Lovise

Lovise

Lovise

Visste du at Luise og Lovise er jentevarianter av Louis og Ludvig? Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 4237 Sist oppdatert 05.07.19
I Norge blir navnet skrevet både Lovise og Louise. Lovise er en norsk skrivemåte for Louise. Louise er et fransk navn. Det er jentevariant av Louis, som er fransk form av tyske Ludwig. Ludwig, i Norge skrevet Ludvig og Ludvik, betyr berømt og wig/vig betyr kamp.

Så populært er Lovise:

919 personer har dette navnet.
I 2018 var Louise/Lovise på 83. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

Louise var ikke blant de 50 mest populære navnene gitt til jenter i 2017 eller 2016.

Bruk av navnet Lovise i Norge og andre land:

Lovise og Louise var særlig brukt mye i andre halvdelen av 1800-tallet, og bruken sank fra rundt 1880 til navnet var nesten uten av bruk fra sent i 1930-årene. Skrivemåten Lovise var dobbelt så mye brukt som Louise i den tidligere bruken.

Bruken av begge navneformene økte igjen fra 1970-årene, foreløpig fram til og med 2015. Etter det har bruken vært litt lavere. I denne runden fra sent på 1900-tallet er formen Louise klart mest brukt. Forskjellen var liten før tusenårsskiftet, men etter det har mer enn dobbelt så mange fått Louise som Lovise hvert år.

I 2018 var Louise på 83. plass med 74 fødte, fordelt på 58 Louise og 16 Lovise. Louisa har også vært litt brukt, særlig etter rundt 2010, med 12 fødte i 2018.

I Sverige er det Lovis og Lovisa som er de mest populære variantene av navnet. Lovisa var på 71. plass og Lovis98. plass i 2018.

I andre land er Louise og Louisa mer brukt.

Derfor fungerer Lovise godt nå:

Louise ser ut til å ha vært populært i Norge siden sent på 1900-tallet på grunn av norsk tradisjon, navn på en norsk prinsesse (Märtha Louise), lyder i navnet, og inspirasjon fra Sverige og Danmark. Mest sannsynlig har det virket sammen.

Siden navnet kom i bruk omtrent samtidig i de tre landene, har tradisjon i hvert av landene sannsynligvis vært viktig. Navnet hadde vært ute av bruk i mange tiår og var klart for en ny generasjon.

Viktig for den første stigningen kan navnet til prinsesse Märtha Louise ha vært. De første fem årene etter hennes fødsel kan vi se at navnet får et raskt løft, og særlig for skrivemåten Louise.

Skrivemåten Louise i Norge kan i tillegg også tyde på inspirasjon fra våre naboland, der Louise var den vanlige formen.

Enda en grunn til at formen Louise ble valgt, kan være at noen oppfattet Louise som en finere og internasjonal form som dessuten er lett å assosiere til kongelige, mens Lovise var en folkelig norsk form. Vi har ellers sett eksempler på at foreldre ønsker å velge andre skrivemåter eller uttaler av navn enn det som var i bruk blant folk flest rundt år 1900 og før, for eksempel uttalen av Emil, Johan og Marie, og skrivemåter med ch, th og x.

Louise har rikt med vokaler og dessuten den klart stemte konsonanten l. Det er lydtrekk som foreldre har likt godt siden rundt tusenårsskiftet.

Varianter av Lovise:

Lisen, Lo, Louisa, Louise, Lova, Lovelia, Lovinda, Lovis, Lovisa, Lowie, Lu, Ludovica, Ludviga, Ludvika, Ludvikke, Luisa, Luiza, Lulli, Viivi, Vivi, Vivianne

Slik uttales Lovise

Lu-II-se, med trykk på i-en, som blir uttalt lang.

Lo-VII-se, med trykk på i-en, som blir uttalt lang.

Lo-VIIS, med trykk på i-en, med uten at e-en til slutt blir uttalt. Dette er fransk uttale, som blir brukt i mange land, blant annet vanlig i Sverige. Uttalen uten e blir også noe brukt i Norge.

Navn i samme sjanger som Lovise

Agnar, Anine, Bo, Elea, Elisa, Elvira, Gina, Henriette, Karine, Kornelius, Leonard, Linea, Loke, Mali, Narve, Nichlas, Nicolas, Noelle, Olai, Olaus, Olivier, Othelie, Philipp, Ralf, Regina, Roald, Rolv, Rut, Sabrina, Saga, Saulius, Serine, Sigfred, Silvia, Tordis, Yngvar, Øistein

Du kjenner Lovise fra:

Langrennsløper Lovise Heimdal

Guttevariant(er) av Lovise:

Louis, Ludvig, Ludvik, Ludwig

Relaterte lister:

Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Oldemorsnavn
Tyske navn
Topp 792 jentenavn 2023
Topp 504 jentenavn 2022
Topp 710 jentenavn 2021
Topp 742 jentenavn 2020

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: