Ingelin er kjent fra 1700-tallet i Norge, og varianten Ingeline fra Danmark på 1600-tallet. Navnet er satt sammen av Inge- og -lin/-line. Den første er Ing(e), som er et alternativt navn på den gamle nordiske guden Frøy. Han var gud for vekst, velstand, lykke og fred. Betydningen for Ing er usikker, men det kan være lanse/stav (dvs. et våpen). Den siste delen, -lin, er en ending som har blitt lagt til for å lage nye varianter av kvinnenavn, ofte først som kjæleformer.

Sist oppdatert: 27. september 2019

Så populært er Ingelin:

450 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Ingelin i Norge og andre land:

Særlig varianter som Ingelina og Ingeline var litt i i bruk på 1800-tallet, særlig i Hordaland. Formen Ingelin vært litt brukt siden midten på 1900-tallet i hele landet.

I 2018 var det 4 barn som fikk navnet Ingelin i Norge.

Ingelin er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Ingelin godt nå:

Ingelin blir kanskje litt brukt fordi det har noe tradisjon. Navnet har også vært godt spredd i mediene med navnet til politidirektør Ingelin Killengreen fra 2000 til 2011. Viktig for bruken er trolig helst klangene. Navnet har de tydelig stemte konsonantlydene ng-lyd, l og n.

Fra 2010 til 2018 har Ingelin vært brukt for færre enn 10 jenter i året, helst rundt 5 eller færre.

Varianter av Ingelin:

Ingelina, Ingeline, Linn

Slik uttales Ingelin

ING-e-lin, der NG har en ng-lyd

ING-ge-lin, der NG har ng-lyd og det er en g-lyd etterpå. Dette er mye brukt på Vestlandet, men kan også være i bruk som tydelig uttale ellers

Navn i samme sjanger som Ingelin

Alba, Alvhild, Alvilde, Aneta, Angelika, Anine, Anni, Aria, Bertine, Cristina, Doris, Edwin, Evelina, Ewelina, Fredrikke, Fritz, Gea, Hermod, Hilmar, Idunn, Ingri, Irmelin, Isac, Jann, Johann, Kajsa, Kerstin, Leila, Lin, Marlen, Mila, Regina, Siren, Søren, Torleiv, Vibecke, Wiggo, Ågot

Du kjenner Ingelin fra:

Forfattere Ingelin Rossland og Ingelin Angerborn, politiker Ingelin Noresjø

Relaterte lister:

Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som begynner på en vokal
Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelIrma
Neste artikkelIngebjørg
DEL