Viktor har opphav i latinsk språk i Romerriket for rundt 2000 år siden. Navnet betyr seierherre og har bakgrunn i et ord for seier, som vi kjenner fra det engelske ordet victory.

Publisert: 15. januar 2019   -   Oppdatert: 20. februar 2019

Så populært er Viktor:

I 2018 var Viktor/Victor på 37. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2017 var Viktor/Victor på 33. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2016 var Viktor/Victor på 36. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

Bruk av navnet Viktor i Norge og andre land:

Viktor var noe brukt i andre halvdel av 1800-tallet, men ble så lite brukt i mange tiår. I 1910 var det rundt 1350 som het Viktor i Norge. Til sammenligning het 80 000 Ole og 60 000 Johan, så Viktor var ikke et mye brukt navn.

Bruken av Viktor begynte å stige fra rundt 1980, og stiger for tiden svært raskt. I denne nye bølgen for Viktor har skrivemåtene Viktor og Victor vært omtrent like mye brukt. I 2017 var det nøyaktig like mange som fikk hver av skrivemåtene (103 Viktor og 103 Victor), mens det i 2016 var noen få flere som fikk navnet Viktor (104 mot 99 Victor). I 2018 fikk 183 barn navnet, fordelt på 94 Viktor og 89 Victor.

I Sverige har Viktor vært mye brukt fra 1980-tallet, og navnet lå på 7. plass samlet for tiåret 2000 til 2009. Høyeste plassering var 4. plass i 2000. siden har navnet sunket i bruk, og i 2017 var navnet på 31. plass og i 2018 på 34. plass.

I Danmark kom Viktor i bruk fra 1986, og økte bratt fram til rundt 2000. Høyeste plassering foreløpig er 2. plass i 2016. I 2017 var navnet på 7. plass, og i første halvdel av 2018 på 6. plass.

Skrivemåten Victor var vanligere i begynnelsen av den nye bølgen, men siden 2005 har det jevnet seg ut mellom skrivemåtene Victor og Viktor. Det kan tyde på at utenlandsk påvirkning var tydeligere i begynnelsen av bølgen.

I USA har Victor holdt seg rundt 100. plass gjennom mye av 1900-tallet, og sunket litt etter det. I 2017 var Victor på 165. plass i USA.

I England og Wales var Wiktor på 487. plass og Viktor på 791. plass i 2017.

Derfor fungerer Viktor godt nå:

Siden økningen til Viktor kom senere i Norge enn i land som Danmark, Sverige og USA, er det sannsynlig at populariteten til Viktor vil øke også i årene framover. Inspirasjon fra disse landene er også en grunn til navnets popularitet i Norge. En annen viktig grunn til at Viktor passer godt nå, er bølgen av klassiske navn som begynte i 1980-årene.

Varianter av Viktor:

Victor, Wiktor, Wictor, Vigtor

Slik uttales Viktor:
VIKK-tor, med trykk på i-en

Navn i samme sjanger som Viktor:
Emil, Anton, Benedikt, Felix, Julian, Julius, Lorents, Lars, Lauritz, Klement, Kornelius, Martin, Mauritz, Rasmus, René, Severin, Tinius, Vincent, Vinsjans, Adrian

Du kjenner Viktor fra:

Fransk forfatter Victor Hugo, tidligere norsk statsråd og økonomiprofessor Victor Norman

Jentevariant av Viktor:

Viktoria, Victoria, Vigtoria, Wiktoria, Wictoria

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelSander
Neste artikkelMartin
DEL