NavnNavnetipsFinn et julenavn til babyen

Finn et julenavn til babyen

Mange bibelske navn kan knyttes til juleevangeliet og julehøytiden. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund og Maren Eriksen 12726 Sist oppdatert 22.11.22
Visste du at det er personer i Norge som heter Jesus, Jul, Engel og Augustus? Her er godt over 100 navn som mange forbinder med julen, og oversikten over hvor vanlige navnene er.

Mange navn kan knyttes til julen, juleevangeliet og sanger og tv-serier i den store høytiden. Hvilke navn er det, og hvor mange i Norge heter det?

Vi søkte på Statistisk Sentralbyrå 22. november 2022.

Engelen som kom med bud til Maria om at hun skulle bli med barn, føde en sønn, og at hun skulle kalle ham Jesus:

Gabriel:
3701 menn har Gabriel som første fornavn
2643 menn har det som eneste fornavn
74 har det som etternavn
29 har Gabriel som mellomnavn/etternavn

Jomfruen som ble moren til Jesus:
Maria:
20 151 har dette som første fornavn
11 751 har dette som eneste fornavn
24 har Maria som mellomnavn/etternavn

Tømreren som var Marias trolovede og ble stefaren til Jesus:
Josef:
741 har dette som første fornavn
546 har dette som eneste fornavn
97 har dette som etternavn
15 har Josef som mellomnavn/etternavn

Det lille barnet som ble født og lagt i en krybbe:
Jesus:
108 menn har dette som første fornavn
46 menn har det som eneste fornavn

De tre vise mennene som kom fram til stallen og ga det lille barnet gull, røkelse og myrra:
Melkior:
5 menn har det som første fornavn

Baltazar:
15 personer har det som etternavn
7 menn har det som første fornavn
13 har det som etternavn

Kaspar:
182 menn har det som første fornavn
135 menn har det som eneste fornavn

Alternative skrivemåter av navnene:

Melker:
12 menn har det som første fornavn
4 menn har Melker som sitt eneste fornavn

Baltasar:
10 menn har det som første fornavn
6 menn har det som eneste fornavn

Caspar:
133 menn har det som første fornavn
92 menn har det som eneste fornavn

Og for jenter:

Kaspara:
36 kvinner har det som første fornavn
29 kvinner har det som eneste fornavn

Caspara:
4 kvinner har Caspara som sitt første fornavn

Augustus:
16 menn har det som første fornavn
9 har det som eneste fornavn

Landshøvdingen i Syria da Jesus ble født i Betlehem:
Kvirinius:
Færre enn fire personer eller ingen

Josef og Maria dro til Davids by Betlehem (David var konge over Judea og Israel ca. 1003-970 f.

David:
7238 har dette som første fornavn
4511 har det som eneste fornavn
208 har det som etternavn
82 har David som mellomnavn/etternavn

Juleevangeliet står i Bibelen i Lukas-evangeliet kap 2, vers 1-20:

Lukas:
4200 menn har det som første fornavn
3280 menn har det som eneste fornavn
19 personer har det som etternavn
7 kvinner har Lukas som eneste fornavn

Evangelisten Matteus i Bibelen skriver også om Jesu fødsel:
Matteus:
211 menn har Matteus som første fornavn
171 menn har det som eneste fornavn

Herodes:

Du tenker kanskje på Herodes Falsk? Han er ifølge Wikipedia født Kim Bård Roll Hansen.

Kongen som beordret sine menn til å drepe alle guttebarn under to år:
Herodes:
Færre enn fire personer eller ingen

Josva:

41 menn har det som første fornavn
27 menn har det som eneste fornavn

Betlehemsstjernen viste de vise menn veien til stallen der Jesus ble født. Stella betyr også stjerne:

Stjerne:
39 har det som etternavn
13 har Stjerne som mellomnavn/etternavn

Stella:
1440 har det som første fornavn
831 har det som eneste fornavn
7 har det som etternavn

Englene daler ned i skjul i julen:
Engel:
18 kvinner har Engel som første fornavn
9 kvinner har det som eneste fornavn
11 menn har Engel som første fornavn
37 personer har det som etternavn
16 har Engel som mellomnavn/etternavn

Angel:
177 menn har det som første fornavn
60 menn som eneste fornavn
141 personer har det som etternavn
90 kvinner har Angel som første fornavn
35 kvinner har det som eneste fornavn
72 har Angel som mellomnavn/etternavn

Angelo:
112 menn har det som første fornavn
55 menn som eneste fornavn
65 personer har det som etternavn
36 har Angelo som mellomnavn/etternavn

Angelica:
1208 kvinner har det som første fornavn
899 kvinner har det som eneste fornavn

Angelika:
499 kvinner har det som første fornavn
260 kvinner har det som eneste fornavn

Men noen har faktisk også navnet på selve høytiden:
Jul:
66 menn har Jul som første fornavn
4 menn har det som eneste fornavn
17 har Jul som mellomnavn/etternavn

Og med en annen skrivemåte:
Juul:
31 har det som første fornavn
9 har det som eneste fornavn
450 har det som etternavn
367 har Juul som mellomnavn/etternavn

Den engelske varianten er det få eller ingen som heter i Norge:
Christmas:
4 personer har Christmas som etternavn

På fransk heter jul noël:
Noel:
420 menn har det som første fornavn
266 menn har det som eneste fornavn
28 personer har Noel som etternavn
7 har Noel som mellomnavn/etternavn

Her også med den kvinnelige varianten:
Noelle:
201 kvinner har Noelle som første fornavn
148 kvinner har det som eneste fornavn
4 har Noelle som mellomnavn/etternavn

Og noen andre varianter av Noelle:
Noella:
23 kvinner har dette som første fornavn
19 kvinner har Noella som eneste fornavn

Noelia:
101 kvinner har det som første fornavn
72 kvinner har det som eneste fornavn

Også Natalie og varianter har opphav jul:

Natalie:
2128 kvinner har det som første fornavn
1700 kvinner har det som eneste fornavn

Nathalie:
2148 kvinner har det som første fornavn
1681 kvinner har det som eneste fornavn

Natalia:
2105 kvinner har det som første fornavn
1385 kvinner har det som eneste fornavn

Nathalia:
131 kvinner har det som første fornavn
96 kvinner har det som eneste fornavn

Den gavmilde mannen med rød drakt og hvitt skjegg:
Nissen:
212 personer har Nissen som etternavn
128 personer har Nissen som mellomnavn/etternavn

Etternavnet Nissen betyr opphavlig sønn av Nis. Nis er en gammel dansk variant av Nils. Opphavlig ble Nissen bare brukt om sønner av noen som het Nis. Etter hvert ble det et fast etternavn som ble brukt i nye generasjoner uavhengig av hva far het til fornavn. Nis og Nils kommer fra det greske Nikolaos, også kjent som det latinske Nikolaus. Niko kommer fra nike som betyr seier, og -laos betyr folk. Sen- er blitt til fra det eldre nordiske son, som tilsvarer sønn og son på bokmål og nynorsk. Nissen tilsvarer blant annet Nilsen og Nikolaisen, som vi kjenner bedre i Norge.

Ordet nisse kommer også fra Nikolaus, og er en kjæleform av navnet. Skikken med nissen har bakgrunn i helgenen Nikolaus på 200-300-tallet. Han var kjent for å hjelpe barn og unge i nød.

Julenissens vesen og attributter ble introdusert og fastlagt i diktet «A Visit from St. Nicholas» fra 1823.
Nicholas:
1380 menn har det som første fornavn
830 har det som eneste fornavn
33 har det som etternavn

Nicolas:
907 menn har Nicolas som første fornavn
555 menn har dette som eneste fornavn
19 personer har dette som etternavn
19 personer har dette som mellomnavn/etternavn

Nikolas:
564 menn har det som første fornavn
429 har det som eneste fornavn

Nickolas:
80 har det som første fornavn
61 har det som eneste fornavn

Niklas:
2259 har det som første fornavn
1793 har det som eneste fornavn
6 personer har Niklas som etternavn
7 personer har Niklas som mellomnavn/etternavn

Men den amerikanske varianten går gjerne under navnet Santa Claus:
Claus:
523 menn har det som første fornavn
237 menn har det som eneste fornavn
11 har det som etternavn

Klaus:
789 menn har det som første fornavn
348 menn har det som eneste fornavn
7 har det som etternavn

Reinsdyret med den røde nesen, nissens hjelper, er med både i sanger og film om jul:
Rudolf:
395 menn har Rudolf som første fornavn
155 menn eneste fornavn
13 har det som etternavn

Og på engelsk:

Rudolph:
12 menn har det som eneste fornavn
49 menn har det som etternavn
10 menn har det som mellomnavn/etternavn

Julenavn fra julekalendre

Noen navn får tilknytning til jul gjennom julekalendre på tv. For eksempel er det nok mange av oss som forbinder Linus med jul, eller Kevin fra flere julekalendre og "Home Alone"-filmene hvor handlingen skjer i forbindelse med jul.

Kristiania magiske tivolitheater. Skjermdump fra NRK.

I julekalenderen "Kristiania magiske tivolitheater" på NRK møter vi hovedpersonen Luka. Vi møter også Gabrielle, Lobelia, Erle, Johanna, Hugo, Ariam og Pernilla.

Luka:
478 menn heter det som første fornavn
406 menn har Luka som sitt eneste fornavn
65 kvinner har Luka som sitt eneste fornavn
37 har Luka som etternavn
5 har Luka som mellomnavn/etternavn

Gabrielle:
296 kvinner har Gabrielle som sitt første fornavn
190 kvinner har Gabrielle som sitt eneste fornavn

Lobelia:
Færre enn 4 og kanskje ingen har navnet Lobelia

Erle:
1720 kvinner har Erle som sitt første fornavn
1315 kvinner har Erle som sitt eneste fornavn
22 har Erle som etternavn
10 har Erle som sitt mellomnavn/etternavn

Johanna:
2639 kvinner har Johanna som sitt første fornavn
1695 kvinner har Johanna som sitt eneste fornavn
4 har Johanna som etternavn
6 har Johanna som mellomnavn/etternavn

Hugo:
1590 menn har Hugo som sitt første fornavn
892 menn har Hugo som sitt eneste fornavn
18 har Hugo som etternavn
13 har Hugo som mellomnavn/etternavn

Ariam:
96 kvinner har Ariam som sitt første fornavn
66 kvinner har Ariam som sitt eneste fornavn

Pernilla:
85 kvinner har Pernilla som sitt første fornavn
21 kvinner har Pernilla som sitt eneste fornavn

TV2s juleserie "Julestjerna" har ikke 24 episoder slik julekalendre ofte har, men bare 6. Her møter du Didrik, Maria, Aksel, Filippa, Pushvarsel, K-La, Carsten Morten, Olea, Håkon Magnus, HC og Lise.

Didrik:
1485 menn har Didrik som sitt første fornavn
1235 menn har Didrik som sitt eneste fornavn

Maria (se tidligere i artikkelen)

Aksel:
5679 menn har Aksel som sitt første fornavn
4438 menn har Aksel som sitt eneste fornavn

Filippa:
904 kvinner har Filippa som sitt første fornavn
642 kvinner har Filippa som sitt eneste fornavn

Pushvarsel:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter Pushvarsel

K-La:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter K-La

Carsten Morten:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter Carsten Morten
21767 menn har Morten som sitt første fornavn
18076 menn har Morten som sitt eneste fornavn
562 menn har Carsten som sitt første fornavn
378 menn har Carsten som sitt eneste fornavn
50 har Morten som etternavn
11 har Morten som mellomnavn/etternavn
8 har Carsten som etternavn

Olea:
501 kvinner har Olea som sitt første fornavn
373 kvinner har Olea som sitt eneste fornavn
9 har Olea som etternavn

Håkon Magnus:
55 menn har Håkon Magnus som sitt fornavn
17221 menn har Magnus som sitt første fornavn
13303 menn har Håkon som sitt første fornavn
371 har Magnus som etternavn
147 har Magnus som sitt mellomnavn/etternavn

HC:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter HC, men HC er ofte en forkortelse for Hans Christian.
1203 menn har Hans Christian som sitt fornavn
22356 menn har Hans som sitt første fornavn
14258 menn har Christian som sitt første fornavn
37 har Hans som etternavn
10 har Christian som mellomnavn/etternavn

Lise:
9100 kvinner har Lise som sitt første fornavn
5407 kvinner har Lise som sitt eneste fornavn

I "Stjernestøv" som vises er tilgjengelig på NRK møter vi Jo, Elly, Leon, Aliyah, Eva, Simen, Kjersti, Varg, Kalle, Sarah, Ingeborg, Steinar, Vibeke, Silja, Ein, Selda og Kent.

Jo:
2457 menn har Jo som sitt første fornavn
890 menn har Jo som sitt eneste fornavn
7 kvinner har Jo som sitt første fornavn
4 har Jo som etternavn
4 har Jo som mellomnavn/etternavn

Elly:
499 kvinner har Elly som sitt første fornavn
187 kvinner har Elly som sitt eneste fornavn

Leon:
4331 menn har Leon som sitt første fornavn
2780 menn har Leon som sitt eneste fornavn
79 har Leon som etternavn
26 har Leon som mellomnavn/etternavn

Aliyah:
78 kvinner har Aliyah som sitt første fornavn
49 kvinner har Aliyah som sitt eneste fornavn

Eva:
19508 kvinner har Eva som sitt første fornavn
9099 kvinner har Eva som sitt eneste fornavn
5 har Eva som sitt etternavn

Simen:
8705 menn har Simen som sitt første fornavn
7375 menn har Simen som sitt eneste fornavn

Kjersti:
7466 kvinner har Kjersti som sitt første fornavn
6086 kvinner har Kjersti som sitt eneste fornavn

Varg:
327 menn har Varg som sitt første fornavn
190 menn har Vargh som sitt eneste fornavn
4 har Varg som mellomnavn/etternavn

Kalle:
114 menn har Kalle som sitt første fornavn
71 menn har Kalle som sitt eneste fornavn
6 har Kalle som etternavn

Sarah:
4339 kvinner har Sarah som sitt første fornavn
2268 kvinner har Sarah som sitt eneste fornavn
$ har Sarah som sitt etternavn

Ingeborg:
6800 kvinner har Ingeborg som sitt første fornavn
4814 kvinner har Ingeborg som sitt enste fornavn

Steinar:
10602 menn har Steinar som sitt første fornavn
8754 menn har Steinar som sitt eneste fornavn

Vibeke:
4895 kvinner har Vibeke som sitt første fornavn
4362 kvinner har Vibeke som sitt eneste fornavn

Silja:
600 kvinner har Silja som sitt første fornavn
413 kvinner har Silja som sitt eneste fornavn

Ein:
Færre enn 4 og kanskje ingen heter Ein

Selda:
88 kvinner har Selda som sitt første fornavn
64 kvinner har Selda som sitt eneste fornavn

Kent:
2812 menn har Kent som sitt første fornavn
575 menn har Kent som sitt eneste fornavn
31 har Kent som etternavn
6 har Kent som mellomnavn/etternavn

For de som vokste opp med den vennlige skomakeren i Skomakergata som juleserie på NRK:
Jens Petrus:
Færre enn 4 eller ingen heter Jens Petrus.

Men:
Jens:
8566 menn heter det som første fornavn
2800 har det som eneste fornavn
6 personer heter Jens til etternavn

Petrus:
57 menn har Petrus som første fornavn
12 menn har det som eneste fornavn
7 personer har det som etternavn

Jens Petrus hadde dette etternavnet. Det hadde for øvrig også en gjenganger i barne-tv på julaften, for de som er så gamle at de husker det, snekker Andersen:
Andersen:
35 544 har det som etternavn
4982 har det som mellomnavn/etternavn

Andersen betyr opphavlig sønn av Anders, og har blitt til både i Norge og Danmark for mer enn fem hundre år siden. Opphavlig ble det bare brukt om sønner av noen som het Anders. Etter hvert ble det et fast etternavn som ble brukt i nye generasjoner uavhengig av hva far het til fornavn. Anders kommer fra det greske Andreas som betyr mann og menneske, og navnet fins også i Bibelen. Sen- er blitt til fra det eldre nordiske son, som tilsvarer sønn og son på bokmål og nynorsk.

Jul i Blåfjell. Foto: NRK-foto

Juleseriene i barne-tv er populære. Likevel er det få eller ingen som har valgt å kalle opp barnet sitt etter jenta i ”Jul i Blåfjell”:
Turte:

Færre enn fire personer eller ingen

Men guttenavnet fra tv-serien ”Månetoppen” er mer vanlig:
Storm:
1729 har det som første fornavn
1080 menn har det som eneste fornavn
393 har Storm som etternavn
486 har Storm som mellomnavn/etternavn

Jul i Svingen. Foto: Ole Kaland, NRK

Mange har kost seg med ”Jul i svingen”. Her er noen av navnene på barna:
Klara:
2124 kvinner har Klara som første fornavn
1094 kvinner har det som eneste fornavn

Nure:
10 menn har Nure som første fornavn
8 menn har Nure som eneste fornavn
9 har dette som etternavn

Linus:
1926 menn har det som første fornavn
1450 menn har Linus som eneste fornavn

Åsa:
720 kvinner har dette som første fornavn
365 kvinner har Åsa som eneste fornavn

Julekongen. Foto: Jørn Veberg/NRK

Fra NRK-serien "Julekongen":
Kevin:
4426 menn har det som første fornavn
2988 menn har det som eneste fornavn
13 har Kevin som etternavn
5 kvinner har Kevin som eneste fornavn

Peder:
3907 har dette som første fornavn
2587 har Peder som eneste fornavn

Eiril:
319 kvinner har det som første fornavn
274 kvinner har det som eneste fornavn

NRKs juleseriesuksess - "Snøfall"

Selma:
4732 kvinner har Selma som første fornavn
3526 kvinner har Selma som eneste fornavn

Pil
27 kvinner har Pil som første fornavn
14 kvinner har Pil som eneste fornavn
9 menn har Pil som eneste fornavn

Frida:
8397 kvinner har Frida som første fornavn
5991 kvinner har Frida som eneste fornavn

Winter:
95 personer har Winter som etternavn
7 kvinner har Winter som første fornavn
4 kvinner har Winter som eneste fornavn
14 menn har Winter som første fornavn
10 menn har Winter som eneste fornavn
27 har Winter som mellomnavn/etternavn

Og på norsk:

Vinter:
13 menn har Winter som første fornavn
13 menn har Winter som eneste fornavn
11 personer har Winter som etternavn

Julius:
570 menn har Julius som første fornavn
406 menn har Julius som eneste fornavn
15 personer har Julius som etternavn

Håkon:
13 303 menn har Håkon som første fornavn
10 643 menn har Håkon som eneste fornavn

Mange husker også julekalenderen mest for voksne, "The julekalender" med Gjertrud under misteltein og nåsåen Benny.

Gjertrud:
901 kvinner har Gjertrud som sitt første fornavn
600 kvinner har Gjertrud som sitt eneste fornavn

Olaf:
1979 menn har Olaf som sitt første fornavn
1160 menn har Olaf som sitt eneste fornavn

Benny:
289 menn har Benny som sitt første fornavn
135 menn har Benny som sitt eneste fornavn
27 kvinner har Benny som sitt eneste fornavn
4 har Benny som etternavn

Fritz:
433 menn har Fritz som sitt første fornavn
126 menn har Fritz som sitt eneste fornavn
47 har Fritz som etternavn
14 har Fritz som mellomnavn/etternavn


Det er færre enn fire eller ingen som heter Gynter

Hansi:
4 menn har Hansi som sitt første fornavn

Tre nøtter til Askepott. Foto: Filmexport

”Tre nøtter til Askepott” er et must for mange på julaften, men det er likevel ikke navnet:
Askepott:
Færre enn fire personer eller ingen

”Reisen til julestjernen” er også fast program for mange på julaften:
Sonja:
4499 kvinner har det som første fornavn
2323 kvinner har det som eneste fornavn

Men kanskje liker du bedre komedier om gutten som stadig må være ”Home alone”?
Kevin:
Som beskrevet under Kevin på Julekongen

Så er det den koselige ”Julekveldsvisa” til Alf Prøysen, hvor vi synger om stjerna over huset til ei jordmor:
Matja:
8 kvinner har det som første fornavn

Vi dekorerer gjerne med kristtorn (holly) til jul, og synger om det i engelske julesanger:
Holly:
56 kvinner har det som første fornavn
16 kvinner har det som eneste fornavn

Et juletre til høytiden – valgfri sort:
Gran:
1782 har det som etternavn
779 har det som mellomnavn/etternavn

Gran er etternavn fra norske gårdsnavn. Gårdene er kalt gran fordi det er grantrær eller en større granskog der gårdene ligger.

Furu:
540 har det som etternavn
161 har det som mellomavn/etternavn

Furu er etternavn fra norske gårdsnavn. Gårdene er kalt Furu fordi det er grantrær eller en større granskog der gårdene ligger.

Dessuten er det jo vanlig å feire Lucia-dagen 13. desember:

Lucia:
361 kvinner har det som første fornavn
230 kvinner har det som eneste fornavn

Fra klassikeren "Grevinnen og Hovmesteren" som gjerne sendes rundt jul eller nyttår på TV:

James:
937 menn har James som første fornavn
185 menn har James som eneste fornavn
130 personer har James som etternavn
44 personer har James som mellomnavn/etternavn

Sophie:
1322 kvinner har det som første fornavn
824 kvinner har det som eneste fornavn
4 personer har Sophie som mellomnavn/etternavn

Toby:
39 menn har Toby som første fornavn
12 menn har Toby som eneste fornavn

Toby er opphavlig et kjælenavn for Tobias. Det ble tatt i bruk som etternavn for etterkommere til menn som ble kalt Toby. Toby tilsvarer da Tobiassen på norsk. Uttalen er TØO-bi/TÅO-bi på engelsk.

Schneider:
219 har det som etternavn
46 har det som mellomnavn/etternavn

Schneider er et over fem hundre år gammelt tysk etternavn. Det ble opprinnelig brukt som yrkesnavn for skreddere. Etternavnet har blitt til i familier som har vært skreddere i én eller flere generasjoner, og etter at de hadde blitt kalt Schneider uoffisielt. Schneider betyr en som skjærer, som i praksis vil si en som skjærer til tøystoff. Schneider er det tredje vanligste etternavnet i Tyskland. Uttalen er SCHNAJ-der

Pomeroy:
Færre enn fire personer eller ingen.

Pomeroy er et tusen år gammelt fransk etternavn, men blir mest brukt i Storbritannia nå. Det betyr eplebonde, eller navn på en gård der det ble dyrket epler. Det kommer fra det franske ordet pomme for eple. Uttalen er på-mer-ÅJ.

Winterbottom:
9 har det som etternavn

Winterbottom er et gammelt engelsk etternavn. Det betyr vinter-bunn. Det vil ble tatt i bruk om bosted i bunnen av en dal der folk bodde om vinteren. Om sommeren fulgte de dyrene på beite høyere opp. Uttalen er WIN-tø-batøm, der w-en står for v-uttale med rundede lepper (trutmunn).

Kilder til fakta i artikkelen: Navneforsker Ivar Utne, Wikipedia og Store Norske Leksikon

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: