Siden januar i år har åtte barn fått nyresykdommen HUS og fem av disse barna er påvist smittet av E.coli-bakterien. Nå ber Folkehelseinsituttet foreldre og helsepersonell om å være årvåkne dersom de oppdager blodig diaré hos barn.

Sist oppdatert: 5. mai 2009

Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, er bekymret. De siste ukene har det blitt påvist flere tilfeller av E.coli-smitte hos barn.
– Vi arbeider intenst med å finne en eller flere smittekilder, men dette er svært komplisert, sier Aavitsland til Folkehelseinsittutets nettsider.
 
Han presiserer at de ikke står overfor noe snarlig gjennombrudd i saken. Arbeidet med å finne smittekilden skjer i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet og prøver hentes inn fra hele landet.
 

E.coli:

– Bakterien smitter svært lett, både via andre personer, utstyr og dyr. Det er viktig å vaske hendene etter kontakt med dyr.

– E.coli gir blodig diaré. Etter en uke kan det hos noen barn oppstå nyresykdom.

– Symptomer er blekhet, utmattethet, hudblødninger og nedsatt urinmengde.

– Normalt går det 3-4 dager (opptil 10 dager) fra måltidet til smitten viser seg.

– Både barn og voksne kan bli syke med symptomer som omgangssyke, men barn har større risiko for å få kraftig diaré og nyresykdommen HUS.

Mat er trolig smittekilden
Typen E.coli det er snakk om har ikke hatt utbrudd eller sykdomstilfeller i Norge før og seniorinspektør i Mattilsynet, Erik Wahl, sier til NRK at den aldri tidligere har blitt funnet i mat. Likevel mener Aavitsland at alt taler for at det er via mat smitten har oppstått. Ved det forrige nasjonale E.coli-utbruddet i 2006 ble smittekilden til slutt identifisert som morrpølser fra et av Gildes anlegg.

 
De til sammen åtte syke barna har fått påvist nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) og diaré. Denne sykdommen oppstår oftest ved en infeksjon knyttet til E.coli bakterien. I løpet av uken vil Folkehelseinsituttet ha svar på om også de tre siste HUS-tilfellene kommer av E-coli-smitte.
 
De åtte pasientene er fem jenter og tre gutter. Seks av disse er under fem år gamle, en er mellom fem og ni år og en er i tenårene. Ett av barna, en to år gammel gutt fra Sogn og Fjordane, døde i januar av smitten.
 
Tarmbakterie
E.coli er en tarmbakterie som finnes i store mengder både hos mennesker og dyr. Tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterien kan forårsake alvorlig sykdom. Dersom foreldre eller helsepersonell oppdager blodig diaré hos barn, ber Aavitsland om at disse snarest utredes for E.coli-infeksjon. 
 
 
 
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelNyfødt
Neste artikkelEn positiv fødsel
DEL