Valg 2017: Dette mener partiene om familiepolitikk

Her er de 15 spørsmålene vil stilte de politiske partiene: Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging...

Fremskrittspartiet om familiepolitikk

Svarene er gitt av Kari Kjønaas Kjos, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Fremskrittspartiet ønsker å åpne for å kunne benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, og at ultralyd også skal kunne brukes før 12...

Senterpartiet om familiepolitikk

Svarene er gitt av Kjersti Toppe, nestleder i helse- og omsorgskomiteen, stortingsrepresentant for Sp fra Hordaland 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? NEI, Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer...

Miljøpartiet De Grønne

Svarene er gitt av Une Aina Bastholm, som er nasjonal talsperson og en av to partiledere i Miljøpartiet De Grønne 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Her har ikke partiet tatt standpunkt siden 2012, men den gang var vi mot....

Sosialistisk venstreparti om familiepolitikk

Svarene er gitt av Kirsti Bergstø, nestleder i SV 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Nei. 2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger? Det...

Venstre om familiepolitikk

Svarene er gitt av Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for V, medlem av helse - og omsorgskomiteen 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Venstre har ingenting i mot at gravide ønsker ultralyd i uke 12, men vil bare innføre dette som et...

Kristelig folkeparti om familiepolitikk

Svarene er gitt av Geir Jørgen Bekkevold, som er med i Stortingets familie- og kulturkomité 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Nei. Vi ønsker ikke et sorteringssamfunn. Dette er også et ressursspørsmål: Skal vi bruke helsevesenets ressurser på å...

Høyre om familiepolitikk

Svarene er gitt av Svein Harberg, Komitéleder Stortingets familie- og kulturkomité 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Høyre har ikke i sitt program for neste stortingsperiode gått inn for å innføre ultralyd fra uke 12 for alle gravide. Dette...

Arbeiderpartiet om familiepolitikk

Svarene er gitt av Arild Grande, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Arbeiderpartiet vil at alle gravide som ønsker det, skal få tilbud om tidlig ultralyd. 2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet...

Novemberbarn har nå rett på barnehageplass

Lenge var det om å gjøre å føde innen 1. september for å sikre barnet plass i barnehage når det fylte ett år. På fødeavdelingene merket jordmødrene et ekstra trøkk om sommeren, og det kunne bli mye styr og usikkerhet om hva en skulle...