Eline er norsk variant av Helene. Helene er et gresk navn som betyr den strålende eller skinnende.

Publisert: 4. januar 2019   -   Oppdatert: 15. februar 2019

Så populært er Eline:

I 2018 var Eline på 51. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

I 2017 var Eline på 39. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

I 2016 var Eline på 39. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

Bruk av navnet Eline i Norge og andre land:

I Norge kom Helene og Eline i bruk fra 1300-tallet. Elina og Elin kom også fra den tiden og har samme opphav. På 1500-tallet kom også variantene Eli, Elen og Ellen i bruk i Norge.

På 1800-tallet var det en oppblomstring for navn som sluttet på -ine, og Eline ble mye brukt. Deretter gikk navnet nesten ut av bruk rundt 1900. På 1980-tallet kom navn som sluttet på -ine tilbake igjen, for eksempel Katrine og Karoline, og Eline fikk en ny topp.

Eline har ligget inne blant topp 50 store deler av 2000-tallet. Navnet lå på 35. plass i 2014 og 2015, og 39. plass i 2016 og 2017, men falt like utenfor topp 50 i 2018. Det kan se ut til at navnet har stagnert i bruk. I 2018 fikk 118 barn navnet Eline.

I Danmark var Eline noe brukt før og like etter 1900, men har foreløpig ikke kommet tilbake der. De siste 20 årene har mellom 10 og 20 barn i året fått navnet Mia i Danmark. I stedet ser danskene ut til å foretrekke varianten Ellen, som i 2017 var på 23. plass.

Eline har ikke tradisjon i Sverige. Der er det heller formene Elina og Elin som har vært brukt. Elina har vært blant topp 100 siden slutten av 1900-tallet og fram til 2017, men havnet på 91. plass i 2018.

Eline og Elina er ikke blant de 1000 mest brukte navnene i USA nå, og har heller ikke vært det siden navnestatistikken begynte rundt år 1900.

Derfor fungerer Eline godt nå:

Eline er populært i Norge fordi navnet har gammel tradisjon og ikke oppleves som oppbrukt fordi det var lite i bruk i flere tiår. Dette er altså et tradisjonsnavn som er hentet tilbake. Navnet har lyder som passer nå, med de klangfulle konsonantene l og n og endingen -ine.

Varianter av Eline:

Eli, Elin, Elina, Ellen, Elen, Helene, Helena, Helén, Heline, Lene, Lena, Nelly, Elaine, Elena, Alena, Halina, Ilona

Slik uttales Eline:

e-LI-ne, med trykk på i-en.

Eldre mennesker kan uttale navnet med trykk på e-en som ELL-ine.

Navn i samme sjanger som Eline:

Katrine, Kari, Karine, Agnes, Agnete, Aleksandra, Sandra, Nikolai, Nikolaus, Nils, Alexander, Sander, Alex

Du kjenner Eline fra:

Svømmeren Eline Vik, fotballspilleren Eline Torneus, forfatteren Eline Lund Fjæren, syklisten Eline Gleditch Brustad og fotokunstneren Eline Mugaas.

Guttevariant av Eline:

Elinius, Elinus

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelMia
Neste artikkelJosefine
DEL