Økonomi, rettigheter og stønaderHva om familien havner i karantene eller barnehagen blir stengt?

Hva om familien havner i karantene eller barnehagen blir stengt?

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 8026 Sist oppdatert 11.03.20
Stadig flere blir satt i karantene på grunn av smitte, mistanke om smitte eller fordi de har oppholdt seg i et område med vedvarende smittespredning. Noen steder er også barnehager stengt på grunn av det nye koronaviruset (covid-19). Hvilke rettigheter har dere som familie?

Hvis du som forelder selv blir syk har du rett på sykmelding etter vanlige regler. Det samme gjelder om du settes i karantene på grunn av mistanke om smitte. Hvis det er grunn til å tro at barnet kan være utsatt for smitte, vil også foreldre settes i karantene.

Men hva om både foreldre og barn er friske? Og barnehagen stenges? Nav skriver dette på sine nettsider: Du har ikke rett til sykmelding dersom grunnen til at du ikke kan være i arbeid er at du må passe ditt barn som følge av stengt skole/barnehage.

Du har ikke rett til sykmelding dersom du må være hjemme fordi andre i husstanden er satt i karantene uten å være syke.

Dersom barnet ditt eller andre i husstanden er i karantene uten selv å være syk og dette gjør at du må være borte fra arbeid, har du ikke rett til sykmelding. Dette kan være tilfellet når en skoleelev blir syk og hele klassen blir satt i hjemmekarantene. Selv om du må være hjemme, er du i slike tilfeller ikke selv satt i karantene.

Må du være hjemme i karantene fordi barnet ditt eller andre i husstanden er syk, kan du ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Du må ta kontakt med legen din som kan vurdere rett til sykmelding.

Organisasjonen Simployer infotjenester skriver dette i sitt nyhetsbrev i dag:

–  Dersom barn blir satt i karantene, vil personer i samme husstand antagelig også bli satt i karantene. Dette kan gi rett på sykepenger til mor og far, og dermed arbeidsgiverperiode for arbeidsgiver. Hvis det ikke ilegges karantene, og mor eller far dermed ikke har rett til sykepenger, må man finne andre løsninger som ellers når skole, barnehage eller SFO er stengt. Det kan for eksempel være permisjon, uttak av ferie, hjelp fra besteforeldre eller andre løsninger. I alle tilfeller vil arbeidsgiver blir belastet enten i ren kostnad eller indirekte kostnad grunnet manglende bemanning, sier Karoline Amundsen Dystebakken i Simployer.

De legger til:

Hvis skole/barnehage er stengt pga koronasmitte så bør mor/far ta kontakt med fastlege eller kommunelege. Dette for å få vurdert grunnlag for sykemelding og sykepenger for seg selv. Det er åpnet for at man kan ha krav på sykepenger dersom man settes i karantene og/eller antas å være smittet – selv om man ikke selv er syk/arbeidsufør etter folketrygdloven § 8-4 (1) eller (3) f). Arbeidsgiverperioden vil gjelde på vanlig måte.

Selv om de ikke er smittet kan de settes i karantene og blir barnet satt i karantene vil det være naturlig at foreldrene (samme husstand) også settes i karantene. 

Dersom arbeidsgiver setter ansatte i karantene er det lønnsplikt. 

Hvis arbeidstakeren ikke får sykemelding fra lege, altså at de ikke settes i karantene så må det eventuelt vurderes andre ordninger, som når skole/barnehage ellers er stengt. Om man skal innvilge permisjon med eller uten lønn må evt. følge av interne rutiner eller avtaler. Det er ikke lovregulert. Alternativt er å benytte feriedager, avspasering e.l. 

Bruk av dager med omsorgspenger

Mange foreldre kan bruke dagene med omsorgspenger for å være hjemme med barnet i slike tilfeller, men det er kun 10 dager per forelder hvis man har ett eller to barn, 15 hvis man har tre eller flere barn. Det gis kun omsorgspenger til og med året barnet fyller 12 år. Er man alene om omsorgen blir antallet dager doblet.

I praksis kan man da være hjemme med barnet i minst 20 dager forutsatt at man ikke allerede har brukt av disse dagene allerede i år.

Mulig smitte til besteforeldre?

Men hva om barnehagen holder stengt lengre enn dette? Da må man sannsynligvis bruke ferie, avspasering, ulønnet permisjon eller få andre til å passe barnet.

I Italia og Spania er nå skoler og barnehager stengt. Det er mange kritiske til. Ikke minst fordi det ofte fører til at barna blir plassert hos besteforeldre mens barna går på jobb.

Den spanske avisen El Pais skriver at dette kan utsette flere eldre for smitte. Og det er jo nettopp de eldste som er mer utsatt for alvorlig sykdom som følge av det nye koronaviruset.

Skulle foreldrene imidlertid bli syke underveis vil man jo gå over til å bruke egen sykmelding i stedet for dager med omsorgspenger.

Sjekk med din arbeidsgiver

En del foreldre kan ha hjemmekontor eller andre avtaler med arbeidsgiver som kan hjelpe dem å tilpasse hverdagen med stengt barnehage. Sjekk gjerne med din arbeidsgiver.

Kilder: NAV, NRK, DinSide og Simployer infotjenester

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: