Gine, og Gina, er kortform av navn som ender på -gine og har trykk på i-en i -gine. Det er i alle fall navnene Georgine, Jørgine og Regine. Georgine er jenteform av Georg, som er gresk og betyr bonde. Jørgine er tysk kvinnelig variant av Jørgen, som har opphav i Georg. Det vil si at Jørgine er en variant av Georgine. Regine er fra latin og betyr dronning.

Sist oppdatert: 5. november 2019

Så populært er Gine:

204 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Gine i Norge og andre land:

Gine var noe brukt som offisielt navn på 1800-tallet, men svært lite siden. I alt 206 jenter/kvinner het Gine ved inngangen til 2019. Varianten Gina er mer brukt.

I 2018 var det færre enn fire og kanskje ingen barn som fikk navnet Gine i Norge.

Gine er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Danmark, Sverige, England og USA.

Derfor fungerer Gine godt nå:

Når Gine blir brukt på 2000-tallet, er det fordi det er et navn med gammel tradisjon og fordi det har lyder som foreldre liker. Det har den tydelig stemte konsonanten n, og ine-ending som begge har vært populære fra før år 2000 og er det fortsatt rundt år 2020. Navnet er dessuten kort, noe som har blitt mer vanlig ut over 2000-tallet.

Gine har vært svært lite brukt på 2000-tallet.

Varianter av Gine:

Georgine, Gina, Jørgine, Regine

Slik uttales Gine

GII-ne

Navn i samme sjanger som Gine

Adel, Adeline, Audny, Bent, Brynjulf, Catrine, Cicilie, Desiree, Eliana, Evald, Freddy, Frid, Gunlaug, Hild, Ingvil, Jahn, Joacim, Jørg, Kristel, Lindis, Lisbet, Miranda, Normann, Oddleif, Ragne, Steffan, Stephan, Teresa, Thobias, Torodd, Tron, Wenke, Werner, Wigdis, Yngvild

Du kjenner Gine fra:

Blogger Gine Margrethe Larsen, skuespiller Gine Cornelia Pedersen

Guttevariant(er) av Gine:

Georg, Gøran, Jørgen, Jørn, Reginius, Reginus, Ørjan

Relaterte lister:

Korte navn (4 eller færre bokstaver)
Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn som slutter på -ine
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?