Økonomi, rettigheter og stønaderStatsbudsjettet 2021: Dette betyr det for gravide og småbarnsfamilier

Statsbudsjettet 2021: Dette betyr det for gravide og småbarnsfamilier

Statsbudsjettet kan gi småbarnsforeldre mer å rutte med, hvis Stortinget går med på regjeringens forslag til statsbudsjett. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 19067 Sist oppdatert 07.10.20
Regjeringen la i formiddag, 7. oktober 2020, fram forslag til statsbudsjett for 2021. Her er noen av punktene som betyr noe for deg som venter eller har barn.

Barnetrygd
For å styrke økonomien til småbarnsforeldre foreslår regjeringen å øke barnetrygden med 3600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Dette utgir 300 kroner i måneden, og økningen skal gjelde fra 1. september 2021.

Etter å ha stått stille siden 1996, økte barnetrygden fra 1. mars 2019 med 89 kroner per barn i måneden. Fra september 2020 fikk barn opp til 6 år et småbarnstillegg på 300 kroner per måned. Fra 1. september 2021 kan nå altså barnetrygden bli på 1654 kroner pr måned for barn opp til 6 år.

Les også:

Engangsstønad
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon foreslås økt fra 84.720 til 90.300 fra 1. januar 2021. Satsen ble sist økt fra januar 2020. Satsen gikk da opp fra 83.140 til 84.720 kroner.

Det store spranget for engangsstønaden kom i statsbudsjettet for 2019. Da gikk engangsstønaden opp fra 63.000 til 83.000 kroner.

Familie for første gang
Regjeringen foreslår også utvidelse av programmet Familie for første gang. Gjennom programmet får foreldre med behov for ekstra støtte oppfølging og bistand fra en familiesykepleier fra tidlig i svangerskapet og fram til barnet fyller to år.

Familie for første gang blir i dag prøvd ut i Oslo og Rogaland. En utvidelse innebærer at flere familier kan delta, og at programmet kan prøves ut i flere kommuner. Programmet er en del av regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Endringer i bioteknologiloven
Regjeringen foreslår å bevilge 8,2 millioner kroner for å dekke økte kostnader til innføring av assistert befruktning for enslige, donorregister og kompensasjon for donering. Tiltakene kommer som følge av endringer i bioteknologiloven.

Alarmtelefonen for barn og unge
Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til Alarmtelefonen for barn og unge for å opprettholde en døgnåpen telefontjeneste og chattetjeneste i 2021. Under koronapandemien har det vært en markant økning i antall henvendelser til Alarmtelefonen.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: