NyheterRegjeringen vil utvide permisjonen for de som velger 80 prosent lønn

Regjeringen vil utvide permisjonen for de som velger 80 prosent lønn

Kan noen flere dager hjemme med 80 prosent lønn hindre at flere mødre tar ulønnet permisjon? Illustrasjonsfoto: iStock
Janet Molde Hollund Babyverden 854 Sist oppdatert 08.05.23
Permisjonsordningen vi har i dag, gjør at det svarer seg økonomisk å velge 100 prosent lønn – og ta litt ulønnet permisjon etterpå. Regjeringen er bekymret for at mange kvinner tar ulønnet permisjon, og melder endringer når revidert nasjonalbudsjett legges fram neste uke.

Det var Aftenposten som først skrev om den forestående endringen.

I dag har man to muligheter når man velger permisjon. Man kan enten velge 100 prosent lønn i 49 uker eller 59 uker med 80 prosent lønn. Hvis man ønsker å være lenger hjemme med barnet enn 49 uker, svarer det seg økonomisk å velge 100 prosent lønn i 49 uker, og heller sette av litt penger selv og ta noe tid med ulønnet permisjon.

Ifølge NAVs foreldrepengeundersøkelse fra 2021 tok 48 prosent av kvinnene ulønnet permisjon i forbindelse med barnefødsel. Regjeringen vil nå at sluttsummen på foreldrepengene skal være like stor, uavhengig av om man velger 80 eller 100 prosent uttak.

Tiltaket er, ifølge Aftenposten, at 80-prosentordningen utvides med 11 dager.

– Vi er bekymret for at så mange tar ulønnet permisjon. Dette kan bidra til å redusere det. Så har vi vært opptatt av at de som vil amme, skal få gjøre det. Dette vil kunne bidra til at de kan ta noe lengre permisjon, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe til avisen.

For at ordningen skal kunne tre i kraft, trengs en lovendring. Det er derfor uvisst når endringen trer i kraft. Også NAV trenger tid til omstilling.

Uansett vil man komme best ut av det økonomisk om man velger 100 prosent lønn og ikke tar ulønnet permisjon. Men da får man jo samtidig kortere tid sammen med barnet. Mange som velger ulønnet permisjon gjør det også i dag for å få det til å gå opp i forhold til tid mellom endt permisjon og barnehageplass.Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: