Hvordan skal du søke om foreldrepenger?

Kristin Rosenlund Ødegård jobber med disse spørsmålene hos NAV, og guider deg gjennom prosessen i denne episoden av Babyverdens podcast. Programleder er Karine Næss Frafjord. Lytt til podcasten her:

Hvor lenge skal du være hjemme i permisjon?

Forbrukerøkonom Eva Sørmo hos Norsk Familieøkonomi forklarer fordeler og ulemper. Programleder er Karine Næss Frafjord, redaktør i Babyverden. Lytt til podcasten her:

Hvordan beregnes foreldrepengene?

Kristin Rosenlund Ødegård jobber med disse spørsmålene hos NAV, og gir deg gode svar i denne episoden. Programleder er Karine Næss Frafjord. Lytt til podcasten her:

Nå blir det enklere å søke om foreldrepermisjon

Frist for å søke om foreldrepenger Skal du starte foreldrepermisjonen etter nyttår, kan du tidligst søke om foreldrepenger fra NAV seks uker før permisjonen starter. Starter permisjonen din i 2018, skal du fremdeles følge dagens regler. Trenger ikke terminbekreftelse Gravide som har en arbeidsgiver, trenger fra slutten...

Baby på vei – nyttige økonomitips

Babyverdens redaktør Karine Næss Frafjord snakker med forbrukerøkonom Eva Sørmo i Norsk Familieøkonomi, som deler gode pengetips. Lytt til podcasten her: Her er også noen podcaster til deg:

Statsbudsjettet – dette betyr det for småbarnsfamilier

Regjeringen ønsker å styrke innsatsen rettet mot barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt med ytterligere 181 millioner kroner. Målet er at barn fra lavinntektsfamilier skal ha mulighet til å delta i det sosiale fellesskapet på lik linje med andre. Det...

Foreldrepenger: Dette er nytt fra 1. juli 2018

Økt mødre- og fedrekvote De som har rett på foreldrepenger får foreldrepenger tilsvarende full lønn i 49 uker, eller 80 prosent lønn i 59 uker. Har du fått barn 1. juli 2018 eller senere gjelder nå nye regler for fordelingen av mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Både mødre-...

Gift eller samboer? Dette er dine rettigheter

For å sikre at begge parter har en noenlunde stabil økonomi ved et brudd, er det nødvendig å ta visse forholdregler. Her skisserer vi noen viktige forskjeller på å være gift eller samboer: Eiendeler: Hvis man er gift, er i utgangspunktet alt man eier felles. Unntak...

Kun 4 av 11 barneforsikringer gir engangserstatning ved psykiske lidelser

Når man velger å forsikre barna sine, er det gjerne fordi man ønsker å få trygghet for barnet og familien dersom noe skulle skje. Blir barnet utsatt for en skade eller en ulykke, kan en barneforsikring lette på den økonomiske situasjonen, som ofte er...

Bør dere velge 80 prosent eller 100 prosent lønn i permisjon?

Når man skal bestemme seg for fordelingen av permisjon, er det ulike faktorer man må ta hensyn til. For det første må man tenke på hva som er best for familien. Noen ganger må man strekke ut permisjonstiden på grunn av barnehage, mens andre...