Vi vil ha lengre foreldrepermisjon

Fordeling av permisjon
Dagens foreldre ønsker å være lenger hjemme med babyen, og er skeptiske til kvoter. Samtidig tar far stort sett kun fedrekvoten, og ville vært lenger hjemme med babyen hvis fedrekvoten ble utvidet. Men vil mor dele?

Malaria i Hellas og Kypros – trygt å reise?

Malaria i Hellas og på Kypros
Onsdag skrev Folkehelseinstituttet at flere i sommer hadde blitt smittet med malaria i Hellas og Kypros. Babyverden har spurt hva det vil bety for gravide og små barn som har planlagt reise til disse områdene.

Rødt om familiepolitikk

Svarene er gitt av Odd Christian Hagen 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Rødt vil gi tilbud om tidlig ultralyd og ikke-invasiv fosterdiagnostikk for de som ønsker det i uke 11-13. 2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om...

Valg 2017: Dette mener partiene om familiepolitikk

Har de politiske partienes syn på fødetilbud, barnehageplasser, barnetrygd og foreldrepermisjon noe å si for hvem du vil stemme på? Kanskje gjør dette valget litt enklere for deg: Her kan du lese de største partienes svar på 15 sentrale spørsmål om familiepolitikk.

Fremskrittspartiet om familiepolitikk

Fremskrittspartiet vil åpne for mer bruk av tidlig ultralyd og undersøkelser av fosteret i svangerskapet. De vil også lovfeste rett til barnehage ved fylte 1 år. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Senterpartiet om familiepolitikk

Senterpartiet vil øke engangsstønaden til 100 000 kr, gjeninnføre 14 ukers fedrekvote og prisjustere barnetrygden. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne vil sikre småbarnsfamilier mer tid sammen, ønsker å innføre to barnehageopptak i året, innføre gradert barnetrygd og reversere kuttene i fedrekvoten. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Sosialistisk venstreparti om familiepolitikk

SV vil gjeninnføre 14 ukers fedrekvote, øke barnetrygden og åpne for eggdonasjon. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Venstre om familiepolitikk

Venstre vil tredele foreldrepermisjonen hvor 15 uker er forbeholdt hver av foreldrene. De vil åpne for altruistisk surrogati, og øke kvaliteten i barnehager. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Kristelig folkeparti om familiepolitikk

Kristelig folkeparti vil øke permisjonslengden fra 49 til 53 uker (med 80 prosent dekningsgrad). Vil ha 14 ukers mødre-/fedrekvote, og sikre far to uker fri med lønn ved fødsel/adopsjon. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.