Hva er et vanlig husholdningsbudsjett for en familie?

Dette er veldig individuelt, men dersom man ser på tall fra SIFO (Statens institutt for forbruksforskning), som er et referansebudsjett, vil en familie med to voksne og et barn på ett år ha en månedlig utgift til mat og drikke på 6 000 kroner. Klær...

Det beste trimesteret

Den gravide magen viser godt, og de rundt deg er ikke lenger i tvil om at du er ‘på vei’. Du begynner å kjenne liv, og ut over i andre trimester kommer du til å kjenne liv hver dag. De typisk tidlige plagene har...

Den spesielle tiden etter termin

Da jeg ble farmor siste sommer fikk jeg virkelig bruk for all jordmortålmodigheten min. Jeg var på plass hos min sønn og svigerdatter i Danmark 4 dager før termin, og så endte det med en igangsatt fødsel 12 dager på overtid. Hele opplevelsen omkring...

Oppsigelsesvern ved graviditet og permisjon

Oppsigelsesvernet betyr ikke at du er helt uoppsigelig når du er gravid eller i permisjon, men du kan ikke sies opp med graviditeten eller permisjonen som begrunnelse. Det er imidlertid sjelden at arbeidsgiver innrømmer graviditeten eller permisjonen som årsak til oppsigelsen. For å styrke oppsigelsesvernet,...

Rett til barnehageplass

De fleste skal tilbake til jobb etter endt permisjon, og det kan bli en vanskelig kabal dersom man ikke får tilgang til barnehageplass på ønsket tidspunkt. Barnehageloven Det er barnehageloven § 12 a, som regulerer retten til barnehageplass. Her fremgår det følgende: «Barn som fyller ett år...

Lønner det seg å kjøpe barneutstyr fra utlandet?

Med et barn kommer også behovet for mye utstyr, og det kan fort bli dyrt å skulle kjøpe mye nytt på kort tid. Mange velger å bestille varer over nett fra utlandet, fordi varer som barnevogn og lignende ofte er billigere i andre land...

Modningsakupunktur før fødsel

I langt over ti år har vi i Mamastork jobbet med det vi kaller modningsakupunktur eller fødselsforberedende akupunktur. Utdannelsen har vi fra Akupunkturhøyskolen i Oslo, og det er ikke mange dager på kontoret vi ikke setter nåler og jobber med akupunkturen. Det virker som...

Gravid og problemer i parforholdet?

At svangerskapet er en tid med store forandringer, tror jeg de aller fleste kan skrive under på. Kroppen lever sitt eget liv og gjennomgår en ganske unik forvandling. Det mentale preges ofte av både økt sårbarhet, og ofte også en litt kortere lunte enn...

Standardisert erstatning til skadede barn

Den alminnelige regelen i norsk rett, er at erstatning for personskader skal utmåles individuelt. Det vil si at man skal ha erstatning for det som man faktisk taper på grunn av skaden. Dersom man for eksempel blir ufør og mister arbeidsevnen, betyr det at...

En dag vil du savne dette

En dag kommer du til å savne det. En dag vil det være en fredfull stillhet mens du er på badet, i stedet for små hender som lurer opp døren. Eller noen som skriker som om de er døden nær, fordi de har ”au”...