Valg 2021: Høyre om familiepolitikk

0
1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor? Nei, Høyre mener at dagens abortlov skal ligge fast. 2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor?  Vi mener at det er behov for å evaluere tredelingen av...

Valg 2021: Demokratene om familiepolitikk

0
Svarene er gitt av Ina K. Thoresen, organisatorisk nestleder i Demokratene. 1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor? Nei, vi ønsker ikke å gå inn for endringer i abortloven. Denne loven er utformet blandt annet for å ivareta den...

Valg 2021: Kristelig Folkeparti om familiepolitikk

krf om familiepolitikk
0
Svarene er gitt av Tove Welle Haugland, presseansvarlig i Kristelig Folkeparti. 1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor? KrF ønsker en ny abortlov som legger til grunn at det ufødte barnet har menneskeverd. Men 4 av 5 politiske partier...

Valg 2021: Miljøpartiet De Grønne om familiepolitikk

mdg om familiepolitikk
0
Svarene er gitt av Oskar Kjørstad, politisk rådgiver i Miljøpartiet De Grønne. 1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor? Vi vil at grensen for selvbestemt abort skal endres til uke 18. Vi stemte imot innstrammingene i abortloven fra 2019....

Valg 2021: Fremskrittspartiet om familiepolitikk

Fremskrittspartiet om familiepolitikk
0
Svarene er gitt av Silje Hjemdal stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av Familie- og kulturkomiteen. 1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor? I saker om abort er FrPs representanter fristilt. 2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall...

Valg 2021: Arbeiderpartiet om familiepolitikk

Arbeiderpartiet om familiepolitikk
0
Svarene er gitt av Anette Trettebergstuen stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Familie- og kulturkomiteen. 1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor? Ap vil reversere alle innskrenkninger som er gjort i abortloven de siste årene av høyreregjeringen. Vi vil avvikle...

Valg 2021: Senterpartiet om familiepolitikk

Senterpartiet om familiepolitikk
0
Svarene er gitt av Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Familie- og kulturkomiteen. 1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor? Vi vil beholde dagens abortlov med selvbestemt abort frem til uke 12. Senterpartiet vil gjennomgå abortnemndenes rolle,...

Valg 2021: Rødt om familiepolitikk

Rødt om familiepolitikk
0
Svarene er gitt av Gyro Fjordheim Fjermedal, gruppesekretær for Rødts stortingsgruppe. 1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor? Rødt mener at så lenge abort er lovlig, skal abort være kvinnens valg og nemndbehandling fjernes. Ved å fjerne nemndene gir...

Valg 2021: Venstre om familiepolitikk

0
Svarene er gitt av Camilla Hille, politisk seniorrådgiver for Venstres stortingsgruppe, Helse- og omsorgskomiteen. 1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor? Ja, Retten til selvbestemt abort er en viktig og hardt tilkjempet rettighet. Det er kvinnen som skal bestemme...