Hva om familien havner i karantene eller barnehagen blir stengt?

Koronavirus
Stadig flere blir satt i karantene på grunn av smitte, mistanke om smitte eller fordi de har oppholdt seg i et område med vedvarende smittespredning. Noen steder er også barnehager stengt på grunn av det nye koronaviruset (covid-19). Hvilke rettigheter har dere som familie?

Trenger du barneforsikring?

Det har i lang tid rådd mye forvirring omkring barneforsikring, om dette er et forsikringsprodukt norske foreldre virkelig trenger og hvorfor. Vi i Norsk Familieøkonomi sammenligner årlig barneforsikringer, og har i årets test gjort en grundig vurdering av de ulike utbetalingene en forsikring kan gi deg.

15 stønader foreldre kan ha krav på

Barnetrygd, overgangsstønad og boligstøtte. Foreldre kan ha rett til mange stønader fra det offentlige for å dekke utgifter som er knyttet til forsørging av barn.

Hvordan kan regjeringen vite hva som passer den enkelte familie?

Jeg er rystet over den nye permisjonsordningen, der mor skal ut i jobb 6 måneder etter fødsel. Fascinerende at regjeringen kan vite og bestemme hvordan permisjonen best fordeles, og skal fordeles i hver familie. Hvor ble det av folkeavstemningen i det såkalte demokratiske Norge?

Mer penger til småbarnsforeldre i nytt forslag til statsbudsjett

Mer i barnetrygd, økt engangsstønad og økt barnetillegg for uføre med barn er noe av innholdet i budsjettavtalen etter at KrF ble med i forhandlingene om statsbudsjettet.

Hvordan skal du søke om foreldrepenger?

For å få foreldrepenger må du søke til NAV. Og det er viktig å gjøre det riktig, for det er noen feller og fallgruver du bør være oppmerksom på.

Hvor lenge skal du være hjemme i permisjon?

Alle har rett il foreldrepermisjon, enten de er fast ansatt, vikar eller engasjert for et visst tidsrom. De fleste ønsker lengst mulig tid sammen med barnet sitt det første året, men tid handler også om penger. Skal du være hjemme i 80 prosent eller 100 prosent når du tar ut permisjon?

Hvordan beregnes foreldrepengene?

Både i svangerskapet og etter fødsel har en som forelder mange rettigheter. Hva har du krav på av permisjon - og hvor mye penger kan du få mens du er hjemme med babyen?

Nå blir det enklere å søke om foreldrepermisjon

Fra 1. januar 2019 kommer det endringer for søking om foreldrepermisjon og foreldrepenger. Du trenger heller ikke så mye dokumentasjon som i dag. Her er endringene.

Baby på vei – nyttige økonomitips

Visste du at babyen koster dere 50.000 kroner innen den fyller ett år? Det kan derfor være lurt å ha et bevisst forhold til økonomi.