Venke

Venke

Venke

Kjært navn har mange skrivemåter? Sånn kan det i hvert fall virke for Venke, Venche, Vencke, Wenche, Wenke og Wencke. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 557 Sist oppdatert 08.03.21
Venke er en mer uttalenær form av Wenche. Wenche kommer opphavlig fra gammelt tysk. Det er satt sammen av to deler. Wen/Ven betyr venn, og -ke/-che betyr liten.

Så populært er Venke:

778 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Venke i Norge og andre land:

Varianter av Venke, særlig Wenche, ble i eldre tider særlig brukt i Bergen på 1700- og 1800-tallet, og var nært knyttet til tysk innvandring og kontakt med tyskere. Særlig formen Wenche ble mye brukt over hele landet fra 1930- til 1970-årene, og Venke mye mindre.

Det var bare i Norge at Wenche, og Venke, ble tatt mye i bruk midt på 1900-tallet, noe som kan tyde på at det var særlig knyttet til den eldre tradisjonen i Norge.

I Norge var det ved inngangen til 2021 778 med Venke som første eller eneste fornavn, og Venke var på 441. plass blant jente-/kvinnenavn i befolkningen Norge. Ellers var det på samme tid 13 621 Wenche, 389 Wenke, 288 Venche, 191 Wencke og 24 Vencke.

Populariteten for Venke, og særlig Wenche, i Norge på 1900-tallet kan i tillegg til tradisjonen se ut til å følge populariteten for skuespilleren Wenche Foss fra rundt 1940 og noen tiår framover. Senere kan bruken ha vært inspirert av sangartisten Wenche Myhre som ble svært populær tidlig i 1960-årene.

Bruken av ulike former av navnet kan ellers passe med høy popularitet for flere gamle tradisjonsnavn før og rundt midten av 1900-tallet (som Kari, Berit og Marit), noe vi trolig kan se med at navnet kom i bruk før Wenche Foss sin karriere begynte sent på 1930-tallet.

Derfor fungerer Venke godt nå:

Dersom Venke blir brukt på 2000-tallet, er det trolig helst fordi det er et navn med mye gammel tradisjon fra 1800-tallet og før. Men det kan også være fordi det er så lenge siden det var mye brukt (på 1900-tallet), at noen syns det kan passe å ta det i bruk for en ny generasjon. Skrivemåten Venke blir valgt fordi det ligger nærmere norsk rettskriving enn andre skrivemåter av navnet.

Venke er foreløpig lite eller ikke brukt til barn på 2000-tallet i Norge.

Varianter av Venke:

Venche, Vencke, Wenche, Wencke, Wenke

Slik uttales Venke

VENG-ke

Navn i samme sjanger som Venke

Amalia, Arnt, Asta, Barbro, Beata, Carina, Elisa, Fillip, Fredrikke, Freja, Geirmund, Gitte, Gudbjørg, Gunstein, Halfdan, Hilmar, Ingvill, Irma, Janicke, Karstein, Kersti, Klaus, Krister, Leonard, Lisbet, Mattis, Oddgeir, Rønnaug, Svanhild, Syver, Terese, Thorleif, Tollef, Ulla, Vilja

Du kjenner Venke fra:

Musikkartist Venke Knutson

Relaterte lister:

Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Tyske navn
Underdogs navn som brukes lite nå

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler om navn: