Her er navnene som økte mest fra 2017 til 2018, og navnene som har økt mest de siste fem årene. Og navnene som har sunket i bruk.

Sist oppdatert: 23. januar 2019

Bruk av navn går i bølger, og navn som Ada, Sander og Emil er trendy nå.

Guttenavnene som økte mest fra 2017 til 2018:

1. Sander

2. Erik

3. Adrian

4. Storm

5. Jens

6. Oliver

7. Johannes

8. Martin

9. Alfred

10. Lukas

I 2018 fikk 276 gutter navnet Sander, mot 217 i 2017.

Sander var på 32. plass i 2016 og 30. plass i 2017. Og så gjorde navnet et hopp til 16. plass i 2018. Navnet har vært høyt oppe på listene før, men falt en stund før det flatet ut og nå altså gikk opp, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Han tror foreldre er i ferd med å gå lei den gamle traveren Alexander/Aleksander (som i 2018 lå på 20. plass), og henter fram kortformen Sander i stedet. I et femårsperspektiv har Alexander falt litt i bruk, og det var 20 færre som fikk navnet i 2018 som i 2013.

Alexander har også vært mye brukt internasjonalt, men holder på å avløses av kortformer.

– I USA er Xander og Zander på full fart oppover listene. Navnene kom inn i topp 1000 der i 1999 og 2000, og var i 2017 på henholdsvis 163. og 238. plass, sier Utne.

Han utelukker ikke at Sanders nye vekst i Norge kan henge sammen med internasjonale trender for navnet.

– Det passer også godt i en tid hvor man gjerne ønsker kortere navn, sier Utne.

Han ser også fellestrekk blant navnene med størst fremgang.

– Blant guttenavnene som har økt i 2018 ser vi mange navn med gammel tradisjon i Norge, som Erik, Jens, Johannes, Martin og Alfred. Også tradisjonsnavnene Aksel og Henrik har økt, og kom i 2018 inn blant ti på topp. Vi ser altså at mange foreldre liker navn med tradisjon i Norge, sier Utne.

Men det er også navn som først og fremst kommer fra andre land som øker i bruk i Norge.

– Av de som har økt mest det siste året ser vi Adrian, Oliver og Lukas som er slike navn. Dessuten er alle de tre mest brukte guttenavnene i Norge i 2018, Lucas, Filip og Oliver, navn fra internasjonale trender, sier Utne.

Jentenavnene som økte mest fra 2017 til 2018:

1. Ada

2. Amalie

3. Emma

4. Sigrid

5. Jenny

6. Julia

7. Kaja

8. Leah

9. Tiril

10. Saga

Det var 256 jenter som fikk navnet Ada i 2018, mot 195 i 2017.

Ada er et navn med gammel norsk tradisjon. Navnet kan både ha bibelsk opphav, og ha blitt til som en kortform av lengre navn som Adelheid, sier Utne.

Navnet var i bruk i Norge på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet – som er akkurat den tidsperioden man henter fram navn fra nå.

Ada er også brukt i Norge lengre tilbake i historien, sier Utne.

Navnet passer dessuten godt med dagens trender hvor særlig jentenavn skal være korte og slutte på a.

I tillegg til Ada har også Amalie, Emma, Sigrid og Jenny mye tradisjon i Norge. Dessuten er Tiril et navn som er blitt til i Norge.

– Emma har nok også mye hjelp fra trender i mange land nå. Blant jentene er det også flere navn som er inspirert fra Sverige eller annet utland, som Julia, Leah og Saga, sier Utne.

Guttenavnene som økte mest fra 2013 til 2018:

1. Emil

2. Alfred

3. Ulrik

4. Henrik

5. Oliver

6. Noah

7. Lavrans

8. Jens

9. Olav

10. Aksel

I et femårsperspektiv økte Emil mest. I 2018 fikk 378 barn navnet, mot 329 i 2013.

– Emil er et typisk navn som passer i tiden nå. Det har de stemte konsonantene m og l som gir motstand i munnen, og rikelig med vokaler. Navnet er dessuten kort. Alt dette taler for å velge Emil nå, sier Utne.

Blant guttenavn som har økt de siste fem årene er det også mange navn med gammel tradisjon i Norge, som Alfred, Ulrik, Henrik, Jens, Olav og Aksel. Dessuten er Lavrans en spesiell norsk navneform. Det er lite typisk internasjojnalt her, men vi ser jo særlig Oliver og Noah, som har slått bra til i 2018.

Jentenavnene som økte mest fra 2013 til 2018:

1. Ada

2. Saga

3. Olivia

4. Iben

5. Tiril

6. Ellie

7. Nora

8. Oline

9. Sonja

10. Frida

Også når vi ser endringer over fem år, er det Ada som har økt mest i bruk. I 2018 fikk 256 barn navnet, og i 2013 fikk 128 barn det. Navnet som økte nest mest er Saga, som 143 barn fikk i 2018 mot bare 56 i 2013.

– Det er nok først og fremst er den svenske bruken av Saga som har smittet over på oss nordmenn. Men noen finner nok navnet bakover i slekten sin og kan oppkalle, sier Utne.

Saga er også et navn som passer godt nå fordi det er kort og slutter på a.

– Blant jentenavn som har økt i fem år er det færre med tradisjon i Norge enn for guttene, som Ada, Nora, Oline og Frida. Sonja kan kanskje også regnes med fordi det har vært spesielt mye brukt i Norge både på 1920-tallet, 1930-tallet og på 1970- og 1980-tallet, inspirert av kjente mennesker ved navn Sonja, sier Utne.

Navn fra andre land her, er Saga, Olivia, Iben og Ellie.

Navnene på vei ned
Når noen navn blir mer populære, må andre vike for å gi plass. Fra 2017 til 2018 var det William og Sofie som gikk mest tilbake.

Guttenavnene som sank mest i bruk fra 2017 til 2018:

1. William

2. Tobias

3. Jacob

4. Marcus

5. Elias

6. Andreas

7. Christian

8. Håkon

9. Daniel

10. Isak

I 2018 fikk 295 barn navnet William, året før var antallet 372. Hva som er årsaken til den store tilbakegangen er usikkert, men navn som fort blir populære, faller ofte også fort igjen.

– Blant navn som synker, ser vi mange bibelske navn for guttene, som Tobias, Jacob, Marcus, Elias, Andreas, Daniel og Isak. Det betyr i praksis utskifting av bibelske navn, for vi har jo i 2018 blant annet disse inne blant ti på topp: Lukas, Filip, Noah, men også fortsatt Jacob og Elias som på vei ned, sier Utne.

Jentenavnene som sank mest i bruk fra 2017 til 2018:

1. Sofie

2. Selma

3. Maria

4. Live

5. Ida

6. Nora

7. Liv

8. Isabella

9. Malin

10. Thea

I 2018 fikk 260 barn navnet Sofie. Året før var navnet på topp, og 348 barn fikk navnet. Sofie var da en overraskelse i toppen, og det kan hende at bruken av navnet har falt ned til der det lå før bykset.

Guttenavnene som sank mest i bruk fra 2013 til 2018:

1. Daniel

2. William

3. Sebastian

4. Marcus

5. Marius

6. Andreas

7. Alexander

8. Sondre

9. Ole

10. Kevin

Daniel har falt mye i bruk på fem år. I 2018 fikk 182 gutter navnet, mens 318 fikk navnet i 2013.

– Daniel er både et bibelsk navn og har tradisjon i bruk i Norge, så sånn sett passer det godt å bruke. Men det kan se ut til at foreldre nå heller velger mer fremmede bibelnavn som Lucas og Filip, som ikke har lang tradisjon i Norge. Det er litt underlig, for det har pleid å være omvendt, sier Utne.

Jentenavnene som sank mest i bruk fra 2013 til 2018:

1. Julie

2. Malin

3. Ida

4. Victoria

5. Sara

6. Linnea

7. Isabella

8. Thea

9. Maria

10. Mie

I 2018 fikk 183 barn navnet Julie. Fem år tidligere var antallet hele 306.

– Julie lå ganske stabilt fra 2017 til 2018, men i et lengre perspektiv ser vi at det faller. Navn som har vært brukt en stund, svinger gjerne litt, men Julie er eksempel på et navn som nok går mer ned enn opp, og som nok vil fortsette slik, sier Utne.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?