Økonomi, rettigheter og stønaderNy lov for utsettelse av foreldrepenger

Ny lov for utsettelse av foreldrepenger

Fra 1. oktober 2021 gjelder nye regler for utsettelse av foreldrepenger. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 13515 Sist oppdatert 05.10.21
Får du barn 1. oktober 2021 eller senere, gjelder nye regler for utsettelse av foreldrepenger. Fra denne datoen trenger du ikke lenger søke om du ønsker opphold i foreldrepengene dine, eller hvis dere ønsker opphold mellom mor og far/medmor sitt uttak av foreldrepenger.

– Dette er et forsøk på å gjøre noe med fedrekvotefellen, sier fagkoordinator Øystein Larsen Marhaug i NAV Kontaktsenter.

For flere fedre har smertelig fått oppleve hva det vil si å søke om utsettelse av foreldrepenger for sent. Reglene fram til 1. oktober 2021 er at far/medmor må sende søknaden senest siste dag mor får utbetalt foreldrepenger (uavhengig av hvilken kvote hun har til slutt). Søker du om utsettelse på et senere tidspunkt, får du færre dager med foreldrepenger. Så søker du for eksempel 32 dager for sent om utsettelse, får du 32 dager færre med foreldrepenger.

– Det er spennende med lovendringen, og det betyr at det kan bli enklere – både mor og far/medmor. Det eneste er at lovendringen ikke har tilbakevirkende kraft. Så dette vil kun gjelde for barn født 1. oktober 2021 eller senere, sier Marhaug.

Dette betyr lovendringen
Så hva betyr egentlig endringen? Først og fremst trenger du ikke lenger søke om utsettelse. NAV Foreldrepenger skriver på Facebook:
«Det betyr faktisk at du heller ikke trenger å søke om når du faktisk vil ha foreldrepenger, og du kan legge inn perioder uten å spesifisere hva du skal gjøre når du ikke har foreldrepenger – for eksempel ha ulønnet permisjon midt i foreldrepengene dine. Og hvis far/medmor har glemt å søke om sine foreldrepenger, så mister han ikke av sin periode. Det er også mulig å ha opphold i foreldrepengene på grunn av studier.»

Videre betyr endringen også at du kan tjene deg opp retten til foreldrepenger fram til du starter å ta ut foreldrepenger, og foreldrepengene blir beregnet på det tidspunktet du faktisk begynner med foreldrepengene.

Her kan du lese regelverket når barnet er født fra og med 1. oktober 2021. (NAV)

– Foreldrepengene blir normalt sett beregnet ut fra dine siste 3 måneder i jobb. Så dersom du for eksempel får ny jobb med bedre inntekt, kan du vente til denne inntekten blir ditt inntektsgrunnlag for foreldrepengene før du tar dem ut, sier Marhaug.

Et krav for å få foreldrepenger er også at en har vært i jobb i minst 6 av de 10 siste månedene. Dersom far/medmor for eksempel er nyutdannet, og kun har vært i jobb i 5 måneder, kan man vente en måned slik at vedkommende har rett på hele fedrekvoten/medmorskvoten.

Endringen gjelder også når bare far eller medmor har rett på foreldrepenger. Men det er fremdeles aktivitetskrav til mor når far/medmor har perioder uten foreldrepenger, opplyser NAV Foreldrepenger.

Dette blir fortsatt som før:
– Mor må fortsatt starte uttaket av foreldrepenger senest tre uker før termin, og ta ut mødrekvote minst 6 uker etter fødsel.

– Hvis mor i løpet av de første 6 ukene etter fødselen blir for syk eller skadet til å ta hånd om barnet, må hun fortsatt søke om å utsette foreldrepengene dersom hun ønsker utsettelse. Det samme gjelder hvis hun blir innlagt i helseinstitusjon innenfor de første 6 ukene.

– Hvis dere mottar pleiepenger for barn som er innlagt i helseinstitusjon trenger dere ikke søke om utsettelse.

– Får du et nytt barn, opphører foreldrepengene dine når perioden med foreldrepenger for nytt barn starter. Dager med foreldrepenger som ikke er tatt ut før ny periode starter, vil gå tapt. Dette gjelder også fedrekvoten for far/medmor.

– Perioden med foreldrepenger ved fødsel opphører når barnet fyller tre år. Dager med foreldrepenger som ikke er tatt ut før barnet fyller 3 år, vil gå tapt.

Trår i kraft 1. oktober 2021
Men merk deg – får du barn før 1. oktober 2021 betyr ikke det nye lovverket noe for deg og din permisjon. Da må du fortsatt søke om utsettelse for perioden du ikke skal ha foreldrepenger for. Det samme gjelder dersom far/medmor ikke skal ta ut fedrekvoten i forlengelsen av mors uttak.

Her er regelverket for deg som fikk barn før 1. oktober 2021. (NAV)

Kilder:
NAV.no
NAV Foreldrepenger, Facebook

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: