Laveste fruktbarhet i Norge noensinne

0
Ni måneder etter koronanedstenging så det ut til at trenden med synkende fruktbarhet skulle snu. I januar 2021 kunne man for første gang på 12 år se økning i fødselstallene i Norge. Men det ble bare et midlertidig blaff. Statistisk sentralbyrå (SSB) la i...

Dette betyr statsbudsjettet 2023 for småbarnsfamilier

Statsbudsjettet 2023 for småbarnsfamilier
0
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt fram torsdag 6. oktober. Mest fokus har det naturlig nok vært på strømstøtte og skatter nå som alt blir dyrere. Dette er jo også ting som påvirker familiens økonomi. Men her skal vi se nærmere på...

Endelig føder vi flere barn igjen – etter 13 år med nedgang

0
– Dette er svært gledelig, men vi vet ikke om det vil fortsette. Vi vet lite om årsakene til økningen i antall fødsler, annet enn at de er sammensatt, sier overlege Kristine Stangenes ved Medisinsk fødselsregister i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet (FHI). I mange år...

Dette betyr statsbudsjettet for gravide og barnefamilier

0
Med et nært forestående regjeringsskifte, er det ikke den nye regjeringens prioriteringer som kommer fram i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram tirsdag 12. oktober. Statsbudsjettet for 2022, som i en uhøytidelig veiing på VG-TV ble målt til hele 15 kilo, er det...

Tidlig ultralyd til alle forsinket

0
Stortinget vedtok 26. mai 2020 å endre Bioteknologiloven. Mange var glade for nyheten om at tidlig ultralyd skulle bli et offentlig tilbud til alle gravide. Veldig mange tar allerede i dag ultralyd i første trimester, men de som ikke har spesielle medisinske grunner gjør...

Aldri har vi fått så få barn

0
– Nedgangen i fruktbarheten er en trend som har pågått i over ti år, så dette er ikke overraskende tall, sier Espen Andersen i Statistisk sentralbyrå en pressemelding. Statistisk sentralbyrå sier at nedgangen ikke kan knyttes til korona-pandemien siden de aller fleste barna som ble...

Nå blir det tidlig ultralyd og nipt-test for alle, assistert befruktning for enslige og lov med eggdonasjon

Bioteknologiloven
0
Mandag 26. mai ble det flertall for endringene i bioteknologiloven. Men den skal fortsatt behandles én gang til før endringene i loven er klare. Se Stortingets oversikt her. Ifølge NTB er dette endringene i bioteknologiloven (NB! Loven er ikke oppdatert med disse endringene ennå): Fosterdiagnostikk tidlig i...

Nok et år med rekordlav fruktbarhet

0
Kvinner i Norge føder stadig færre barn. Den nedadgående trenden, som startet for ti år siden, bare fortsetter. Dette kommer fram av nye fødselstall som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har lagt fram. Samlet fruktbarhetstall (SFT) beskriver gjennomsnittlig antall levendefødte barn en kvinne kommer til å føde...

Ønsker vi oss færre barn, eller venter vi for lenge?

Fødselstall 2018
0
Samlet fruktbarhetstall viser hvor mange barn kvinner og menn i fruktbar alder får. I 2018 var tallet 1,56 barn per kvinne. – Nedgangen er en trend som nå har pågått i nesten ti år, sier rådgiver i seksjon for befolkningsstatistikk i Statistisk sentralbyrå, Espen Andersen...

Mer penger til småbarnsforeldre i nytt forslag til statsbudsjett

0
Tirsdag kveld kom de fire borgerlige partiene med budsjettavtalen de hadde forhandlet fram. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet hadde på overtid forhandlet fram et forslag til statsbudsjett som også Kristelig Folkeparti (KrF) kunne stille seg bak. KrF skriver på sine egne nettsider at dette statsbudsjettet...