Ny lov for utsettelse av foreldrepenger

Får du barn 1. oktober 2021 eller senere, gjelder nye regler for utsettelse av foreldrepenger. Fra denne datoen trenger du ikke lenger søke om du ønsker opphold i foreldrepengene dine, eller hvis dere ønsker opphold mellom mor og far/medmor sitt uttak av foreldrepenger.

Statsbudsjettet 2021: Dette betyr det for gravide og småbarnsfamilier

Regjeringen la i formiddag, 7. oktober 2020, fram forslag til statsbudsjett for 2021. Her er noen av punktene som betyr noe for deg som venter eller har barn.

Rettigheter og stønader ved dødfødsel

Hvilke rettigheter og stønader har man krav på om det utenkelige skulle ramme familien og barnet kommer stille til verden?

Hva om familien havner i karantene eller barnehagen blir stengt?

Koronavirus
Stadig flere blir satt i karantene på grunn av smitte, mistanke om smitte eller fordi de har oppholdt seg i et område med vedvarende smittespredning. Noen steder er også barnehager stengt på grunn av det nye koronaviruset (covid-19). Hvilke rettigheter har dere som familie?

Trenger du barneforsikring?

Det har i lang tid rådd mye forvirring omkring barneforsikring, om dette er et forsikringsprodukt norske foreldre virkelig trenger og hvorfor. Vi i Norsk Familieøkonomi sammenligner årlig barneforsikringer, og har i årets test gjort en grundig vurdering av de ulike utbetalingene en forsikring kan gi deg.

15 stønader foreldre kan ha krav på

15 stønader foreldre kan ha krav på
Barnetrygd, overgangsstønad og boligstøtte. Foreldre kan ha rett til mange stønader fra det offentlige for å dekke utgifter som er knyttet til forsørging av barn.

Hvordan kan regjeringen vite hva som passer den enkelte familie?

Jeg er rystet over den nye permisjonsordningen, der mor skal ut i jobb 6 måneder etter fødsel. Fascinerende at regjeringen kan vite og bestemme hvordan permisjonen best fordeles, og skal fordeles i hver familie. Hvor ble det av folkeavstemningen i det såkalte demokratiske Norge?

Mer penger til småbarnsforeldre i nytt forslag til statsbudsjett

Mer i barnetrygd, økt engangsstønad og økt barnetillegg for uføre med barn er noe av innholdet i budsjettavtalen etter at KrF ble med i forhandlingene om statsbudsjettet.

Hvordan skal du søke om foreldrepenger?

For å få foreldrepenger må du søke til NAV. Og det er viktig å gjøre det riktig, for det er noen feller og fallgruver du bør være oppmerksom på.

Hvor lenge skal du være hjemme i permisjon?

Alle har rett il foreldrepermisjon, enten de er fast ansatt, vikar eller engasjert for et visst tidsrom. De fleste ønsker lengst mulig tid sammen med barnet sitt det første året, men tid handler også om penger. Skal du være hjemme i 80 prosent eller 100 prosent når du tar ut permisjon?