Miljøpartiet De Grønne

0
Svarene er gitt av Une Aina Bastholm, som er nasjonal talsperson og en av to partiledere i Miljøpartiet De Grønne 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Her har ikke partiet tatt standpunkt siden 2012, men den gang var vi mot....

Sosialistisk venstreparti om familiepolitikk

0
Svarene er gitt av Kirsti Bergstø, nestleder i SV 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Nei. 2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger? Det...

Venstre om familiepolitikk

0
Svarene er gitt av Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for V, medlem av helse - og omsorgskomiteen 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Venstre har ingenting i mot at gravide ønsker ultralyd i uke 12, men vil bare innføre dette som et...

Kristelig folkeparti om familiepolitikk

0
Svarene er gitt av Geir Jørgen Bekkevold, som er med i Stortingets familie- og kulturkomité 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Nei. Vi ønsker ikke et sorteringssamfunn. Dette er også et ressursspørsmål: Skal vi bruke helsevesenets ressurser på å...

Høyre om familiepolitikk

0
Svarene er gitt av Svein Harberg, Komitéleder Stortingets familie- og kulturkomité 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Høyre har ikke i sitt program for neste stortingsperiode gått inn for å innføre ultralyd fra uke 12 for alle gravide. Dette...

Arbeiderpartiet om familiepolitikk

0
Svarene er gitt av Arild Grande, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Arbeiderpartiet vil at alle gravide som ønsker det, skal få tilbud om tidlig ultralyd. 2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet...