Hva bør du spise like før, under og etter fødselen?

Mat under fødsel
Opplysningskontoret for meieriprodukter, melk.no, svarer på spørsmål på Babyverdens forum. En gravid spurte: Hva bør man spise når man kjenner at fødselen nærmer seg for å ha nok energi? Hva bør man spise underveis i fødselen? Hva skal jeg spise for å sikre melkeproduksjonen, og sørge for at...

Når begynne å gi barnet kumelk?

Når gi barnet kumelk
Opplysningskontoret for meieriprodukter, melk.no, svarer på spørsmål på Babyverdens forum. En mor har spurt om hvordan man skal gå fra morsmelk eller morsmelkerstatning og over til kumelk. Ernæringsrådgiver Thea Myklebust-Hansen i Melk.no svarer: Det anbefales at man ikke gir kumelk til barnet før det er blitt 12...

Vi vil ha lengre foreldrepermisjon

Fordeling av permisjon
Vi spurte dere i en kort spørreundersøkelse på Babyverden hva dere tenker om foreldrepermisjon, mødrekvoter og fedrekvoter. I overkant av 280 svarte. Her er resultatene: 3 av 4 ønsker lengre foreldrepermisjon Bare seks prosent svarte at de kunne tenke seg kortere permisjonslengde enn i dag. Drøyt 18...

Malaria i Hellas og Kypros – trygt å reise?

Malaria i Hellas og på Kypros
Malaria er en febersykdom som forårsakes av Plasmoduim-parasitten som overføres fra person til person gjennom bitt av infisert mygg av Anopheles-arten. Etter rundt 40 år uten malaria i Europa, dukket sykdommen i sommer opp i Hellas og Kypros. Det er snakk om få tilfeller,...

Kan jeg gi babyen smoothie med yoghurt før 10 eller 12 måneder?

Baby smoothie
Opplysningskontoret for meieriprodukter, melk.no, svarer på spørsmål på Babyverdens forum. En mor har spurt om det er greit at babyen får smoothie med yoghurt før den er 10 måneder gammel. Hun lurer også på om man kan lage et lite måltid av yoghurt, korn...

Rødt om familiepolitikk

Svarene er gitt av Odd Christian Hagen 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Rødt vil gi tilbud om tidlig ultralyd og ikke-invasiv fosterdiagnostikk for de som ønsker det i uke 11-13. 2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om...

Valg 2017: Dette mener partiene om familiepolitikk

Her er de 15 spørsmålene vil stilte de politiske partiene: Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging...

Fremskrittspartiet om familiepolitikk

Svarene er gitt av Kari Kjønaas Kjos, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Fremskrittspartiet ønsker å åpne for å kunne benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, og at ultralyd også skal kunne brukes før 12...

Senterpartiet om familiepolitikk

Svarene er gitt av Kjersti Toppe, nestleder i helse- og omsorgskomiteen, stortingsrepresentant for Sp fra Hordaland 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? NEI, Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer...

Miljøpartiet De Grønne

Svarene er gitt av Une Aina Bastholm, som er nasjonal talsperson og en av to partiledere i Miljøpartiet De Grønne 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Her har ikke partiet tatt standpunkt siden 2012, men den gang var vi mot....