NyheterDette betyr statsbudsjettet 2023 for småbarnsfamilier

Dette betyr statsbudsjettet 2023 for småbarnsfamilier

Nesten alt blir dyrere – bortsett fra barnehageplassen. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 15454 Sist oppdatert 06.10.22
Det blir billigere med barnehageplass – noen steder helt gratis. Mer barnetrygd til enslige forsørgere og mer fokus på inkludering av fremmedspråklige.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt fram torsdag 6. oktober. Mest fokus har det naturlig nok vært på strømstøtte og skatter nå som alt blir dyrere. Dette er jo også ting som påvirker familiens økonomi. Men her skal vi se nærmere på det som gjelder småbarnsfamiliens hverdag mer spesifikt.

Maksprisen settes ned

I dag er maksimalprisen for barnehageplass 3050 kroner. Det har variert litt fra år til år om den har blitt justert med noen kroner opp, men for 2023 er forslaget å sette prisen ned til 3000 kr.

– I krevjande tider er gode velferdstenester i heile landet avgjerande for å gi folk tryggleik i kvardagen. Derfor prioriterer vi å gjere barnehagane billigare og meir tilgjengelege for småbarnsfamiliane. Det bidrar til å holde dei faste kostnadane i ei barnefamilie lågare i ei tid med høg prisvekst generelt. Samfunnet vinn på at flest mogleg barn går i barnehage, då klarer barna seg betre i skulen og i arbeidslivet og forskjellane i samfunnet blir mindre, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Gratis barnehageplass fra tredje barn i barnehagen samtidig

Familier som har tre eller flere barn i barnehage samtidig vil slippe å betale for flere enn to fra 1. august 2023. Det betyr at familier med ett barn i barnehage vil betale 3000 kr i måneden, mens familier med to eller flere barn ikke vil betale mer enn 5100 kr i måneden.

– Det å få mange barn på kort tid, kan gi ein sårbar økonomisk situasjon. Dette tiltaket vil hjelpe desse familiane og senke terskelen for at foreldrane vel å nytte barnehage, seier Brenna.

Gratis barnehage i Finnmark og Nord-Troms

Familier som bor i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark får neste år gratis barnehageplass.

– Nordområda er Noregs viktigaste strategiske område. Derfor må vi sørgje for at det blir endå meir attraktivt å bu, jobbe og drive næringsverksemd i nord. Vi håper gratis barnehage vil bidra til at fleire familiar buset seg i Nord-Troms og Finnmark, seier Brenna.

Flere pedagoger og ansatte i barnehager

I levekårsutsatte områder skal bemanningen og pedagogtettheten i barnehager styrkes.

Vil styrke språkutviklingen til minoritetsspråklige barn

Det er satt av 45 millioner kroner til jobben med å styrke den språklige utviklingen til minoritetsspråklige barn i barnehage.

Enslige forsørgere får mer barnetrygd

Særfradraget for enslige forsørgere i skattesystemet skal avvikles. Enslige forsørgere skal heller få utvidet barnetrygd tilsvarende det som i dag utgjør et maksimalt fradrag. Utvidet barnetrygd blir gitt i tillegg til den ordinære barnetrygden, og er per i dag barnetrygd på 1054 kr (i tillegg til ordinær barnetrygd på 1054 kroner).

Fra 1. mars 2023 vil enslige forsørgere få en økning i utvidet barnetrygd fra dagens 1054 kroner til 2016 kroner i måneden. Totalt vil de da ha ordinær barnetrygd på 1054 kroner + utvidet barnetrygd på 2016 kroner = totalt 3070 kroner i måneden. Samboende foreldre fortsatt vil få 1054 kr, som er det samme som i 2022.


Mer penger til utstyrssentraler

Noen barn og familier er avhengige av utstyr til barna sine. I budsjettet er 20 millioner kroner prioritert til å styrke utstyrssentraler.

Styrker barnevernet

Den 1. januar 2023 trer en ny barnevernslov i kraft. En tiltakspakke skal også bidra til å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet. Det er også avsatt penger til å utvide tilbudet med helsekartlegging av barn i barnevernet. Og tilbudet om institusjonsplasser fra ideelle leverandører skal styrkes.

Flerkulturell doula

Ordningen med å støtte minoritetskvinner med en flerkulturell doula styrkes. Doulaen er en kvinne som selv har født barn i Norge og som kjenner systemet, og som kjenner ulike kulturer og språk. Doulaen fungerer som en bro mellom kvinner som kanskje snakker lite eller ingenting norsk og/eller engelsk, og dermed kan støte på språk- og kulturelle utfordringer i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid.

Les mer om statsbudsjettet på Regjeringens nettsider

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: