som etternavn
12 har Stjerne som mellomnavn/etternavn

Stella:
1325 har det som første fornavn
762 har det som eneste fornavn
7 har det som etternavn

Englene daler ned i skjul i julen:
Engel:
15 kvinner har Engel som første fornavn
8 kvinner har det som eneste fornavn
11 menn har Engel som første fornavn
39 personer har det som etternavn
16 har Engel som mellomnavn/etternavn

Angel:
162 menn har det som første fornavn
54 menn som eneste fornavn
139 personer har det som etternavn
90 kvinner har Angel som første fornavn
32 kvinner har det som eneste fornavn
75 har Angel som mellomnavn/etternavn

Angelo:
98 menn har det som første fornavn
52 menn som eneste fornavn
64 personer har det som etternavn
36 har Angelo som mellomnavn/etternavn

Angelica:
1192 kvinner har det som første fornavn
893 kvinner har det som eneste fornavn

Angelika:
484 kvinner har det som første fornavn
257 kvinner har det som eneste fornavn

Men noen har faktisk også navnet på selve høytiden:
Jul:
58 menn har Jul som første fornavn
4 menn har det som eneste fornavn
17 har Jul som mellomnavn/etternavn

Og med en annen skrivemåte:
Juul:
30 har det som første fornavn
9 har det som eneste fornavn
449 har det som etternavn
359 har Juul som mellomnavn/etternavn

Den engelske varianten er det få eller ingen som heter i Norge:
Christmas:
4 personer har Christmas som etternavn

På fransk heter jul noël:
Noel:
384 menn har det som første fornavn
242 menn har det som eneste fornavn
28 personer har Noel som etternavn
6 har Noel som mellomnavn/etternavn

Her også med den kvinnelige varianten:
Noelle:
151 kvinner har Noelle som første fornavn
106 kvinner har det som eneste fornavn
4 har Noelle som mellomnavn/etternavn

Og noen andre varianter av Noelle:
Noella:
20 kvinner har dette som første fornavn
16 kvinner har Noella som eneste fornavn

Noelia:
91 kvinner har det som første fornavn
65 kvinner har det som eneste fornavn

Også Natalie og varianter har opphav jul:

Natalie:
2096 kvinner har det som første fornavn
1687 kvinner har det som eneste fornavn

Nathalie:
2148 kvinner har det som første fornavn
1660 kvinner har det som eneste fornavn

Natalia:
2037 kvinner har det som første fornavn
1351 kvinner har det som eneste fornavn

Nathalia:
129 kvinner har det som første fornavn
96 kvinner har det som eneste fornavn

Den gavmilde mannen med rød drakt og hvitt skjegg:
Nissen:
211 personer har Nissen som etternavn
122 personer har Nissen som mellomnavn/etternavn

Etternavnet Nissen betyr opphavlig sønn av Nis. Nis er en gammel dansk variant av Nils. Opphavlig ble Nissen bare brukt om sønner av noen som het Nis. Etter hvert ble det et fast etternavn som ble brukt i nye generasjoner uavhengig av hva far het til fornavn. Nis og Nils kommer fra det greske Nikolaos, også kjent som det latinske Nikolaus. Niko kommer fra nike som betyr seier, og -laos betyr folk. Sen- er blitt til fra det eldre nordiske son, som tilsvarer sønn og son på bokmål og nynorsk. Nissen tilsvarer blant annet Nilsen og Nikolaisen, som vi kjenner bedre i Norge.

Ordet nisse kommer også fra Nikolaus, og er en kjæleform av navnet. Skikken med nissen har bakgrunn i helgenen Nikolaus på 200-300-tallet. Han var kjent for å hjelpe barn og unge i nød.

Julenissens vesen og attributter ble introdusert og fastlagt i diktet «A Visit from St. Nicholas» fra 1823.
Nicholas:
1354 menn har det som første fornavn
813 har det som eneste fornavn
30 har det som etternavn

Nicolas:
893 menn har Nicolas som første fornavn
549 menn har dette som eneste fornavn
19 personer har dette som etternavn
19 personer har dette som mellomnavn/etternavn

Nikolas:
540 menn har det som første fornavn
408 har det som eneste fornavn

Nickolas:
79 har det som første fornavn
59 har det som eneste fornavn

Niklas:
2220 har det som første fornavn
1756 har det som eneste fornavn
6 personer har Niklas som etternavn
7 personer har Niklas som mellomnavn/etternavn

Men den amerikanske varianten går gjerne under navnet Santa Claus:
Claus:
514 menn har det som første fornavn
239 menn har det som eneste fornavn
12 har det som etternavn

Klaus:
767 menn har det som første fornavn
349 menn har det som eneste fornavn
7 har det som etternavn

Reinsdyret med den røde nesen, nissens hjelper, er med både i sanger og film om jul:
Rudolf:
301 menn har Rudolf som første fornavn
158 menn eneste fornavn
11 har det som etternavn

Og på engelsk:

Rudolph:
11 menn har det som eneste fornavn
45 menn har det som etternavn
10 menn har det som mellomnavn/etternavn

For de som vokste opp med den vennlige skomakeren i Skomakergata som juleserie på NRK:
Jens Petrus:
Færre enn 4 eller ingen heter Jens Petrus.

Men:
Jens:
7988 menn heter det som første fornavn
2712 har det som eneste fornavn
6 personer heter Jens til etternavn

Petrus:
56 menn har Petrus som første fornavn
11 menn har det som eneste fornavn
6 personer har det som etternavn

Jens Petrus hadde dette etternavnet. Det hadde for øvrig også en gjenganger i barne-tv på julaften, for de som er så gamle at de husker det, snekker Andersen:
Andersen:
35 825 har det som etternavn
4890 har det som mellomnavn/etternavn

Andersen betyr opphavlig sønn av Anders, og har blitt til både i Norge og Danmark for mer enn fem hundre år siden. Opphavlig ble det bare brukt om sønner av noen som het Anders. Etter hvert ble det et fast etternavn som ble brukt i nye generasjoner uavhengig av hva far het til fornavn. Anders kommer fra det greske Andreas som betyr mann og menneske, og navnet fins også i Bibelen. Sen- er blitt til fra det eldre nordiske son, som tilsvarer sønn og son på bokmål og nynorsk.

Jul i Blåfjell. Foto: NRK-foto

Juleseriene i barne-tv er populære. Likevel er det få eller ingen som har valgt å kalle opp barnet sitt etter jenta i ”Jul i Blåfjell”:
Turte:

Færre enn fire personer eller ingen

Men guttenavnet fra tv-serien ”Månetoppen” er mer vanlig:
Storm:
1604 har det som første fornavn
999 menn har det som eneste fornavn
388 har Storm som etternavn
472 har Storm som mellomnavn/etternavn

Jul i Svingen. Foto: Ole Kaland, NRK

Mange har kost seg med ”Jul i svingen”. Her er noen av navnene på barna:
Klara:
2089 kvinner har Klara som første fornavn
1046 kvinner har det som eneste fornavn

Nure:
9 menn har Nure som første fornavn
7 menn har Nure som eneste fornavn
9 har dette som etternavn

Linus:
1848 menn har det som første fornavn
1395 menn har Linus som eneste fornavn

Åsa:
702 kvinner har dette som første fornavn
351 kvinner har Åsa som eneste fornavn

Julekongen. Foto: Jørn Veberg/NRK

Fra NRK-serien «Julekongen»:
Kevin:
4313 menn har det som første fornavn
2931 menn har det som eneste fornavn
14 har Kevin som etternavn
4 kvinner har Kevin som eneste fornavn

Peder:
3872 har dette som første fornavn
2562 har Peder som eneste fornavn

Eiril:
298 kvinner har det som første fornavn
259 kvinner har det som eneste fornavn

NRKs juleseriesuksess – «Snøfall»

Selma:
4459 kvinner har Selma som første fornavn
3320 kvinner har Selma som eneste fornavn

Pil
23 kvinner har Pil som første fornavn
13 kvinner har Pil som eneste fornavn
9 menn har Pil som eneste fornavn

Frida:
8025 kvinner har Frida som første fornavn
5743 kvinner har Frida som eneste fornavn

Winter:
88 personer har Winter som etternavn
7 kvinner har Winter som første fornavn
4 kvinner har Winter som eneste fornavn
11 menn har Winter som første fornavn
6 menn har Winter som eneste fornavn

Og på norsk:

Vinter:
13 menn har Winter som første fornavn
13 menn har Winter som eneste fornavn
11 personer har Winter som etternavn

Julius:
559 menn har Julius som første fornavn
401 menn har Julius som eneste fornavn
15 personer har Julius som etternavn

Håkon:
13 170 menn har Håkon som første fornavn
10 553 menn har Håkon som eneste fornavn

Tre nøtter til Askepott. Foto: Filmexport

”Tre nøtter til Askepott” er et must for mange på julaften, men det er likevel ikke navnet:
Askepott:
Færre enn fire personer eller ingen

”Reisen til julestjernen” er også fast program for mange på julaften:
Sonja:
4428 kvinner har det som første fornavn
2245 kvinner har det som eneste fornavn

Men kanskje liker du bedre komedier om gutten som stadig må være ”Home alone”?
Kevin:
Som beskrevet under Kevin på Julekongen

Så er det den koselige ”Julekveldsvisa” til Alf Prøysen, hvor vi synger om stjerna over huset til ei jordmor:
Matja:
8 kvinner har det som første fornavn

Vi dekorerer gjerne med kristtorn (holly) til jul, og synger om det i engelske julesanger:
Holly:
53 kvinner har det som første fornavn
14 kvinner har det som eneste fornavn

Et juletre til høytiden – valgfri sort:
Gran:
1795 har det som etternavn
766 har det som mellomnavn/etternavn

Gran er etternavn fra norske gårdsnavn. Gårdene er kalt gran fordi det er grantrær eller en større granskog der gårdene ligger.

Furu:
534 har det som etternavn
158 har det som mellomavn/etternavn

Furu er etternavn fra norske gårdsnavn. Gårdene er kalt Furu fordi det er grantrær eller en større granskog der gårdene ligger.

Dessuten er det jo vanlig å feire Lucia-dagen 13. desember:

Lucia:
318 kvinner har det som første fornavn
206 kvinner har det som eneste fornavn

Fra klassikeren «Grevinnen og Hovmesteren» som gjerne sendes rundt jul eller nyttår på TV:

James:
895 menn har James som første fornavn
183 menn har James som eneste fornavn
126 personer har James som etternavn
40 personer har James som mellomnavn/etternavn

Sophie:
1259 kvinner har det som første fornavn
787 kvinner har det som eneste fornavn
4 personer har Sophie som mellomnavn/etternavn

Toby:
34 menn har Toby som første fornavn
12 menn har Toby som eneste fornavn

Toby er opphavlig et kjælenavn for Tobias. Det ble tatt i bruk som etternavn for etterkommere til menn som ble kalt Toby. Toby tilsvarer da Tobiassen på norsk. Uttalen er TØO-bi/TÅO-bi på engelsk.

Schneider:
215 har det som etternavn
44 har det som mellomnavn/etternavn

Schneider er et over fem hundre år gammelt tysk etternavn. Det ble opprinnelig brukt som yrkesnavn for skreddere. Etternavnet har blitt til i familier som har vært skreddere i én eller flere generasjoner, og etter at de hadde blitt kalt Schneider uoffisielt. Schneider betyr en som skjærer, som i praksis vil si en som skjærer til tøystoff. Schneider er det tredje vanligste etternavnet i Tyskland. Uttalen er SCHNAJ-der

Pomeroy:
Færre enn fire personer eller ingen.

Pomeroy er et tusen år gammelt fransk etternavn, men blir mest brukt i Storbritannia nå. Det betyr eplebonde, eller navn på en gård der det ble dyrket epler. Det kommer fra det franske ordet pomme for eple. Uttalen er på-mer-ÅJ.

Winterbottom:
9 har det som etternavn

Winterbottom er et gammelt engelsk etternavn. Det betyr vinter-bunn. Det vil ble tatt i bruk om bosted i bunnen av en dal der folk bodde om vinteren. Om sommeren fulgte de dyrene på beite høyere opp. Uttalen er WIN-tø-batøm, der w-en står for v-uttale med rundede lepper (trutmunn).

Kilder til fakta i artikkelen: Navneforsker Ivar Utne, Wikipedia og Store Norske Leksikon

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?