FamilieAleneforelderAleneforeldre må nå søke om utvidet antall omsorgsdager

Aleneforeldre må nå søke om utvidet antall omsorgsdager

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 3678 Sist oppdatert 17.01.23
Fra juni 2022 må foreldre som er alene med omsorg for barn sende inn digital søknad hvis de har behov for ekstra omsorgsdager. Dette gjelder for alle, også de som tidligere har hatt dobbelt antall omsorgsdager på grunn av aleneomsorg.

– Hovedgrunnen til at denne endringen har kommet, er at vi ønsker å ivareta rettsikkerheten til arbeidstakere som er alene om omsorgen til barn. Ved å sende inn søknad, får arbeidstakeren muligheten til å bli vurdert av NAV for om de har rett på ekstra dager. Dermed kan de få dokumentert sine rettigheter som aleneforeldre overfor arbeidsgiver, sier seniorrådgiver Maren Tjørhom Berg i NAV.

Som aleneforelder har du nemlig rett på dobbelt antall omsorgsdager ved sykdom hos barn. Dersom du har ett eller to barn har du rett på 20 (2 x 10) omsorgsdager til og med året barnet fyller 12 år. Har du omsorg for tre eller flere barn har du som aleneforelder rett på 30 (2 x 15) omsorgsdager i året til og med året barnet fyller 12 år.

For å bli vurdert av NAV, må du sende inn en søknad som ligger på nav.no

Når er du aleneforelder?

Når det gjelder omsorgsdager for barn er du alene om omsorgen dersom:
– barnet har fast adresse hos deg
– du og den andre forelderen ikke bor sammen
– du er enke eller enkemann
– du har aleneomsorg for barn etter bruk av donor

– Så hvis barnet har registrert bostedsadresse hos for eksempel mor, og samvær med den andre forelderen, regnes mor som aleneforelder – og har rett på dobbelt antall dager, forklarer Berg.

Du er ikke aleneforelder dersom du og den andre forelderen har delt fast bostedfor barnet. Da er ingen av dere alene om omsorgen, og dere har begge rett på ordinære omsorgsdager.

– Delt bosted betyr at barnet regnes som bosatt hos begge foreldrene. Hvor mye barnet prosentvis er hos hver av foreldrene, spiller ikke noen rolle, sier Berg.


Gi beskjed ved endringer

Har du fått innvilget dobbelt antall omsorgsdager fordi du er alene om omsorgen, er du pliktig til å gi varsle NAV ved eventuelle endringer. Dette gjelder dersom:
– dere senere inngår avtale om delt bosted
– flytter sammen igjen
– barnet flytter fra deg

Hva om du får flere barn med ny partner?

– Dersom du er alene med omsorgen for ett barn, og så får ett eller flere barn med ny partner, har du fortsatt rett på dobbelt antall omsorgsdager for særkullsbarnet. Hvor mange dager du har rett på totalt, avhenger om du har totalt har to eller flere barn. Men retten til det doble antallet dager opphører året etter at barnet som du har aleneomsorg for har fylt 12 år, sier Berg.

Du kan også søke om å overføre dager til ny samboer når dere har bodd sammen i minst 12 måneder, eller det kan overføres til samværsforelder.

Hvor mange omsorgsdager har du?
Dersom du lurer på hvor mange omsorgsdager du har rett på, kan du bruke NAVs kalkulator.

NAV informerer om endringene flere kanaler

Informasjon om de nye reglene rundt omsorgsdager ligger blant annet på nav.no og Facebook-siden til NAV Foreldrepenger.
– I tillegg prøver vi å fange opp personer det måtte gjelde dersom de kontakter oss av andre grunner. Mange av de som har rett på flere omsorgsdager, har for eksempel allerede rett til utvidet barnetrygd fordi de er aleneforeldre eller er i kontakt med oss angående barnebidrag, sier Berg.

Tilbake til vanlig antall omsorgsdager

Under koronapandemien var det dobbelt antall omsorgsdager. Men fra 1. januar 2023 melder NAV at det er tilbake til vanlige regler for omsorgsdager.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: