BabySlik takler du omgangssyken

Slik takler du omgangssyken

Små barn med omgangssyken kan fort bli slappe og uttørket. Sørg for at de små får i seg nok væske. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 71060
Spyr barna dine? Her er tipsene som hjelper dere å takle omgangssyken!

Det er ingen som ønsker å få omgangssyken – hverken små eller store. Sykdommen smitter veldig lett. Fra man har fått smitten og til man blir syk, tar det fra 12 til 48 timer.

Det er flere virus som kan føre til omgangssyke. De mest kjente virusene er norovirus og rotavirus. Men symptomene er så like, at det er vanskelig å vite hvilket virus man er rammet av.

Norovirus

– Noroviruset kalles på engelsk for ”Winter Vomiting Disease”, fordi den gjerne forekommer om vinteren, sier overlege Siri Hauge ved Folkehelseinstituttet (FHI).

I Norge er vanligvis sykdomstoppen i november-desember. Symptomer på noroviruset er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og vannaktig diaré. I tillegg opplever mange influensalignende symptomer som feber, muskel- og leddverk og hodepine. Symptomene varer fra ett til tre døgn.

Vaksine mot rotavirus til babyer:
Høsten 2014 ble rotavirusvaksine inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.
Rotavirusvaksinen inneholder levende, svekket rotavirus. Første dose gis vanligvis når barnet er seks uker gammelt, og senest når barnet er tolv uker. Neste dose gis vanligvis ved tremånedersalder, senest ved 16 ukers alder. Etter to doser får omkring 95 prosent av barna beskyttelse mot alvorlig rotavirussykdom. Håndvask og andre hygienetiltak har begrenset effekt på spredning av rotavirus, og vaksinen er derfor den beste måten å beskytte barn mot rotavirusinfeksjon.

Kilde: Folkehelseinstituttet og Spedbarnsboken

Rotavirus

Rotavirusinfeksjonen gir ofte kraftigere symptomer som varer lenger enn andre mage-tarminfeksjoner.

Før innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, var rotavirussykdom ifølge FHI årsak til nesten 2/3 av alle sykehusinnleggelser med opp­kast og diaré hos småbarn. Årlig ble 700–1100 barn med rotavirussykdom innlagt på sykehus for behandling. De fleste var under 2 år.

Etter at vaksinen ble innført, er rotavirus så godt som utryddet blant de minste i Norge. I 2013 og 2014 ble ifølge Aftenposten 400 og 500 små barn innlagt med omgangssyke ved Oslo Universitetssykehus. I 2016 var tallet redusert til 160.

På landsbasis er nedgangen på hele 86 prosent, dersom man ser på antallet innlagte barn som fikk påvist rotavirusinfeksjon i 2016 sammenlignet med et gjennomsnitt i perioden 2014–2015.

Det er også en nedgang i sykehuskontakter hos større barn i alderen tre til fem år som ikke er vaksinert. Det kan indikere en indirekte beskyttelse fra vaksinen.

I Norge er det mest rotavirussykdom fra februar til juni, med en topp fra mars til mai måned.

Hvilken væske trenger barna?

Det er viktig at væsken man gir for å forhindre uttørring ikke inneholder for mye sukker (slik som for eksempel brus), da dette kan øke graden av diaré. Lettbrus inneholder søtningsstoffer som kan binde vann i tarmen, og opprettholde eller forverre diareen. Apotekene gir god informasjon om væskeerstatning.

Gi gjerne vann, men det er også viktig at barna får i seg noen næringsstoffer. Gi dem det de ønsker og klarer å spise. Dehydrering kan være farlig for alle aldersgrupper, men for de minste kan dehydrering skje ekstra raskt.
Kilde: FHI og overlege Siri Hauge

Sørg for at barnet ikke tørker ut
Det finnes ingen behandling mot omgangssyke, men man kan lindre symptomer og forebygge komplikasjoner.
– Dersom barnet ditt får omgangssyken, er det viktigste at du sørger for at barnet får i seg nok drikke og næring. Det er viktig å forhindre uttørring, påpeker Hauge.

Ifølge FHI er barn under to år mest sårbare for væsketap som følge av oppkast og diaré. Derfor vil noen trenge behandling hos lege eller på sykehus. Kommer behandlingen i gang for sent, kan infeksjonen være dødelig, men dette forekommer svært sjelden i vår del av verden.

Lytt til podcast om omgangssyken. Hvordan takle den – eller forhindre?


Nødvendig å kontakte lege?
Dersom du er usikker på om du bør oppsøke lege, sier Hauge det er allmenntilstanden til barnet som avgjør.

– Hos de aller fleste vil omgangssyken gå over av seg selv i løpet av et par dager. Men du må også vurdere ut fra barnets alder. Jo yngre barna er, jo mindre skal det til for at du bør kontakte lege. Har du for eksempel et barn under seks måneder med feber, skal du alltid kontakte lege, påpeker Hauge.

Rotaviruset i verdenssammenheng:
På verdensbasis er rotavirussykdom den viktigste årsaken til alvorlig diaré hos sped- og småbarn. Sykdommen fører årlig til 24 millioner legekonsultasjoner, minst 2 millioner sykehusinnleggelser og mer enn 450 000 dødsfall hos barn under fem år.
Kilde: FHI 

Hvordan smitter omgangssyken?
Omgangssyken smitter ved at du får viruset inn i munnen. Ifølge FHI kan smitte skje fra person til person via uvaskede hender, og fra kontakt med forurensede overflater, som for eksempel dørhåndtak og vannkraner. Det går også an å bli smittet via små dråper som dannes ved oppkast, som andre puster inn.

– Det er viktig å passe på at den som er syk har egne håndklær, og at vedkommende ikke lager mat til resten av familien. Alle bør være oppmerksomme på faren for smitte, for det skal lite til for å bli syk. Noen kan også få omgangssyken flere ganger etter hverandre, så det er bare å sette i gang med smitteverntiltak med én gang, sier Hauge.

Lær barna skikkelig håndvask tidlig
Skikkelig håndvask er viktig for å forebygge smitte, men også for å forhindre videre spredning av smitte når det er sykdom i huset. Hauge mener at barn bør lære god håndhygiene tidlig.
– Det er viktig å ikke la barna få angst for bakterier. Noen bakterier skal det være, for de er helt nødvendige. Men det går an å forklare barna at det finnes noen ”slemme” virus og bakterier som må vekk, fordi vi da kan unngå sykdom, sier Hauge.

Såpe og vann er det beste
Rutinene som bør læres inn tidlig, er at alle skal vaske hender etter toalettbesøk og før en lager mat og spiser.
– I utgangspunktet anbefales grundig vask med rennende vann og såpe. Dersom hendene er synlig skitne, skal du alltid benytte vann og såpe. Hvis du ikke har tilgang på vann, kan du bruke sprit, sier Haugen.

Selv om det i forbindelse med svineinfluensaen i 2010 ble veldig vanlig å ”sprite seg”, gikk FHI i 2012 ut og sa at  gammeldags såpe og vann likevel var det beste.
– Noroviruset er faktisk ikke alltid like lett å få vekk med håndsprit, sier Siri Hauge.

48-timersregelen
En person som har omgangssyken er mest smittsom mens han eller hun har symptomer med oppkast og diaré. Men en kan også spre smitte før en har fått symptomer og etter at symptomene har gått over. 48 timer etter at symptomene har gitt seg, skiller de fleste ut lite smittestoff.

– Ved FHI anbefaler vi derfor 48-timersregelen. Det betyr at barnehagebarn bør holdes hjemme til det har gått 48 timer siden de hadde symptomer. Det samme gjelder voksne som arbeider med pasienter eller mat, sier Hauge.

At det ikke oppstår smitte etter de to første døgnene, kan ingen garantere. Men ifølge Hauge er det bare unntaksvis at noen er smittsomme etter 48 timer.

Hva med skolebarn og voksne?
– Vi har ingen spesielle restriksjoner for større barn og voksne. Skolebarn bruker jo ikke bleier, og de har også mindre tett kontakt enn barnehagebarn. Vi er mest opptatt av de yngste. For skolebarn er omgangssyke mer upraktisk enn farlig, sier Hauge.

Voksne mener hun selv må se an formen. Men påpeker at det er greit å vise hensyn til kollegaer ved slik sykdom.

Er all oppkast omgangssyke?
Noen ganger opplever foreldre at barnet kaster opp, men at det blir med den ene gangen. Formen kan virke like god igjen rett etterpå. Skal en da likevel anta at det er omgangssyke?
– Barnet kan ha kastet opp av flere grunner. Dersom det ikke har diaré, feber eller andre symptomer, går det an å snakke med barnehagen og høre hva de tenker om at barnet kommer. Kanskje vet de om det er noe som går? Noroviruset er veldig smittsomt, og ingen vil ha omgangssyken, sier Hauge.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: