Arbeiderpartiet om familiepolitikk

Arbeiderpartiet ønsker at alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd, åpne for eggdonasjon og øke fedrekvoten til minst 14 uker. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Senterpartiet om familiepolitikk

Senterpartiet vil øke engangsstønaden til 100 000 kr, gjeninnføre 14 ukers fedrekvote og prisjustere barnetrygden. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Fremskrittspartiet om familiepolitikk

Fremskrittspartiet vil åpne for mer bruk av tidlig ultralyd og undersøkelser av fosteret i svangerskapet. De vil også lovfeste rett til barnehage ved fylte 1 år. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne vil sikre småbarnsfamilier mer tid sammen, ønsker å innføre to barnehageopptak i året, innføre gradert barnetrygd og reversere kuttene i fedrekvoten. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Venstre om familiepolitikk

Venstre vil tredele foreldrepermisjonen hvor 15 uker er forbeholdt hver av foreldrene. De vil åpne for altruistisk surrogati, og øke kvaliteten i barnehager. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Valg 2017: Dette mener partiene om familiepolitikk

Har de politiske partienes syn på fødetilbud, barnehageplasser, barnetrygd og foreldrepermisjon noe å si for hvem du vil stemme på? Kanskje gjør dette valget litt enklere for deg: Her kan du lese de største partienes svar på 15 sentrale spørsmål om familiepolitikk.