Celina, og varianten Celine, er navn fra fransk. Der har det blitt til som kortere former av latinske navn. Det kan være fra Marcellina eller fra Caellina. Det første har opphav i navnet Markus som igjen er laget av navnet på den romerske krigsguden Mars, uten kjent betydning. Det andre har bakgrunn i et romersk etternavn som mest sannsynlig betyr himmel. På norsk blir også varianten Selina brukt.

Publisert: 12. februar 2019   -   Oppdatert: 15. februar 2019

Så populært er Celina

I 2018 var Celina på 99. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

Celina var ikke blant de 50 mest populære navnene gitt til jenter i 2017 eller 2016.

Bruk av navnet Celina i Norge og andre land:

Celina har ikke tradisjon i Norge. Derimot var det noen få som fikk varianten Celine rundt år 1900 og litt før. Bruken av Celina kom i gang få år i etterkant av Celine. Det vil si fra sent på 1970-tallet. Bruken kom ellers omtrent samtidig med Celine, men Celina har vært mindre brukt.

Celina økte raskt fra tidlig på 1990-tallet og nådde sin topp i 2002 med 155 fødte (142 Celina og 13 Selina). Bruken har sunket jevnt etter det, og i 2018 ble de født 62 Celina (41 Celina og 21 Selina).

Som vi ser, er både formene Celina og Selina i bruk. Siden 1990-tallet har formen Selina ligget rundt 10–25 i året.

Bruken av Celina i land som vi ofte deler navnebruk med, er lavere enn i Norge sett i forhold til folketall.

I Sverige har bruken av Celina og Selina siden sent på 1990-tallet til sammen økt fra rundt 20 til rundt 70 fødte i året fram til 2017. I 2017 var det 37 Celina og 31 Selina. Også Selena er i bruk. I 2018 var ikke Celina i topp 100 i Sverige. Til sammenligning var Celine og Seline i 2017 på 44. plass med 267 fødte, og i 2018 på 47. plass med 264 fødte.

I Danmark var hverken Celina, Selina eller andre varianter av navnet i topp 50 i 2017 eller første halvår i 2018.

I USA har Celina kommet inn blant de 1000 vanligste fra 1974, og plasser på 400-tallet midt på 1990-tallet er det beste. Siste året på listen var i 2005. Det har vært litt mer brukt enn Celine, men forskjellen er ikke stor. I USA har Selina vært noe brukt, men falt ut av topp 1000 i 2009. Varianten Selena har vært mer brukt og var på 243. plass i 2017. Både Selina og Selena hadde sine høyeste plasseringer i 1995 på henholdsvis 372. og 91. plass.

I England og Wales var ikke Celina i topp 1000 i 2017, men varianten Selina var på 763. plass. I tillegg var Selena på 573. plass, Celine på 766. plass og Marcelina på 992. plass.

Derfor fungerer Celina godt nå:
Grunnen til bruken av Celina og Celine fra 1970-årene og siden er sannsynligvis den samme. Det er en internasjonal bruk som har fulgt i kjølvannet av sangeren Celine Dion. Bruken av formen med -a kan dels være følge av at a-endinger står sterkt i jentenavn nå, og at bruken også kan være inspirert fra Sverige.

At navnet Celina slår forholdsvis godt an i Norge og gjør det fortsatt, henger sannsynligvis sammen med lydene i navnet, med konsonantene l og n som har mye klang, og at det ender på -a. Det ender også på –ina, som har vært en populær ending siden sent på 1900-tallet, ved siden av ine-ending.

Varianter av Celina:

Celine, Celin, Celia, Seline, Selina, Selena, Marcelina

Slik uttales Celina:

se-LII-na, med trykk å i-en, som har lang uttale.

Navn i samme sjanger som Celina:
Cecilie, Aurora, Benedikte, Bianca, Cornelia, Konstanse, Natalie, Nathalie, Natalia, Sylvia, Victoria, Viktoria, Adrian, Arian, Benedict, Fabian, Laurits, Severin, Viktor, Vinsent

Du kjenner Celina fra:

Næringslivsleder Celina Midelfart, skuespillere Celina Sinden og Celina Jade, artist og skuespiller Selena Gomez, karakteren Catwoman heter egentlig Selina Kyle.

Guttevariant av Celina:

Marcel, Markus, Marcus, Marcellus, Marcello

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelNikoline
Neste artikkelDen første tannen
DEL