NyheterTidlig ultralyd til alle forsinket

Tidlig ultralyd til alle forsinket

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 1480 Sist oppdatert 04.08.21
Nok en gang ser det ut til at tilbudet om tidlig ultralyd for alle og NIPT til alle som fyller 35 år innen termin blir forsinket. Nå forespeiles det at tilbudet først er på plass i løpet av 2022.

Stortinget vedtok 26. mai 2020 å endre Bioteknologiloven. Mange var glade for nyheten om at tidlig ultralyd skulle bli et offentlig tilbud til alle gravide. Veldig mange tar allerede i dag ultralyd i første trimester, men de som ikke har spesielle medisinske grunner gjør det da privat og betaler av egen lomme. Også innføring av NIPT, en prøve av fosterets DNA som tas gjennom en blodprøve av den gravide, har vært etterspurt av mange. Testen kan avdekke kromosomfeil som trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 eller trisomi 13. De nye lovene om ultralyd og NIPT trådte i kraft 1. juli 2020.

Mye må på plass først
Avisen Vårt Land meldte 30. juli 2021 at det er kapasitets- og kompetanseutfordringer med å tilby tidlig ultralyd til alle gravide i 2022. Babyverden ba derfor helseminister Bent Høie om å si når en kan forvente at tidlig ultralyd blir et reelt tilbud til alle. I en e-post svarer han:

«Før tilbudet kan starte opp må både utstyr ha kommet på plass, og de ansatte må ha gjennomført nødvendig opplæring. Dette er krevende å få til. Det vil derfor variere hvor tidlig sykehusene kan gi tilbud til alle gravide, men tilbudet vil komme på plass i løpet av 2022. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet godkjenningsordning for private virksomheter som ønsker å tilby NIPT. Godkjenningsordningen ble etablert 1. april i år. Dette er en av oppgavene som direktoratet har klart å prioritere rask fremdrift på, på tross av at de har håndtert en pandemi samtidig. Kompetansehevende tiltak for leger og jordmødre og innkjøp av nødvendig utstyr er i gang i alle helseregionene.»

Første NIPT-test privat er gjennomført

NRK melder i dag, 4. august, at den første private NIPT-testen ble gjennomført mandag denne uken. Dermed har det gått over 13 måneder fra lovendringen ble vedtatt, til den første testen ble gjennomført privat. Ifølge NRK er det foreløpig tre private klinikker som har fått lov til å tilby tjenesten.

Som Høie påpeker i sitt svar, er det krevende å få tilbudet på plass – og det tar tid. Sommeren 2020 ble det hintet om at tilbudet skulle gjelde fra nyttår 2021, men i november 2020 sa Helsedirektoratet at det ikke var aktuelt. Helsedirektoratet mente at 2021 måtte brukes til å bygge ut tilbudet og videreutdanne personale:

«Fagmiljøene som har deltatt i utredningsarbeidet mener at det er realistisk å få på plass et tilbud til gravide som er 35 eller eldre ved termin eller har indikasjon for fosterdiagnostikk, i løpet av 2021. Denne gruppen gravide har rett til ultralydundersøkelse og NIPT i den offentlige helsetjenesten. Det kan også være mulig å få på plass tilbud til alle gravide i begynnelsen av 2022.»

Nå er det altså i løpet av 2022 som gjelder.

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: