Nå blir det tidlig ultralyd og nipt-test for alle, assistert befruktning for enslige og lov med eggdonasjon

Bioteknologiloven
Torsdag 7. mai ble bioteknologiforliket klart, og 26. mai ble endringene vedtatt i Stortinget. FrP, Ap og SV har sammen sørget for flertall på Stortinget for en endring av bioteknologiloven. Les hva det innebærer for deg.

Nok et år med rekordlav fruktbarhet

For tredje år på rad har vi satt rekord i hvor få barn vi får. I 2019 var det forventet at hver kvinne i Norge i gjennomsnitt ville få kun 1,53 barn i løpet av livet. Nedgangen i samlet fruktbarhet utgjør dermed en nedgang på nesten et halvt barn per kvinne de siste ti årene.

Ønsker vi oss færre barn, eller venter vi for lenge?

Fødselstall 2018
Fødselsstatistikken for 2018 viser fortsatt nedgang i fruktbarheten. Aldri har vi fått så få barn per kvinne som nå. Hvorfor er det sånn?

Mer penger til småbarnsforeldre i nytt forslag til statsbudsjett

Mer i barnetrygd, økt engangsstønad og økt barnetillegg for uføre med barn er noe av innholdet i budsjettavtalen etter at KrF ble med i forhandlingene om statsbudsjettet.

Statsbudsjettet – dette betyr det for småbarnsfamilier

Regjeringen ønsker med sitt forslag til statsbudsjett å hjelpe lavinntektsfamilier og bekjempe barnefattigdom. Dette betyr blant annet gratis kjernetid i barnehagen for 11.000 flere toåringer.

Lyver solkremene om solfaktor?

Solkremtest 2018
Nylig undersøkte Mattilsynet et tilfeldig utvalg solkremer for å se hvor godt de beskyttet mot UVB og UVA-stråling. Bare halvparten holdt det de lovet – og to hadde så store avvik at de fikk omsetningsforbud. Begge av de som fikk omsetningsforbud er beregnet på barn.

– Viktigere enn på lenge å markere kvinnedagen

Kvinnedagen 8. mars
– Vi tror vi er kommet langt med kvinnesaken, men kanskje er vi ikke det likevel. Det er mye igjen i kjempe for - kvinner verdi og rettigheter, sier Kirsten Jørgensen, leder av Den norske jordmorforening. I ettermiddag går hun i tog i Stavanger, blant annet mot kortere liggetid etter fødsel.

Rekordlav fruktbarhet

Fødselstall og fruktbarhet 2017
Aldri før har fruktbarheten i Norge vært så lav som i 2017. Med 56 600 fødte barn, er samlet fruktbarhetstall nå på 1,62 barn per kvinne.

Vi vil ha lengre foreldrepermisjon

Fordeling av permisjon
Dagens foreldre ønsker å være lenger hjemme med babyen, og er skeptiske til kvoter. Samtidig tar far stort sett kun fedrekvoten, og ville vært lenger hjemme med babyen hvis fedrekvoten ble utvidet. Men vil mor dele?

Barnesolkremer dårligst ut i test!

Forbrukerrådet har testet årets solkremer, og er skuffet over resultatet. – Det er overraskende og unødvendig at barnesolkremer kommer dårligst ut i testen, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Hun råder foreldre som har kjøpt testtaperne til å kaste kremene.