NavnNavnetoppen utlandetNavnetoppen i Sverige 2021

Navnetoppen i Sverige 2021

En liten Wilda eller Aston? Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 2874 Sist oppdatert 01.02.22
For tiende år på rad var Alice det mest populære jentenavnet i Sverige. Noah toppet guttenes liste for 2021, akkurat som i Norge. Her er svenskenes favorittnavn.

Alice er trendy i mange land, men ikke i Norge

I 17 år har Alice vært i topp 10 for jenter i Sverige, og i 10 av dem helt oppe på førsteplass. Navnet er populært i mange land, blant annet i Frankrike, Australia, England, Italia og USA. Men navnet har aldri tatt helt av i Norge. En mulig årsak kan være usikkerhet rundt uttalen. For i Sverige uttales ikke e-en i slutten av navnet.

– Navnet uttales altså ALL-is. Vi møter ellers ofte den engelske uttalen ÆLL-is, mens vi i Norge oftest før har sagt a-LII-se. Foreldre er ofte usikre på om det er den gamle norske uttalen som er i bruk fortsatt, eller om det er som på engelsk, eller kanskje som på svensk. Og noen syns det uansett er stor avstand mellom skrivemåten og uttalene, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

I 2021 var det 18 jenter i Norge som fikk navnet Alice, og navnet var på på lavere enn 200. plass her.

Alice er fortsatt på topp, men har falt ganske mye i antall. Det store forspranget fra før har minket, og Alice ligger ganske nært det neste navnet på listen, Maja, sier Utne.

Noah på topp i både Norge og Sverige

I Norge nådde Noah toppen i 2021, i Sverige var navnet på topp for andre år på rad. I både Sverige og Norge har Noah vært i topp 10 i seks år, så her følger vi hverandre tett. Noah er typisk for flere trender som gjelder nå – bibelnavn som har vært trendy for gutter lenge, og ønsket om kortere navn, som er en nyere trend.

Topp 10 jentenavn:

1. Alice
2. Maja
3. Vera
4. Alma
5. Selma
6. Elsa
7. Lilly
8. Ella
9. Astrid
10. Wilma

Topp 10 guttenavn:

1. Noah
2. William
3. Liam
4. Hugo
5. Lucas
6. Adam
7. Oliver
8. Matteo
9. Frans
10. Elias

Kilde: SCB

Navnene som er verdt å merke seg

Ofte er det navnene på full fart opp som er mest verdt å merke seg når ny statistikk publiseres. For dette er navnene som kanskje vil nå til topps om noen år. Ønsker du å være trendy, er det altså disse du skal velge.

– Ganske spesielt er det at Alba har gått veldig raskt opp fra 2020 til 2021. Antallet er mer enn fordoblet, og Alba har nå kommet til 51. plass. Det har nok å gjøre med den populære svenske sangartisten Alba August. Hun kommer dessuten fra en familie med kjendiser i Sverige, som regissøren Bille August. Alba er et kort og enkelt navn, og ligner også på guttenavnet Albin, med mye tradisjon og bruk i Sverige, både rundt år 1900 og rundt år 2000, sier Utne.

Alba har faktisk aldri vært i topp 100 i Sverige før, men debuterte altså i 2021 på 51. plass! Ny i topp 100 var også Wilda. For guttene kom Aston inn i topp 100 i 2021, men bare på 98. plass.

For guttene økte Ted mest i bruk, med 80 prosent økning fra 2020 til 2021. Navnene som falt raskest var Ronja og Vincent.

Gamle navn som er trendy igjen

Navn brukt tidlig på 1900-tallet er i ferd med å hentes fram igjen til barn i mange land. Noen er spesifikke for det enkelte land, mens andre viser til internasjonale navnetrender.

– Flere navn som var mye i bruk tidlig på 1900-tallet har gått oppover på listene. For jenter er det særlig Vera, Alma og Selma, som alle har vært i topp 20 i flere år allerede. Ruth har også gått mye oppover de siste årene, men var foreløpig ikke høyere enn 52. plass i 2020 og 2021. For gutter er det navn som Frans, August, Otto og Malte, sier Utne.

Andre navn kjent fra tidlig på 1900-tallet i Sverige er Elin, Nellie, Julie, Julia og Ellen, men de er alle på vei ned. Også Emma, Agnes og Lovisa begynner å falle i bruk i Sverige.

– Navn som Vera, Alma, Selma og Ruth, og Frans, Otto, August, Ebbe, Ludvig og Wilhelm bør passe fint også for norske foreldre. Andre fra den tiden og før, og som først og fremst har hatt svensk tradisjon, føles kanskje litt mer fremmede, sier Utne.

Like trender, litt ulike navn

Både i Norge og Sverige er det flere felles navnetrender som gjelder nå. Blant annet er navn som slutter på i-lyd populære. I Sverige har er for eksempel Ellie og Elsie populære, og Lilly har vært populært en stund.

Tyske navn er også trendy i begge land nå.

– Både Frans, Otto og Malte er opphavlig tyske navn som har gått mye fram i Sverige. Andre er Hugo, Ludvig, Ebbe – som riktignok også kan være svensk, og Wilhelm, sier Utne.

Han trekker fram at også William og Walter opprinnelig er tyske navn, men sier at bruken i Norge og Sverige nok helst kommer fra engelsk.

– Men bibelske navn er mye vanligere for gutter i Norge enn i Sverige. I Sverige var det 15 blant 100 i 2021, og de er på vei ned. Mest brukte der er Noah, Lucas, Adam og Elias. I Norge var det 23 i 2021, og det har ligget rundt det siden før 2010. Det er lite med bibelske jentenavn i begge land, rundt 6-7. Mest brukt i Sverige er Leah, Julia, Sara og Ruth, sier Utne.

Nordiske navn trendy både i Norge og Sverige

En annen trend vi deler med svenskene er å velge nordiske navn.

– Opphavlige nordiske navn har økt tydelig på 2000-tallet både i Norge og Sverige. I begge landene er det rundt 20 blant hundre på topp for hvert av kjønnene. I begge landene ligger de mest mellom 50. og 100. plass, og særlig jentenavn har bedre plasser. Slike navn kan se ut til å krype opp over listene, sier Utne.

Blant hundre på topp i Sverige i 2021 er guttenavnene Arvid, Ebbe (som også har annet tysk opphav), Viggo, Tage, Vidar, Sixten, Loke, Ivar, Carl, Sigge, Gustav, Erik, Hjalmar, Alve, Ture, Vilgot, Vide, Folke, Alvar og Algot. Og det er jentenavn som Astrid, Freja, Signe, Saga, Alva, Juni, Sigrid, Liv, Tyra, Lykke, Ingrid, Tuva, Hilda, Siri og Idun.

– Noen av disse kan vi gjerne bruke mer i Norge også. Hva med Arvid, Vidar, Hjalmar, Hilda og Idun, spør Utne.

Utvalget av nordiske navn er likevel forholdvis ulikt mellom Norge og Sverige, fordi foreldre helst velger navn med tradisjon i eget land.

– Særlig blant guttene ser vi svenske tradisjonsnavn på vei opp nå, som Malte, Björn og Olle, sier Utne.

Andre tradisjonsnavn som holder seg er Love (av Ludvig), Tage, Sixten, Melker, Sigge og Svante. Algot, Vilgot og Folke er derimot på vei ned.

Færre samler seg om toppnavnene

Vi har sett trenden både i Norge og Danmark allerede, men også i Sverige er det færre som får toppnavnene nå enn tidligere. Faktisk var det dobbelt så mange jenter som fikk toppnavnet i Sverige i 1998 som i 2021. Andelen er noe mindre for gutter.

I både Norge og Sverige telles ulike skrivemåter av samme navn sammen i navnestatistikken. Det vil si at Lucas og Lukas regnes sammen. Om man ikke slår sammen skrivemåtene var 6971 jentenavn og 6623 guttenavn gitt til barn i Sverige i 2021. Spredningen er altså større for jenter, både fordi det er flere navn i bruk, og fordi det ble født noe færre antall jenter enn gutter i Sverige i 2021 (55 685 jenter og 58 132 gutter).

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: