Fem kvinner forteller hvordan de opplever koronapandemien

2020 har for noen blitt et år de helst ønsker å glemme. Smitteverntiltakene har gått ut over jobb, interesser, familie og sosialt liv. Mange har følt seg ensomme og redde. Likevel har mange i løpet av det siste året også opplevd ett av sine...

– Det har vært et krevende år både for fødende og helsepersonell

Hun brenner for en god barselomsorg. Kirsten Jørgensen er jordmor og har vært engasjert i ulike verv i Jordmorforeningen i flere tiår. I 2018 gikk hun av som politisk leder, og leder nå faglig etisk utvalg. – Vi i Jordmorforeningen er opptatt av framtidens barselomsorg....

– Barselkvinnene trenger mer omsorg under koronapandemien

Du har kanskje sett navnet hennes på kronikker i nasjonale medier. Fastlege Kari Løvendahl Mogstad er ikke redd for å tale føde- og barselkvinners sak. Hun snakker på vegne av seg selv, men har også et verv som leder i faggruppen for svangerskap og...

– Redde noe viktig glipper i oppfølgingen av den nybakte familien

Korona helsekonsultasjon digitalt
0
Det har vært mye skriverier om at mor gjerne måtte føde alene og/eller være på barsel alene. Men mindre fokus på at også den nybakte familien har vært mye overlatt til seg selv etterpå. Hovedregelen har vært at bare én av foreldrene har fått...

Smittevernet kommer i veien for den nye familien

Koronaviruset og den nybakte familien
0
– Jeg mener det er uheldig dersom smittevernet kommer i veien for familien. I graviditet, fødsel og småbarnstid er mor, partner og barn én enhet. Dersom far/partner ikke er til stede, mister mor viktig emosjonell støtte. Partners tilstedeværelse bidrar også til at mor trenger...

Koronasmittede gravide på sykehus skal kartlegges

Torsdag 16. april gikk det ut brev fra Folkehelseinstituttet (FHI) til landets fødeinstitusjoner om at en nå skal kartlegge gravide som trenger sykehusinnleggelse som følge av koronasykdom. – Per i dag kan jeg ikke uttale meg om det er gravide som har vært innlagt på...

Slik er reglene ved gjenåpning av barnehager

Mandag 20. april åpner barnehagene igjen. Med en ny veileder på plass, mener regjeringen og helsemyndighetene at gjenåpning skal være trygt for barna. Dette kom fram på en pressekonferanse onsdag 15. april 2020, hvor blant andre utdanningsminister Guri Melby deltok. Melby understrekte hvor viktig barnehagen...

Ammeråd i forbindelse med korona

0
Anbefalingene er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) og Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk barnelegeforening (NBF). Rådene er basert på en midlertidig retningslinje fra Verdens helseorganisasjon publisert 27.mai 2020, og oppdaterte råd fra FHI 20. mars 2020. Her er informasjonen som...

Assistert befruktning utsettes i mange land som følge av koronapandemien. Bør man vente med å prøve å bli gravid?

IVF-stopp på grunn av koronapandemien
0
– Ja, som samfunn opplever vi en helt spesiell situasjon nå i disse Covid-19-tider. Deler av helsetilbudet i samfunnet legges nå på vent fordi en må prioritere hva som er viktigst akkurat nå. Og det er å samle alt personell tilgjengelig for å møte...

Flere ønsker hjemmefødsel på grunn av koronapandemien

– Skal du velge hjemmefødsel, bør du i det minste ha vært på vippen til å velge det under helt normale omstendigheter, sier jordmor Annett Hegén Michelsen. Jordmoren i Ås har jobbet som jordmor i flere tiår, og har tatt imot flere hundre barn hjemme....