Alicia

Alicia

Alicia

Alisha er en engelsk form av Alicia og kom i bruk i engelskspråklige områder fra 1970-årene. Alicja er polsk form av Alicia og kan være et naturlig valg for foreldre med polsk bakgrunn. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 2431 Sist oppdatert 14.02.19
Alicia er latinsk form av det engelske Alice. Alice har opphav i det tyske jentenavnet Adelheid. Navnet Adelheid består av to deler. De betyr edel (god) slekt og skjønnhet. Alicia her blitt til fra den engelske formen Alice de siste ett til to hundre årene, mest i engelskspråklig område.

Så populært er Alicia:

457 personer har dette navnet.
Alicia var ikke i topp 100 i 2018 eller i topp 50 i 2017 eller 2016.

Alicia har imidlertid vært høyt på listene i Sverige, med 2. plass i 2017 og 13. plass i 2018.

Bruk av navnet Alicia i Norge og andre land:

Alicia har ikke tradisjon i Norge før det kom i bruk sent på 1900-tallet. Alicia er første gangen synlig i statistikken med 4 fødte i 1999 (navn må brukes av 4 eller flere per år for å bli med i statistikken). Bruken kom over 10 i 2006, og over 20 første gangen i 2013. I 2018 ble det født 19. Altså er det for tiden ganske få jenter som får navnet Alicia i Norge.

I tillegg kommer Alicja og Alisha. For Alicja var det rundt 15 fødte i året siden 2009, og noe færre i årene før. Mange av barna er født utenfor Norge, men har flyttet hit. I 2018 fikk 14 fødte navnet Alicja. Alisha kom i bruk tidlig på 2000-tallet og har ligget rundt 10 eller litt færre i året siden. I 2018 fikk 9 fødte navnet Alisha. For å nå opp i topp 100 måtte over 60 barn få det samme navnet (eventuelt med ulike skrivemåter) i 2018.

I Sverige har Alicia særlig vært brukt på 2000-tallet, med beste plassering i 2017 da navnet var på 2. plass. Der kom Alicia i bruk på 1980-tallet, og har steget siden, foreløpig til 2017. I 2000 var navnet på 61. plass, i 2017 på sitt høyeste med 2. plass, men nede på 13. plass i 2018.

Danmark er navnet ubetydelig brukt. Der finnes det noen få tilfeller fra 1920-tallet og senere, mest som andre fornavn. Navnet begynte å komme litt mer i bruk fra rundt 1980, og det har steget litt siden. I 2017 ble det født 20 jenter ved navn Alicia i Danmark. Bruken er altså fortsatt ubetydelig.

Alicia har tradisjon i USA fra 1800-tallet, og var særlig mye brukt på 1980-tallet. Der har Alicia vært blant de 1000 vanligste siden rundt år 1900. Bruken økte sakte fram til 40. plass i 1984, og navnet var i topp 50 nesten alle årene fra 1979 til 1987. Etter det har det falt jevnt det meste av tiden. I 2017 lå det på 359. plass.

Derfor fungerer Alicia godt nå:

Alicia oppfyller ønsket om mye velklang med flertall av vokallyder, to vokaler inntil hverandre (ia) og den godt stemte konsonanten l.

Det kan være to grunner til at det ikke slår an foreløpig. Det ene er at foreldre er usikre på uttalen av c- og også den siste i-en. Det andre er at navn som har lite tradisjon i Norge ikke er så lette å velge.

Varianter av Alicia:

Aada, Adelaide, Adelheid, Adelia, Adelie, Alica, Alice, Alicja, Alis, Alisa, Alise, Alisha, Alissa, Alix, Aliza, Allison, Alyssa

Slik uttales Alicia

Blant foreldre er det tvil om c-en skal uttales som s, eller mer utenlandsk med en sj-lyd som kombinerer c-en og i-en i navnet. Og da er det heller ikke klart om den siste i-en skal uttales som i (ia) eller om som sj-lyd. Foreldre hører nok alle uttalene i mediene, og særlig de to siste fra land der navnet er mer brukt enn i Norge. Det høres ut som alle uttalene er i bruk i Norge. Bruk av engelsk uttale for navn som ikke har gammel tradisjon i Norge, har vært vanlig, som i John og Kate. Men siden Alice normalt får norsk uttale, kan det også være helt fint også for Alicia. Norsk uttale vil nok for de fleste føles mest naturlig.

Det vil stort sett si disse uttalene:

a-LII-si-a, som vi være en naturlig norsk uttale

a-LISJ-ja, som vil være en engelsk uttale

Navn i samme sjanger som Alicia

Algot, Amalie, Amelia, Anette, Anja, Celina, Elena, Elinor, Emilia, Grace, Julia, Maja, Melvin, Mia, Mila, Noel, Oddbjørg, Oddrun, Oddveig, Otto, Petra, Rafael, Ragna, Rakel, Rasmus, Remi, Runa, Sigbjørn, Sigve, Sjur, Snorre, Sophia, Sophie, Teodor, Thorbjørn, Tilde, Tim, Tony, Vilja

Du kjenner Alicia fra:

Musiker Alicia Keys, skuespillere Alicia Vikander, Alicia Witt, Alicia von Rittberg og Alicia Silverstone.

Relaterte lister:

Navn som begynner på en vokal
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn som slutter på a
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Tyske navn
Topp 792 jentenavn 2023
Topp 504 jentenavn 2022
Topp 710 jentenavn 2021
Topp 742 jentenavn 2020
Topp 100 jentenavn i Sveits 2022
Topp 1000 jentenavn i England/Wales 2021
Topp 1000 jentenavn i England/Wales 2020
Topp 1000 jentenavn i England/Wales 2019
Topp 100 jentenavn i England 2008
Topp 100 jentenavn i England 2007
Topp 100 jentenavn i Spania 2022
Topp 100 jentenavn i Spania 2021
Topp 100 jentenavn i Spania 2020
Topp 100 jentenavn i Spania 2019
Topp 100 jentenavn i Spania 2018
Topp 100 jentenavn i Spania 2017
Topp 100 jentenavn i Spania 2016
Topp 100 jentenavn i Spania 2015
Topp 100 jentenavn i Spania 2014
Topp 100 jentenavn i Spania 2013
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2022
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2021
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2020
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2019
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2018
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2017
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2016
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2015
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2014
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2013
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2012
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2011
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2010
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2009
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2008
Topp 100 jentenavn i Frankrike 2007
Topp 100 jentenavn i Sverige 2023
Topp 100 jentenavn i Sverige 2022
Topp 100 jentenavn i Sverige 2021
Topp 100 jentenavn i Sverige 2020
Topp 100 jentenavn i Sverige 2019
Topp 100 jentenavn i Sverige 2018
Topp 100 jentenavn i Sverige 2017
Topp 100 jentenavn i Sverige 2016
Topp 100 jentenavn i Sverige 2015
Topp 100 jentenavn i Sverige 2014
Topp 100 jentenavn i Sverige 2013
Topp 100 jentenavn i Sverige 2012
Topp 100 jentenavn i Sverige 2011
Topp 100 jentenavn i Sverige 2010
Topp 100 jentenavn i Sverige 2009
Topp 100 jentenavn i Sverige 2008
Topp 100 jentenavn i Sverige 2007
Topp 1000 jentenavn i USA 2022
Topp 1000 jentenavn i USA 2021
Topp 1000 jentenavn USA 2020
Topp 1000 jentenavn USA 2019
Topp 1000 jentenavn USA 2018

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn:

Navnetoppen i Finland 2023

Vi gjør oppmerksom på at dvv.fi, tilsvarende vårt ssb.no, ikke offentliggjør navnetoppen for hele befolkningen, men deler den i finskspråklig, svenskspråklig og andre morsmål...