Økonomi, rettigheter og stønaderRettigheter og stønader ved dødfødsel

Rettigheter og stønader ved dødfødsel

Når du mister et barn i dødfødsel har du rett til gravferdsstønad. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 1492 Sist oppdatert 23.03.20
Hvilke rettigheter og stønader har man krav på om det utenkelige skulle ramme familien og barnet kommer stille til verden?

Foreldrepenger

Mor kan ha rett på foreldrepenger i seks uker eller engangsstønad. Far/partner kan ha rett på to uker fri i forbindelse med fødsel, men det er opp til arbeidsgiver om denne er lønnet eller ei. Som oftest blir begge foreldrene sykmeldt i forbindelse med dødsfallet.

Ikke mulig å sykmelde for sorg

Sorg finnes ikke som diagnose for sykmelding, så vanlige diagnoser å bruke er angst, psykisk ubalanse situasjonsbetinget, depresjon, søvnforstyrrelse, redusert funksjonsevne psykisk sykdom, psykiske symptomer/plager, depressiv lidelse og psykisk lidelse. Diagnosen «Psykisk ubalanse situasjonsbetinget» kan være å foretrekke, fordi den regnes å være minst belastende. Sykdomsdiagnoser kan få konsekvenser ved tegning av forsikring.

Det er mulig å gradere sykmelding slik at man kan jobbe redusert eller bruke lengre tid på å utføre arbeidsoppgaver i en overgangsfase.

Dersom man ikke har flere sykepengedager igjen, kan man søke om arbeidsavklaringspenger.

Gravferdsstønad

Barn under 18 år vil alltid ha rett til gravferdsstønad. Dersom barnet er dødfødt stilles det heller ikke krav til formue. I alle andre tilfeller er det formuen til avdøde eller formuen til avdøde og gjenlevende som avgjør om du har rett til gravferdsstønaden.

Det kan gis opptil 24 734 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Båretransport

Dersom den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til stedet avdøde var bosatt. Det er en egenandel på 2473 kroner, også når avdøde er under 18 år.

Du må søke om gravferdsstønad og båretransport senest seks måneder etter dødsfallet.

Sjekk forsikringene dine

Noen forsikringer omfatter også barna til den som har tegnet forsikringen. Noen kan dermed ha rett til en engangsutbetaling ved barns død, også ved dødfødsel etter 26. svangerskapsuke. Sjekk om dine forsikringer gir deg rett på en slik utbetaling.

Kilder: Landsforeningen uventet barnedød og NAV

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: