NyheterLaveste fruktbarhet i Norge noensinne

Laveste fruktbarhet i Norge noensinne

Kvinner i Norge får stadig færre barn. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 674 Sist oppdatert 07.03.23
Aldri før har det blitt målt så lave fruktbarhetstall i Norge som i 2022. Hver kvinne vil nå i snitt få 1,41 barn, noe som er en kraftig nedgang fra året før. Samtidig blir førstegangsforeldre stadig eldre.

Ni måneder etter koronanedstenging så det ut til at trenden med synkende fruktbarhet skulle snu. I januar 2021 kunne man for første gang på 12 år se økning i fødselstallene i Norge. Men det ble bare et midlertidig blaff. Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag fram rekord for samlet fruktbarhetstall (SFT), som er et mål på hvor mange barn en kvinne i gjennomsnitt kommer til å få i løpet av livet, gitt at fruktbarhetsmønsteret forblir likt. Men rekorden er ikke hyggelig lesning for de som håper på økte fødselstall.

– Økningen i fruktbarheten i 2021 viste seg å være en enkelthendelse i det andre året av koronapandemien. Vi er nå tilbake til trenden, med en kraftig nedgang i fruktbarheten, sier seniorrådgiver Espen Andersen i SSB i en pressemelding.

Svar på poll nederst i artikkelen
Hvor gammel var du da du fikk ditt første barn, og hvor mange barn ønsker du deg? Fint om du svarer i pollene nederst i artikkelen.

I 2022 ble det født 51.500 barn i Norge. Det er 4.500 færre enn året før, og 1.500 færre enn i 2020, viser de nye tallene fra SSB. Samlet fruktbarhetstall var 1,41 barn per kvinne, noe som er en kraftig nedgang fra 1,55 året før.

Nedgangen størst i aldersgruppen som føder flest barn
Fruktbarheten har falt for kvinner under 40, mens den var stabil blant kvinner som har passert 40. Særlig stor var nedgangen for kvinner i alderen 25 til 34 år.

– At nedgangen er størst i disse aldersgruppene påvirker fruktbarhetstallene ekstra mye, fordi det er i denne alderen det er flest kvinner som føder barn i utgangspunktet, sier Andersen i pressemeldingen.

Venter lenge med å få barn
Ifølge pressemeldingen er det også tvilsomt at kvinner i Norge i dag får like mange barn som generasjonene før dem. Dette har trolig sammenheng med at kvinner venter lenger før de begynner å få barn.

SSB har sett på kvinner i alderskohorter, og undersøkt hvor mange barn de ulike kohortene har fått. Av kvinnene som fylte 30 år i 2022, altså 1992-kohorten, var det 54 prosent som ikke hadde fått barn. I 2012 var tilsvarende andel 42 prosent. Blant de som fylte 35 år i 2022 var det 26 prosent som ikke hadde fått barn. I 2012 var andelen 21 prosent.

Høyest fruktbarhet i Rogaland, lavest i Oslo
Selv om det er et samlet fruktbarhetstall for Norge, finner vi fylkesvise forskjeller. Desidert lavest var SFT i Oslo, med rekordlave 1,25 barn per kvinne. I Rogaland, som hadde landets høyeste fruktbarhet, var SFT 1,57. Samtlige fylker hadde en nedgang i SFT fra 2021 til 2022.

Fylkesvis oversikt

Samlet fruktbarhetstall for 2022. Tallet i parentes er fra 2021

Rogaland: 1,57 (1,73)
Agder: 1,52 (1,59)
Møre og Romsdal: 1,51 (1,73)
Vestland: 1,46 (1,60)
Viken: 1,46 (1,60)
Innlandet: 1,44 (1,46)
Nordland: 1,43 (1,59)
Trøndelag: 1,43 (1,55)
Vestfold og Telemark: 1,41 (1,50)
Troms og Finnmark: 1,35 (1,54)
Oslo: 1,25 (1,42)

Nedadgående trend i hele Norden
Trøsten er kanskje fattig, men det er ikke bare i Norge man føder færre barn. Også våre nordiske naboland opplever en stor nedgang i fødselstallene sammenlignet med 2021. Klart lavest er samlet fruktbarhetstall i Finland, som også plasserer seg godt under Norge med SFT på 1,32. I Danmark og Sverige er tallene med høyere enn både Norge og Finland. SFT i Danmark var 1,55, mens Sverige hadde SFT på 1,52 i 2022.

– Dette viser at nedgangen i fruktbarheten ikke bare kan forklares med forhold innad i Norge, men er en del av en internasjonal utvikling, sier Espen Andersen.

Diverse statistikk for 2022

Samlet fruktbarhetstall:
Kvinner:
2020: 1,48
2021: 1,55
2022: 1,41

Menn:
2020: 1,34
2021: 1,44
2022: 1,30

Det er altså høyere fruktbarhetstall for kvinner enn for menn. Det vil si at kvinner få barn med flere partnere, eller at kvinner får barn alene.

Totalt antall levendefødte: 51.480
Gutter: 26.445
Jenter: 25.035

Fødsler i alt: 50.858

Enkeltfødsler: 50.142
1 gutt: 25.748
1 jente: 24.394

Tvillingfødsler: 708
2 gutter: 248
1 gutt og 1 jente: 241
2 jenter: 219

Trillingfødsler: 8
3 gutter: 0
2 gutter og 1 jente: 3
1 gutt og 2 jenter: 1
3 jenter: 4

Flerfødsler per 1000 fødsler: 14,1

Mors sivilstatus:
Gift: 18.735
Samboer: 27.275
Enslig: 5470

Foreldrenes gjennomsnittlige alder ved første barns fødsel:
Tallet er for 2022, mens tallet i parentes er for 2021.
Mor: 30,2 år (30,1)
Far: 32,2 år (32,1)

Kilde: Statistisk sentralbyråFølg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: