Mina kan være kjæleform og kortform av mange navn som ender på -mine eller -mina, for eksempel Wilhelmine. Det er kvinnelig form av det tyske Wilhelm, der delen Wil betyr vilje og helm betyr hjelm.

Sist oppdatert: 14. februar 2019

Så populært er Mina:

4289 jenter og 4 gutter har dette navnet.
Kilde: SSBI 2018 var Mina på 65. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

Mina var ikke blant de 50 mest populære navnene gitt til jenter i 2017 eller 2016.

Bruk av navnet Mina i Norge og andre land:

Mina var noe i bruk på 1800-tallet, men gikk nesten helt ut av bruk de siste to tiårene fram mot 1900. I perioden 1850 til 1974 var Mina på 36. plass, og på 76. plass for årene 1875 til 1899. Siden Mina har vært kjæleform av andre navn, kan tradisjonen for bruk av navnet være sterkere enn det offisiell navnestatistikk kan vise.

I Norge har bruken av Mina steget fra andre halvdelen av 1980-tallet og særlig bratt fra tidlig på 1990-tallet til toppåret 2007 da 242 fødte fikk navnet. Etter det har bruken sunket igjen, og var i 2018 mer enn halvert for antall fødte fra det høyeste, med 96 fødte og 65. plass.

Formen Minna, som er mye brukt i Sverige, er neppe brukt for barn i Norge nå, i alt 126 jenter eller kvinner har navnet i Norge ved inngangen til 2019.

I Sverige var Mina i bruk sist på 1800-tallet, litt også Minna, mens både Mina og Minna tidligere var i bruk Danmark særlig i 1920-årene. I Sverige har både Mina og varianten Minna vært brukt på nytt, først Minna fra 1970-årene og Mina fra 1990-årene. Mina har stått mye svakere enn Minna. Mina har ligget rundt 20–35 fødte i året siden tusenårsskiftet. I 2017 ble det født 26. Minna har ligget klart høyere, med 48. plass og 311 fødte i 2011 som det høyeste. I 2018 var det 76 fødte med navnet Minna.

Bruken av Mina siden sent på 1900-tallet er mye svakere i andre land vi gjerne deler navnebruk med enn i Norge.

I Danmark er det først og fremst Mina som har kommet tilbake fra sent på 1900-tallet og særlig etter 2005. I 2017 var det 29 fødte, slik at bruken er lav.

I USA har Mina vært blant de 1000 vanligste navnene store deler av1900- og 2000-tallet, med opphold i årene 1945 til 2001. Det var plasseringer mellom 300. og 400. plass tidlig på 1900-tallet og stort sett mellom 700. og 800. plass og svakere siden 2002. I 2017 var Mina på 702. plass. Minna var litt brukt tidlig på 1900-tallet.

I England og Wales var Mina på 536. plass i 2017.

Derfor fungerer Mina godt nå:

Populariteten for Mina siden 1980-årene ser helst ut til å være bruk av navn med tradisjon i Norge. Det er lite som tyder på at bruken er inspirert fra for eksempel Sverige, Danmark eller USA, fordi bruken disse landene er og har vært svakere enn i Norge. Mina har de to konsonantene m og n. De er blant de stemte konsonantene med minst motstand, og derfor også blant de konsonantene som foreldre har likt spesielt godt siden rundt tusenårsskiftet.

Varianter av Mina:

Helmi, Helmine, Hilma, Ina, Ine, Minda, Mine, Minea, Mineah, Minna, Minni, Minnie, Veline, Wilhelmina, Wilhelmine

Slik uttales Mina

MII-na, med trykk på i-en som har langvarig uttale.

Navn i samme sjanger som Mina

Aksel, Arvid, Atle, Bodil, Brit, Christine, Dina, Dine, Eline, Frida, Hedda, Jørn, Kristina, Lillian, Lina, Line, Linnea, Lisa, Lucas, Marthe, Merete, Mia, Michael, Mille, Oskar, Pernille, Ragnar, Reidar, Sarah, Selma, Simon, Sina, Sine, Stina, Stine, Synne, Thea, Tina, Tine, Trude, Trygve

Du kjenner Mina fra:

Programleder Mina Hadjian, politiker Mina Finstad Berg, skuespiller Mina Sundwall, italiensk sanger Anna Maria (som kaller seg Mina) Mazzini, Mina fra musikkgruppen Twice

Guttevariant(er) av Mina:

Helmich, Helmik, Helmin, Wilhelm, William

Relaterte lister:

Korte navn (4 eller færre bokstaver)
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn som slutter på a
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)
Topp 742 jentenavn 2020
Topp 50 jentenavn 2016
Topp 50 jentenavn 2015
Topp 50 jentenavn 2014
Topp 1000 jentenavn i England/Wales 2019
Topp 1000 jentenavn USA 2020
Topp 1000 jentenavn USA 2019
Topp 1000 jentenavn USA 2018

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelMari
Neste artikkelMille
DEL