Valg 2021: Høyre om familiepolitikk

Høyre ønsker blant annet å beholde dagens abortlov, la foreldre fordele permisjonstiden mer selv, fjerne kontantstøtten og innføre løpende barnehageopptak med ventestønad mens man venter på barnehageplass. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Valg 2021: Demokratene om familiepolitikk

Demokratene vil legge til rette for at begge foreldrene kan være hjemme med babyen de frøste seks ukene etter fødselen og la foreldrene selv fordele permisjonen. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Valg 2021: Kristelig Folkeparti om familiepolitikk

krf om familiepolitikk
Kristelig Folkeparti ønsker å utvide permisjonen, ønsker en ny abortlov og avvikle engangsstønaden og heller gi alle rett på foreldrepenger. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Valg 2021: Miljøpartiet De Grønne om familiepolitikk

mdg om familiepolitikk
MDG vil lovfeste rett til lønn til far/medmor de første to ukene etter fødselen, øket antallet uker foreldrene selv kan fordele av permisjonen og videreføre kontantstøtten. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Valg 2021: Fremskrittspartiet om familiepolitikk

Fremskrittspartiet om familiepolitikk
Fremskrittspartiet ønsker at familiene selv kan fordele permisjonen, de vil ha løpende barnehageopptak og endre kontantstøtten noe. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Valg 2021: Arbeiderpartiet om familiepolitikk

Arbeiderpartiet om familiepolitikk
Arbeiderpartiet vil styrke føde- og barseltilbudet, innføre ventestøtte mens man venter på barnehageplass og gjøre barnehageplassen billigere. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Valg 2021: Senterpartiet om familiepolitikk

Senterpartiet om familiepolitikk
Senterpartiet vil ha flere jordmødre, beholde kontantstøtten og øke engangsstønaden. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Valg 2021: Rødt om familiepolitikk

Rødt om familiepolitikk
Rødt til utvide abortgrensen til 22 uker, øke friperioden til partner ved fødsel og lovfeste at den er lønnet og innføre ventestøtte mens man venter på barnehageplass. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Valg 2021: Venstre om familiepolitikk

Venstre vil øke abortgrensen til 18 uker, innføre barnehagegaranti, avvikle kontantstøtten og beholde dagens tredelte permisjon. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.