Når babylykken uteblir

Hvis jeg bare kaller henne ‘Anne’, 31 år. Jeg ble kjent med Anne da hun var gravid for første gang. Hun skulle få en liten gutt som var både ønsket og planlagt. Svangerskapet var helt normalt og hun fødte også helt ukomplisert til termin....

Gravid jobbsøker

Forbud mot graviditetsdiskriminering Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av graviditet. Forbudet omfatter etter § 5 faktisk, antatt, tidligere og fremtidig graviditet. Etter § 18 må arbeidsgiver ikke innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn. Forbudet gjelder gjennom hele ansettelsesprosessen, herunder under...

Konflikt rundt feriesamvær

Istedenfor å glede seg til ferie lever mange i uvisshet om hvordan ferien blir, og konfliktnivået mellom mor og far kan være høyt. Hva gjør man dersom både mor og far ønsker å avvikle ferie de samme ukene i sommerferien, eller begge ønsker ferie...

Lær barna om økonomi

Barn får lite undervisning om privatøkonomi i skolen, og dette kan lede til en mangel på forståelse for egen økonomi i senere alder. Stadig flere unge tar opp forbruks- og kredittlån for å dekke daglig forbruk, og det er derfor viktig at foreldrene lærer...

Helene Ragnhild er halvveis i svangerskapet

Helene Ragnhild var med i vloggen ”Uke for uke”, hvor hun delte tanker og følelser i prøveperioden. Babydrømmen var stor, men hun ble ikke gravid. Først etter to og et halvt års prøving lyktes hun – på sitt første prøverørsforsøk. Du kan lese innlegget...

Hvem må betale når barna gjør skade?

Man kan håpe på at man har en tolerant nabo med en god forsikring. Allikevel vil det mest sannsynlig være en egenandel som naboen helst vil slippe å betale. Og i noen tilfeller vil vedkommende ha et tap i forbindelse med bonusopptjening. Hvem skal...

Dårlig fødselsopplevelse – veien videre etterpå

Alle dere som har født vil sikkert være ganske enige med meg i at en fødsel er en skjellsettende opplevelse, at det er noe av det største man gjør i kvinnelivet sitt – på godt og på vondt, og at man når man er...

Har du riktig rente på boliglånet?

Mange banker setter nå ned renten på boliglån, men dessverre gjelder ikke dette alle. I tillegg er det mange kunder som går glipp av rentenedganger i egen bank da bankene har egne systemer for koding av banklån, som noen ganger gjør at det slår...

Skal fødselen din settes i gang på grunn av overtid?

I dag har jeg vært jordmor for en førstegangsfødende som fikk fødselen sin satt i gang. Hun hadde gått 13 dager over termin da jeg overtok, og det var ikke noen tegn til at denne babyen hadde tenkt å komme til verden snart. Hun...

Alene med barnet

Dersom du er, eller blir, alene med små barn, finnes det flere stønader som skal bidra til at dere skal få en god og sikker tilværelse. På hjemmesidene til NAV kan du finne god informasjon om dine rettigheter som aleneforelder. Her er noen av stønadene...