Aldri har vi fått så få barn

0
– Nedgangen i fruktbarheten er en trend som har pågått i over ti år, så dette er ikke overraskende tall, sier Espen Andersen i Statistisk sentralbyrå en pressemelding. Statistisk sentralbyrå sier at nedgangen ikke kan knyttes til korona-pandemien siden de aller fleste barna som ble...

Nå blir det tidlig ultralyd og nipt-test for alle, assistert befruktning for enslige og lov med eggdonasjon

Bioteknologiloven
0
Mandag 26. mai ble det flertall for endringene i bioteknologiloven. Men den skal fortsatt behandles én gang til før endringene i loven er klare. Se Stortingets oversikt her. Ifølge NTB er dette endringene i bioteknologiloven (NB! Loven er ikke oppdatert med disse endringene ennå): Fosterdiagnostikk tidlig i...

Nok et år med rekordlav fruktbarhet

0
Kvinner i Norge føder stadig færre barn. Den nedadgående trenden, som startet for ti år siden, bare fortsetter. Dette kommer fram av nye fødselstall som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har lagt fram. Samlet fruktbarhetstall (SFT) beskriver gjennomsnittlig antall levendefødte barn en kvinne kommer til å føde...

Ønsker vi oss færre barn, eller venter vi for lenge?

Fødselstall 2018
0
Samlet fruktbarhetstall viser hvor mange barn kvinner og menn i fruktbar alder får. I 2018 var tallet 1,56 barn per kvinne. – Nedgangen er en trend som nå har pågått i nesten ti år, sier rådgiver i seksjon for befolkningsstatistikk i Statistisk sentralbyrå, Espen Andersen...

Mer penger til småbarnsforeldre i nytt forslag til statsbudsjett

0
Tirsdag kveld kom de fire borgerlige partiene med budsjettavtalen de hadde forhandlet fram. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet hadde på overtid forhandlet fram et forslag til statsbudsjett som også Kristelig Folkeparti (KrF) kunne stille seg bak. KrF skriver på sine egne nettsider at dette statsbudsjettet...

Statsbudsjettet – dette betyr det for småbarnsfamilier

0
Regjeringen ønsker å styrke innsatsen rettet mot barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt med ytterligere 181 millioner kroner. Målet er at barn fra lavinntektsfamilier skal ha mulighet til å delta i det sosiale fellesskapet på lik linje med andre. Det...

Lyver solkremene om solfaktor?

Solkremtest 2018
0
Mattilsynets overvåknings- og kartleggingsprogram for kosmetikk undersøkte i juni 2018 17 tilfeldig utvalgte solkremer, av dem 11 beregnet til barn. – Analysene viste at ni av solkremene ikke ga den beskyttelsen som ble lovet på merkingen. Av disse hadde syv produkter oppgitt for høy faktor...

– Viktigere enn på lenge å markere kvinnedagen

Kvinnedagen 8. mars
0
Babyverden har besøk av lederen for Den norske jordmorforeningen i dag, 8. mars. En dag Jørgensen mener alltid har vært viktig, men som likevel er ekstra viktig nå. - Vi er inne i en tid med mye uro, og historisk sett gjør utrolige tider at...

Rekordlav fruktbarhet

Fødselstall og fruktbarhet 2017
0
Nedgangen i samlet fruktbarhetstall, som er hvor mange barn en kvinne i fruktbar alder får, har gått nedover hvert år siden 2009. Men tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram i dag, viser at nedgangen fra 2016 til 2017 er betydelig større enn årene før....

Vi vil ha lengre foreldrepermisjon

Fordeling av permisjon
0
Vi spurte dere i en kort spørreundersøkelse på Babyverden hva dere tenker om foreldrepermisjon, mødrekvoter og fedrekvoter. I overkant av 280 svarte. Her er resultatene: 3 av 4 ønsker lengre foreldrepermisjon Bare seks prosent svarte at de kunne tenke seg kortere permisjonslengde enn i dag. Drøyt 18...