NyheterJordmødre gruer seg til å jobbe i sommer

Jordmødre gruer seg til å jobbe i sommer

Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen i Jordmorforbundet (til venstre) og leder av Den norske jordmorforening, Kirsten Jørgensen (til høyre). Foto: Jordmorforbundet og Den norske jordmorforening
Av Maren Eriksen 908 Sist oppdatert 18.05.16

– Årsaken er sprengte fødesteder, for få på vakt, hardt arbeidspress og følelsen av å ikke kunne gi de fødende godt nok tilbud, sier lederne for Jormorforbundet og Den norske jordmorforening.

– Jeg er veldig bekymret for sommeren. Vi ser at fødselstallene øker i sommermånedene, og vet fra tidligere år at det blir ekstra hektisk. I tillegg stenger flere mindre fødesteder, noe som øker presset på allerede travle avdelinger, sier Kirsten Jørgensen, leder av Den norske jordmorforening.

Hun forteller at mye fortsatt er uavklart mange steder. Men én ting er sikkert – ved de store fødestedene vil det bli trangt om plassen i sommer.

– Vi vet at det er for få fødeplasser, særlig i Oslo-området. Men også i Stavanger, Bergen og Trondheim kommer det til å bli fullt, sier Jørgensen. 

Også lederen av Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, er bekymret.

– Fødetilbudet for landets familier bygges ned i et raskt tempo. Det er jordmormangel ved de store fødestedene, og presset er størst på sommeren når det er flest fødsler. Helsetilsynet sjekker jevnlig bemanningssituasjonen ved fødesteder her til lands, og mange steder påpekes det at jordmordekningen er urovekkende dårlig, sier hun.

Mangler sommervikarer
Også jordmødre har rett på ferie. Og det skal helst skje i de månedene hvor flest føder. Det betyr at det må vikarer til. Tidligere år har norske fødestuer vært fylt opp med danske og svenske jordmødre om sommeren, men det blir færre av dem.

– Det er jordmormangel i Danmark og Sverige også nå, så fødeinstitusjonene vil ikke slippe sine jordmødre slik at de kan jobbe her hos oss. Tidligere fikk de fri for å jobbe i Norge, nå må de eventuelt jobbe i sin egen ferie, sier Jørgensen.

Hun forteller også at de utenlandske jordmødrene ikke ønsker å jobbe der de trengs mest – ved de store, travle fødeavdelingene. De vil heller jobbe på mindre fødesteder med større ro og bedre tid. Det er også en trend blant jordmødre her til lands.

Nesten bare vikarer på føden i sommer?
Hvem er på jobb når du skal føde i sommer? Det er det store spørsmålet i år. Jørgensen liker ikke svaret hun har fått så langt.


– Grunnbemanningen ved fødestedene er så dårlig at vi er helt avhengige av sommervikarer for å avvikle ferier. Vikarene gjør en god jobb, men de kjenner ikke fødestedene eller rutinene godt nok. Derfor må det også være noen faste som er på jobb i tillegg. Vi er generelt for lavt bemannet og veldig sårbare, hele året, men særlig i sommermånedene, sier Jørgensen.Redde for samtidighetskonflikter
Når en jordmor har ansvar for flere fødende samtidig, kan noe bli oversett.


– Hva om jordmoren overser noe viktig? Det kan få ganske store følger, både for familien og for jordmoren. Jeg er redd farer kan oppstå, og dette med samtidighetskonflikter – altså at jordmoren trengs på to steder samtidig – er noe man må ta på alvor, sier Jørgensen.


Langt fra nok jordmødre

Her er noen av resultatene fra Jordmorforbundets nasjonale undersøkelse:  • 94 prosent av jordmødrene har ansvar for andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.

  • Ved de store fødestedene opplever halvparten at de ikke får overvåket mor og barn tilstrekkelig i fødsel.

  • 34 prosent av jordmødrene har sjelden eller aldri nok ressurser til å tilby én-til-én-omsorg i fødsel på sommeren.

  • 86 prosent av jordmødrene har opplevd at bemanningen har forblitt lik eller blitt mindre, til tross for økning i antall fødsler.

  • 59 prosent på større fødesteder har ansvar for mer enn 7 barselkvinner på en normal vakt, ingen opplever dette ved mindre fødesteder.

  • Over halvparten av jordmødrene har vurdert å slutte i jobben sin på grunn av arbeidspresset, og 20 prosent har redusert stillingen sin av samme årsak.


Schjelderup-Eriksen forteller at 90 prosent av jordmødre sier at de ikke klarer kravet til én-til-én-omsorg av kvinner i aktiv fødsel.


– Det er kvalitetskravet for en trygg fødsel. Jordmor skal kun ha ansvar for én kvinne i aktiv fødsel, men det ivaretas sjelden. Dette kan skape potensielt farlige situasjoner som ikke alltid oppdages i tide, sier hun.


Jordmødre sliter seg ut
Ifølge Jørgensen er det travelt hele året ved fødestedene, særlig de største. Og så topper det seg på sommeren. Hun forteller at hun oftere og oftere hører om jordmødre som er bekymret for hvor lenge de holder ut i yrket. Og i fjor sluttet åtte erfarne jordmødre ved Ullevål sykehus fordi de ikke orket arbeidspresset. Det synes Jørgensen er en skummel utvikling.


– Og det er ikke bare de erfarne jordmødrene som er bekymret for arbeidspresset. Også nyutdannede lurer på om de orker presset ved de store fødestedene, sier Jørgensen.


Planlegger felles skandinavisk opprop
Burde man unngå termin om sommeren? Jordmødre mener nei. Dessuten er det jo ikke alltid så enkelt å planlegge når et nytt liv skal skapes. Det er heller rammene rundt som må bedres.


I disse dager planlegger jordmorforeningene i Norge, Sverige og Danmark et felles opprop om situasjonen for fødekvinner.


– Vi er alle fortvilet når trenden er sentralisering, økt arbeidspress og dårligere omsorg for de fødende. Det vi ser her til lands med at flinke jordmødre ikke orker å jobbe der de trengs mest. De føler ikke at de får gjort det de ønsker for fødekvinnene. Det må tas på alvor, avslutter Jørgensen.Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: