Valg2021Valg 2021: Dette mener partiene om familiepolitikk

Valg 2021: Dette mener partiene om familiepolitikk

Illustrasjonsfoto: iStock, collage: Janet Molde Hollund
Av Maren Eriksen og Janet Molde Hollund 6819 Sist oppdatert 30.08.21
Det er mye politikk å sette seg inn i før Stortingsvalget, men kanskje er det familiepolitikken som blir avgjørende for hvem du skal stemme på i år? Vi har spurt de ni største partiene ti spørsmål om familiepolitikk.

Som prøver, gravid og/ellers småbarnsforeldre kjenner vi direkte følgene av regjeringspartienes familiepolitikk. Dermed kan det være greit å vite hvem som mener hva før man går til valgurnene.

For ønsker du mer fleksibilitet med tanke på hvem som skal ta hvor mye av permisjonen, ønsker du å beholde kontantstøtten, ønsker du styrking av jordmortjenesten, ønsker du løpende barnehageopptak eller ventestønad mens du venter på barnehageplass – og hva tenker du om abortloven? Og kommer egentlig NIPT og tidlig ultralyd snart på plass?

Vi i Babyverden har fått de ni største partiene til å svare på våre 10 spørsmål om familiepolitikk. Under spørsmålene finner du lenke til svarene til alle partiene. Godt valg!

Spørsmålene vi stilte:

1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor?

2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor?

3. Bør ukene til partner like etter fødsel være lønnet for alle? Bør antallet uker økes?

4. Liggetid på sykehus etter fødsel er kortere og nye sykehus bygges uten barselhotell – blir de nybakte familiene i for stor grad overlatt til seg selv? Har man sikret at kommunehelsetjenesten er klar til å ta over? Hvordan bør familiene følges opp den første tiden etter fødsel?

5. Bør det være løpende barnehageopptak slik at alle barn er sikret barnehageplass ved fylte ett år? Eller bør det innføres en ventestønad (på hvor mye?) for de som ikke har fått barnehageplass ennå?

6. Bør kontantstøtten videreføres? Hvorfor/hvorfor ikke?

7. Bør stønader til familier økes? Engangsstønaden i forbindelse med fødsel, barnetrygd, andre?

8. Er det planer om å bevilge mer ressurser til å få på plass tidlig ultralyd og NIPT raskere?

9. Bør stønadsordningene for studenter som får barn styrkes? (Slik at ikke for mange venter for lenge med å få barn)

10. Hvordan ønsker ditt parti å styrke den nybakte familien? (Kurs, andre ordninger?)

Klikk på partiet du ønsker å lese svarene til:

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: