– Eg kjenner det sparkar, men tør eg håpe?

For ganske nøyaktig eitt år sidan opplevde eg å miste, ein missed abortion då eg var 13,5 veker på veg. Eg fortalde om det her på Babyverden: Redaktør Heidi: Eg mista babyen. Heilt frå det var eit faktum at babyen ikkje levde, var eg...

Vanskeleg debatt

11. april skal saka om eventuell innføring av tidleg ultralyd behandlast i Det nasjonale rådet for kvalitet og prioritering i helsevesenet. Til no er det berre Ap og FrP som har teke eit klart standpunkt for innføring av tidlig ultralyd. Spørsmålet er vanskeleg - på mange...

INGEN SJUKEDAGAR!

Frå til til anna ser vi i avisa eller på tv personar som takkar av etter magne tiår i same yrke/jobb. Og ofte vert det framheva at vedkomande ikkje har hatt ein einaste dag vekke frå jobb, eller i "verste fall" vore vekke to...

Korleis var det å bli foreldre?

Få ting er så omsnakka som barnefødslar. Korleis var det? Var det vondt? Fekk du smertestillande? Når starta det heile? Rakk han fram? Var du fornøgd med jordmora? Gjekk det greit? Vart det komplikasjonar? Vart du høyrd? Hadde du med fødebrev? Klippte pappa navlestrengen?...

Tid for ettertanke

Vesle julaftan er liksom dagen då alt skal gjerast - om ein ikkje har gjort det før. Ut på kvelden innser ein gjerne at det vil bli jul uansett, sjølv om dei tre siste julekorta aldri vart levert, to lyspærer på juletreet verkar ikkje...

Kva ønsker borna seg til jul?

Det er det mange foreldre og besteforeldre som har spurt seg i denne julemånaden. Kva kan eg kjøpe som får fram det store smilet, eit gledeshyl eller ein varm, hjerteleg kos på kinnet? Og spørsmålet vitnar om eit viktig ønske - ønsket om å...

Kva er ein naturleg fødsel?

Somme kvinner synest det er stas å kunne fortelje at dei hadde ein fødsel heilt utan smertestillande. Andre meiner det er positivt å ta i bruk dei midlane som finst. I Norge er vi heldige og kan rope på både det eine og det...

Fleire aktivitetar inn i barnehagen! Eller?

Med ujamne mellomrom stikk nokon hovudet fram og foreslår at SFO bør tilby aktivitetane foreldre og born heseblæsande prøver å rekke etter å ha slukt middagen. Kvifor ikkje i barnehagen også? Aktivitetar inn i barnets arbeidstid No er det jo ikkje slik at born må gå på...

Korleis bli betre foreldre?

Eg trur at dei aller fleste som får barn, ønsker å vere så gode foreldre som muleg. Og eg trur at alle trur at dei gjer så godt dei kan. Men eg trur mange kunne ha gjort langt meir for borna sine. Eller...eg trur...

Den rosa bølga er over oss!

Ein massiv aksjon til støtte for kreftforskning på brystkreft er i gong, og heilt umuleg å unngå å få med seg. Men kvifor skulle vi unngått det – dette er jo dessverre noko dei fleste av oss er berørt av, enten personleg eller i...