Sist oppdatert: 28. januar 2005

Blod i avføringen kan sees ved tarminfeksjoner eller hvis det kommer en liten rift ved endetarmsåpningen. Slike rifter kan man se, og de er ikke farlige. Får barnet rikelig med friskt blod i avføringen, må lege straks tilkalles. Har barnet samtidig takvise magesmerter med intervaller og gråter utrøstelig, kan årsaken være at tarmen krenger seg inn i seg selv og gir en tarmslynglignende tilstand, invaginasjon. Dette er en alvorlig tilstand hvis det varer ut over noen timer.

Ved takvise magesmerter og blod i avføringen må lege straks oppsøkes.

Hva synes du om artikkelen?