Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne vil sikre småbarnsfamilier mer tid sammen, ønsker å innføre to barnehageopptak i året, innføre gradert barnetrygd og reversere kuttene i fedrekvoten. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Sosialistisk venstreparti om familiepolitikk

SV vil gjeninnføre 14 ukers fedrekvote, øke barnetrygden og åpne for eggdonasjon. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Venstre om familiepolitikk

Venstre vil tredele foreldrepermisjonen hvor 15 uker er forbeholdt hver av foreldrene. De vil åpne for altruistisk surrogati, og øke kvaliteten i barnehager. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Kristelig folkeparti om familiepolitikk

Kristelig folkeparti vil øke permisjonslengden fra 49 til 53 uker (med 80 prosent dekningsgrad). Vil ha 14 ukers mødre-/fedrekvote, og sikre far to uker fri med lønn ved fødsel/adopsjon. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Høyre om familiepolitikk

Høyre vil ha flere jordmødre i kommunene, sikre barnehageplass til alle barn ved fylte 1 år og nekte bruk av anonym sæddonor. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Arbeiderpartiet om familiepolitikk

Arbeiderpartiet ønsker at alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd, åpne for eggdonasjon og øke fedrekvoten til minst 14 uker. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.